Wat zijn de Bouw beroepen waar jij voor kan kiezen?De op deze site behandelde beroepen komen uit de: 

  •  De bouw 
  •  Civiele techniek (de bouw onze woonwereld bijv.  huizen en wegen)                                                    (Dit wordt in allerlei beroepen en opleidingen afgekort met infra  (infrastuctuur)
  •  Water(wegen) en bijbehorende bouwwerken                                                      

Deze beroepen worden naar diverse niveaus ingedeeld :

  •  mbo niveau 2 t/m4                                                              
  • hbo/universitair (WO)

Van elk niveau benoemen we hier enkele voorbeeldfuncties om je een beeld te geven van de werkzaamheden. En welke opleiding(en) je moet volgen om dit beroep te kunnen verrichten.

Beroepen in de bouw Niveau 2-4

In de Bouwbranche heb je voor alle beroepen een (vak)opleiding nodig.

Dit op de niveaus 2-4. De  Beroeps Begeleidende Leerweg BBL (leren en werken) of de Beroeps Opleidende Leerweg BOL (MBO-onderwijs)  

Enige voorbeelden zijn:

Metselaar

Als metselaar maak je de muren en wanden in de bouw. Je metselt of lijmt bijvoorbeeld de binnen- en buitenmuren van woningen en kantoorpanden.

Je verwerkt daarbij onder meer baksteen, metselspecie en kunststeen. Je bent breed inzetbaar in de bouw. Mondelinge communicatie is belangrijk. Je begrijpt het als iemand aan jou een werksituatie uitlegt. Jij kunt dit overbrengen aan je collegas en hierbij ondersteunende schetsen maken. Je werkt meestal buiten, dus hebt te maken met verschillende weersomstandigheden. Je zorgt ervoor dat het weer geen invloed heeft op de kwaliteit van het werk.

Als metselaar moet je/ben je/kun je:

•            zelfstandig en in teamverband werken; let op de veiligheid en het milieu.

•            ruimtelijk inzicht; goed tekeningen lezen; nauwkeurig maatvoeren; planmatig;

 

De opleiding

Metselaar inclusief casco lijmwerk (niveau 2);

Metselaar inclusief lichte scheidingswanden (niveau 2).

Daarna kun je doorstromen naar de opleiding:

·       Allround metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken (niveau 3);

·       Allround metselaar herstel en restauratie (niveau 3);

·       Allround metselaar aan- en verbouw (niveau 3).

Timmerman

Als timmerman heb je een afwisselende baan. Je hebt een divers takenpakket en bent actief in een breed werkveld. De ene dag kun je bezig zijn met een sterke constructie voor een woning. De volgende dag plaats je een dakkapel.

Je voert herstelwerkzaamheden uit en natuurlijk ook de gebruikelijke timmerwerkzaamheden. Nauwkeurig werken is je op je lijf geschreven, dit is een vereiste omdat je vaak bouwonderdelen passend moet maken. Je werkt zowel aan nieuwbouwprojecten als aan projecten waar gerepareerd en vernieuwd moet worden. Binnen de nieuwbouw stel en monteer je ook betonbekistingen.

Als Timmerman moet je/ben je/kun je:

·       tekeningen lezen; goed ruimtelijk inzicht; nauwkeurig maatvoeren;

·       kwaliteitsbewust; zelfstandig en in teamverband werken;

·       milieubewust en gaat efficiënt met materialen om.

 

De opleiding

Om timmerman te worden begin je met de basisopleiding Timmerman (niveau 2). Daarna kun je doorstromen naar de volgende opleidingen:

·       Allround timmerman nieuwbouw (niveau 3);

·       Allround timmerman bouw- en werkplaats (niveau 3);

·       Allround timmerman restauratie (niveau 3).

 

Beroepen in de Civiele techniek (Infra) Niveau 2-4

Monteur infratechniek

Als monteur infratechniek monteer en onderhoud je kabels of leidingen voor gas, water, warmte, elektriciteit of data. Deze lopen overal en daarom kom je op veel verschillende plekken. Je graaft sleuven en werkputten en doet dit vaak machinaal. Je legt kabels of leidingen in de grond en monteert onderdelen daarin.

Ook controleer je leidingen en kabels en verhelp je storingen. Je werkt altijd buiten, zoals op een terrein van een nieuwbouwlocatie of in een stad met dichte bebouwing. Vaak is dit naast de openbare weg, het spoor of een kanaal.

Als Monteur Infratechniek moet je/ben je/kun je:

·       aanpakken; handig, snel en zorgvuldig werken: veiligheid en milieu;

·       zelfstandig en in teamverband werken; klantvriendelijk; technisch inzicht.

 

De opleiding

Om monteur infratechniek te worden begin je met de basisopleiding:

·       Monteur gas, water of warmte (niveau 2);

·       Monteur data of elektra (niveau 2);

Daarna kun je doorstromen naar de opleiding:

·       Eerste monteur gas, water of warmte (niveau 3);

·       Eerste monteur data of elektra (niveau 3).

·       Servicemonteur verbruikersaansluitingen (niveau 3);

·       Technicus gas of warmte (niveau 4);

·       Technicus data of elektra (niveau 4).

Beroepen Water(wegen) en waterwerken Niveau 2-4

Vakman grond-, water- en wegenbouw (gww)

Als vakman gww ben je betrokken bij de aanleg en het onderhoud van werken in de grond-, water- en wegenbouw (gww). Denk hierbij aan wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, grondkeringen en rioolconstructies.

Je voert hiervoor het nodige grondwerk uit. De locaties waar je werkt zijn verschillend, waardoor je veel onderweg bent. Je bedient zelf machines, zoals compressoren, pompen en verdichtingapparatuur. Daarnaast werk je met gereedschappen die je zelf onderhoudt.                       Als vakman (gww) moet je/ben je/kun je:

·       zelfstandig en in teamverband werken; houdt van aanpakken; praktisch ingesteld;

·       tekeningen lezen; kwaliteits- en kostenbewust; sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

 

De opleiding

Om vakman gww te worden begin je met de basisopleiding Vakman gww (niveau 2). Daarna kun je doorstromen naar de opleiding Allround vakman gww (niveau 3).

Vakman Asfalt

Vakman Asfalt

Als vakman asfalt werk je in de wegenbouw bij kleine, middelgrote of grote bedrijven. Je werk bestaat uit het handmatig en machinaal uitvoeren van asfaltwerk. Je werkt op bouwterreinen, wegen in en buiten de stad waar je te maken hebt met omwonenden, voorbijgangers en verkeer.

Je werkt op verschillende locaties, waardoor je veel onderweg bent. Bij bijzondere weersomstandigheden, zoals veel sneeuw, regen en vorst, kun je de werkzaamheden niet of niet goed uitvoeren.

Als vakman Asfalt moet je/ben je/kun je:

·       klantvriendelijk; zelfstandig en in teamverband werken;

·       kwaliteits- en kostenbewust; efficiënt en systematisch werken; fysiek sterk en handig.

 

De opleiding

Om vakman asfalt te worden begin je met de basisopleiding Asfaltafwerker (niveau 2). Daarna kun je doorstromen naar de opleiding Balkman (niveau 3).

Waterbouwer

Als waterbouwer werk je meestal buiten, op de grens van land en water. Je werkzaamheden zijn steeds op andere locaties. Dit maakt je werk afwisselend.

Je maakt waterbouwkundige constructies, afmeerconstructies voor de scheepvaart, steigers en kleine bruggen, duikers. Je beschermt dijken en oevers en je maakt grond- en waterkerende constructies Je houdt rekening met de kabels en de leidingen in de grond en weet hoe je moet omgaan met grondverontreinigingen Als waterbouwer werk je vaak in een ploeg en samen met n of meer machinisten van grondverzetmachines.

Als Waterbouwer moet je/ben je/kun je:

·       systematisch; kwaliteit- en kostenbewust; zelfstandig en in teamverband werken;

·       milieubewust efficiënt met materialen omgaan ;improviseren en fysiek sterk.

 

De opleiding

Om waterbouwer te worden begin je met de basisopleiding Waterbouwer (niveau 2). Daarna kun je doorstromen naar de opleiding Allround waterbouwer (niveau 3)

 

  Middenkaderfunctionaris Bouw of Infra (niveau 4)

Als middenkaderfunctionaris bouw ben je bezig met alles wat nodig is om een bouwwerk of Infra-project te bedenken, te bouwen of te beheren en onderhouden. Je bent bij elke fase in het bouwproces/project betrokken: de voorbereiding, de uitvoering en het onderhoud. Zo werk je bijvoorbeeld ontwerpen uit, voer je projecten en metingen uit en houd je je bezig met de planning en de kosten. Je weet dus overal wat van af. Wat je uiteindelijk gaat doen, hangt af van het bedrijf en de functie waarin je werkt. Bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder. Als middenkaderfunctionaris bouw kun je bijvoorbeeld werken als opzichter, calculator, werkvoorbereider, tekenaar of uitvoerder.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van Middenkaderfuncties

Bestekschrijver

Een bestek is een document met daarin de werkzaamheden die een bedrijf uitvoert voor een klant om bouwwerk of infrawerken uit te voeren. Je vindt er een beschrijving van de werkzaamheden, tekeningen en voorwaarden. Als bestekschrijver maak je het bestek. Om het bestek te maken verzamel je tekeningen en technische gegevens en overleg je met de projectleider over de bouwtijd en opleverdatum. Ook verwerk je de gegevens van andere partijen in het bestek.

Je bent als bestekschrijver meestal werkzaam op een architecten- of adviesbureau. Je hebt vaak direct contact met de projectleider, tekenaar en leveranciers. Je verricht je werkzaamheden grotendeels op kantoor. Als bestekschrijver moet je/ben je:

·       het leuk om je te verdiepen in regels;

·       secuur, goed met cijfers en behoudt je overzicht

·       het leuk om een actieve rol te vervullen in een project


Een bestekschrijver is een middenkader functie in de bouw of Infra

Hiervoor kun je verschillende opleidingen volgen. Je kunt dit beroep uitoefenen in verschillende sectoren. Deze opleidingen zijn:

Middenkaderfunctionaris bouw (niveau 4)

Middenkaderfunctionaris infra (niveau 4)

Hieronder staat meer uitleg over de verschillende mogelijkheden voor een Middenkaderfunctionaris in de bouw

Bouwkundig of civieltechnisch tekenaar

Wanneer het ontwerp voor een project (Bouw of Infra) is goedgekeurd, ga je als tekenaar aan de slag. Als tekenaar vertaal je de gegevens voor het ontwerp en de eisen naar een tekening in een digitaal tekenprogramma, zoals AutoCAD.

Eigenlijk werk je de hoofdlijnen uit in details waar de bouwers straks mee aan de slag kunnen. Je verwerkt de tekeningen in een archief en maakt ze klaar voor de bestekschrijver. Je werkt in een kantooromgeving van een middelgroot of groot bedrijf, zoals een ingenieurs- of adviesbureau. Als bestekschrijver moet je/ben je/kun je:

·       goed hoe constructies in elkaar zitten; je bent technisch.

·       tegen stress, sterk in je communicatie; precies wat de regels zijn.

Calculator

Als calculator ben je verantwoordelijk voor het maken van een begroting van projecten (Bouw of Infra) Je geeft onder meer (financieel) advies en je ondersteunt bij de inkoop van materialen.

Je bent betrokken bij het ontwerp, de realisatie en de instandhouding van projecten. Je bent, afhankelijk van het bedrijf waar je werkt, betrokken bij een groter deel van het project of je voert een meer specialistische taak uit. Denk hierbij aan een bedrijf dat meer gespecialiseerd is in ontwerpen, terwijl andere bedrijven in de uitvoering of het beheer werkzaam zijn. Ook zijn er bedrijven die zich op een speciaal gebied richten, dit zijn gespecialiseerde aannemers, zoals steigerbouwers of dakdekkers. Als calculator moet je/ben je/kun je:

·       communiceren en luisteren;

·       goed met cijfers en nauwkeurig.

Uitvoerder

Als uitvoerder ben je baas van de bouwplaats. Onder jouw toezicht vindt de bouw van kantoren, bedrijfspanden of woningen plaats. Je organiseert, coördineert en bewaakt alle activiteiten op de bouwplaats, zowel van je eigen personeel als van de onderaannemers.

Je bent verantwoordelijk voor de voortgang, de kosten en de kwaliteit van het werk. Dit werk doe je onder leiding van een projectleider of bedrijfsleider. Je zult afhankelijk van het bedrijf waar je werkt, meewerken aan een groter deel van het project of een meer specialistische taak uitvoeren. Als calculator moet je/ben je/kun je:

·       organiseren; luisteren; goed met cijfers;

·       je steekt graag je handen uit je mouwen;

·       overzicht houden, ook als het druk is

Middenkader verkeer en stedenbouw (niveau 4)

Je bedenkt oplossingen voor de inrichting van gebieden, bijvoorbeeld voor wegen en gebouwen in nieuwe of bestaande situaties.

Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw

Als middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw bedenk je oplossingen voor de inrichting van gebieden, bijvoorbeeld voor wegen en gebouwen in nieuwe of bestaande situaties.

Je kijkt goed naar de bestaande situatie en hoe mensen werken, wonen en zich bewegen van de ene plek naar de andere. Je werk is afwisselend doordat je de ene dag een locatie bekijkt en de volgende dag op kantoor zit om gegevens uit te werken. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het verzamelen en het verwerken van gegevens, uitwerken van ontwerpen, maken van bestek- en werktekeningen en presentaties.

DE OPLEIDING
De opleiding Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw kun je in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen. Meestal volg je deze opleiding in de bol en ga je vijf dagen in de week naar school. Tijdens je opleiding loop je geregeld stage bij een erkend leerbedrijf. De opleiding duurt vier jaar. Soms kun je de opleiding sneller doen.

Toelatingseisen
Zie  Middenkaderfunctionaris Bouw of Infra

Bouwkundige (opleiding hbo Bouwkunde)

Wat kun je verbeteren aan een gebouw?

Wat zou jij met een bestaand gebouw doen? Kies je voor restaureren, slopen, een nieuwe functie geven of beheren? Het fascineert jou om nieuwe gebouwen te zien groeien en oude gebouwen te zien opknappen. Ga jij aan de slag met een woning, sportcentrum of kantorencomplex?

Tijdens de opleiding hbo Bouwkunde leer jij te zorgen dat bouwplannen van idee tot uitvoering écht van de grond komen en tot in de puntjes worden uitgevoerd. Ook verduurzaming van gebouwen is een belangrijk onderdeel van de opleiding Bouwkunde.

Ontwerpen, (ver)bouwen en beheren

Meteen in het eerste jaar van de opleiding Bouwkunde denk je met jouw medestudenten na over de duurzame bouw van een strandtent, het ontwerpen van een rijtjeshuis, het herontwerp van een monumentaal gebouw en zoek je passende oplossingen voor bijvoorbeeld een villa. Geen fictie, maar realiteit! Jouw ideeën worden namelijk getoetst bij de ‘opdrachtgever’. Aan jou de taak om de vertaalslag te maken van een klantvraag tot een bouwkundige oplossing. Het is tenslotte jouw werk om te zorgen dat een gebouw goed functioneert voor de gebruikers en bewoners.

Waar kun je aan de slag na de hbo-opleiding Bouwkunde?

Met de hbo-opleiding Bouwkunde kun je bij talloze organisaties aan de slag. Denk aan aannemersbedrijven, advies- en architectenbureaus, woningcorporaties of bij de overheid. Je gaat aan het werk als adviseur, projectleider, ontwerper, calculator, uitvoerder, organisator of onderzoeker.

Extra certificaat bij de opleiding Bouwkunde: duurzaamheid

Opleidingsinstituten (HBO) kunnen het 4-sterrenkeurmerk van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs in hun bezit hebben. Deze opleidingen mag men dan duurzaam noemen. Als je afstudeert , ontvang een extra certificaat, waarmee je kunt aantonen dat duurzame ontwikkeling in jouw opleiding Bouwkunde is geïntegreerd.

Ingenieur Infra (Civiele Techniek) hbo Civiele techniek

Bruggen, sluizen en andere grote constructies fascineren jou. Je leert in de opleiding Civiele Techniek hoe je deze bouwt en onderhoudt. Je werkt aan een goede infrastructuur van je leefomgeving.

Jouw ingenieursbureau krijgt de opdracht om de files in Zuid-Nederland te verminderen. Jij maakt een verkeerskundig ontwerp. De dijken in Zeeland verslappen. Jij bedenkt een duurzame constructie. Je hebt als civiel technicus een veelzijdige toekomst. Jij houdt Nederland droog of zorgt voor een goed wegennetwerk.

Je hebt oog voor je omgeving. Ziet overal om je heen technische werken. Wegen, tunnels, stations, dijken. Jij kijkt met bewondering naar die grote constructies. Er schuilt een wereld van techniek achter. Het kleinste detail vind je even belangrijk als het grote geheel. Je hebt aanleg voor natuurkunde. Grote kans dat er een civiel technicus in je schuilt.

Jij leert alles over het ontwerpen van een stuw. Of het onderhouden van een viaduct. Jij bekwaamt je in constructieve berekeningen. Of jij ziet je toekomst in het opstellen van onderhoudsplannen. Je verscherpt jouw ruimtelijke inzicht. Je leert oplossingsgericht denken en handelen. Je leert samenwerken en organiseren. Je besteedt ook aandacht aan de maatschappij. Aan mensen en het milieu. Ben je geslaagd, dan ben je ingenieur. Je behaalt de titel Bachelor of Built Environment (BBE).

Stede bouwkundig ontwikkelaar (Hbo Ruimtelijke ontwikkeling)

Terreinen en wijken interesseren jou. En wie er bepaalt wat er gebouwd wordt. In de specialisatie Bouwmanagement en Vastgoed van Ruimtelijke Ontwikkeling leer je gebouwen te ontwerpen en te beheren.

Een gemeente wil meer ondernemers naar de stad trekken. Jij bedenkt als projectontwikkelaar waar kantoren en winkels komen. Of je ontwerpt de openbare ruimte. De overheid en bedrijven kunnen jouw expertise over bouwprojecten goed gebruiken. Je omgeving fascineert jou. Jij bent een regelaar. Vindt grote bouwprojecten fascinerend. Hebt een brede kennis. En werkt graag met tientallen mensen. Je weet ze te boeien en te binden. Een complexe opdracht is voor jou een uitdaging. Jij bent creatief, innovatief en zakelijk. Bedenkt nieuwe concepten. Haalt het maximale uit beschikbare budgetten. Jij hebt talent voor onderhandelen en adviseren.  Jij ontwikkelt je tot professional in de veelzijdige wereld van vastgoedontwikkeling. Je denkt mee over de inrichting van een omgeving. Kijkt naar ruimtelijke, financiële en juridische aspecten. Je geeft sturing aan architecten of aannemers. Besteedt aandacht aan 'klassieke' bouwkundige vakgebieden. En raakt bekend met wettelijke voorschriften voor gebouwen. Jij ontplooit jezelf op zakelijk, maatschappelijk en technisch gebied. Ben je geslaagd, dan mag je de titel Bachelor of Built Environment (BBE) voeren.

Watermanager (Hbo Watermanagement)

Watermanagement gaat over het ontwikkelen en beheren van water in stedelijke en landelijke gebieden. En over mensen. Je behandelt diverse vraagstukken. Wat wonen aan het water voor mensen betekent. Hoe je zorgt voor voldoende drinkwater. Hoe je de afwatering in een wijk regelt. En welke partijen iets over dat water te zeggen hebben. De major leidt je op tot watermanager. Die dagelijks samenwerkt met tal van professionals. Je bewaakt processen. En leert hoe je water goed beheert in overleg met elkaar.Watermanagement is breed. Je leert over het klimaat en ruimtelijke ordening. Bedrijfskunde en wet- en regelgeving. Je werkt in projecten met studenten van andere opleidingen. Zoals Vastgoed. Je kijkt over de grenzen van je vakgebied heen. De arbeidsmarkt heeft behoefte aan technici met een brede blik. Ben je geslaagd, dan mag je de titel Bachelor of Built Environment (BBE) voeren.

Bouw & Infra  (TU Delft)

Science

Binnen het thema zijn drie categorieën te onderscheiden: wetenschappelijke vernieuwing door fundamenteel onderzoek, vooral op het gebied van mechanica en materiaalkunde. Het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe materialen - denk aan ultra hogesterktebeton

Engineering

De tweede categorie betreft engineeringkennis. Het ontwikkelen, op basis van wetten uit de mechanica, van nieuwe materialen innovatieve beton-, hout- of staalconstructies, weg- en railconstructies en nieuwe recyclingtechnologie. Door gebruik van ultra hogesterktebeton kunnen de betonnen schaaldelen van een boortunnel bijvoorbeeld veel dunner worden uitgevoerd.

Design

Bij de derde,laatste, categorie, design, gaat het om ontwerperskennis. Hoe kom je tot een goed ontwerp een gebouw of civiele constructie, rekening houdend met functie, esthetiek, maakbaarheid, onderhoud en na afloop van de levensduur sloop en hergebruik? Het gaat om de combinatie van deze drie kenniscategorieën m.n. in het ontwerp.

Integraal ontwerpen

Een integrale aanpak van ontwerpen is ‘building information modeling’, een aanpak waarbij je in een geautomatiseerde driedimensionale omgeving de hele bouwcyclus kunt doorlopen van ontwerp tot en met sloop en hergebruik. Het aantrekkelijke van dit ontwerpsysteem is dat je er parametrisch mee kunt ontwerpen. Als je bijvoorbeeld een onderdeel iets lichter uitvoert, kun je direct zien wat dat betekent voor de rest van de constructie.

Enkele beroepsrichtingen en mogelijkheden;

Het repareren van scheuren in betonnen bouwwerken is een bewerkelijke en kostbare maar helaas noodzakelijke aangelegenheid. Het zelfherstellend vermogen van betonstructuren: hoe kan dit worden verbeterd met behulp van calciumcarbonaat producerende bacteriën en onder welke leefomstandigheden gedijen deze bacteriën het beste.

De mobiliteit in Nederland groeit explosief. We reizen steeds meer, voor ons werk en voor ons sociale leven. Bovendien heeft ons land zich ontwikkeld tot distributieknooppunt van Europa. Om die positie te consolideren en uit te bouwen, moeten we zorgen voor en passend en betaalbare infrastructuur.

Bovenstaande beroepen zijn allemaal kansrijke beroepen!

Bron UWV: Beroepen en de kansen op de arbeidsmarkt (ook na 2019)Keer terug van Bouw-beroepen naar Bouw Branche
Keer terug naar Talentenbranche