Werkgelegenheid en toekomstperspectief in de BouwDe informatie op deze site geeft jou zicht op de werkgelegenheid en helpt je om te bepalen of jij jouw toekomst ziet in deze branche. Er speelt van alles in de bouw wat goed is om te weten als je voor deze branche wilt kiezen. 

Werkgelegenheid bouw weer in de lift

De bouw wordt de komende jaren de grote groeisector. De woningbouwproductie zal in 2015 met 17% groeien en in de periode daarna, van 2016 tot en met 2019, groeit de bouwproductie gemiddeld met 10,5% per jaar.


Wat zijn in de bouw de trends voor de komende jaren?     lees hier meer

1. Woningen met 'nul op de energiemeter'

Vier grote bouwbedrijven en zes woningcorporaties renoveren momenteel 111.000 woningen tot nul-op-de-energiemeter-huizen. Er wordt niet gesloopt, maar slim omgebouwd. Bewoners kunnen tijdens de renovatie gewoon in het huis blijven. Energiezuinig bouwen is een opkomende markt, zeker ook met ondersteuning van domotica en smart grids. (slim beheer van het elektriciteitsnet) Er volgen in Nederland nog miljoenen huizen die ook toe zijn aan renovatie. Er zijn in energiebesparing ook kansen voor Phase Changing Materials. (PCM’s) Dit kun je verwerken in bijvoorbeeld vloeren, muren of plafonds. Dit zijn materialen die door warmte van bijvoorbeeld zonlicht vloeibaar worden bij 21 graden en bij 19 of 18 graden weer vast worden en hun warmte afgeven. Het stookseizoen kan dus flink korter zijn. Je kunt ze ook gebruiken om warmte te onttrekken aan een ruimte en dus te koelen. PCM's zijn nog duur, maar zullen veel goedkoper worden.’

2. Hete steden: ventileren en koelen

Bewoners kunnen weer eisen stellen: die willen daglicht, dus grotere glasoppervlakken. En ze willen gezonde lucht. Er zijn dus veel kansen in betere ventilatietechnieken, betere filters en roosters voor gebouwen. Mensen willen wel energiezuinigheid, maar zonder concessies qua comfort en gezondheid.  Bouwers meer zullen moeten inspelen op klimaatverandering. Klimaatadaptatie: gebouwen en steden aanpassen tegen hittestress en waterrobuuste steden. Steeds meer mensen wonen in de stad en daar wordt het tijdens hittegolven nóg warmer. Hete zomers als die van 2003 en 2006 zullen vaker voorkomen. Koelen en ventileren moet, anders krijgen mensen gezondheids- en slaapproblemen en neemt hun arbeidsproductiviteit af. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt al plannen en liet recent tien universiteiten en instituten onderzoeken hoe we klimaatbestendig kunnen bouwen. Voorlopige conclusies; Bij geïsoleerde woningen hebben groene daken en gevels met planten weinig effect, ook wit schilderen niet. Beter kan je een goede buitenzonwering plaatsen. Wat ook werkt: bomen met grote kruinen in de straat. Met de wind die erdoor waait kunnen die twee à drie graden verschil in luchttemperatuur geven tijdens hittegolven.’

3. Huizen uit kant-en-klare bouwpakketten

Het bouwproces wordt steeds industriëler, de iQwoning van Ballast Nedam komt voor 85 procent uit de fabriek. Modulair bouwen levert een extreem korte bouwtijd op: per dag worden er twee woningen geplaatst, die zes weken later ook van buiten helemaal zijn afgewerkt. Er kan goedkoop worden gebouwd met een hoge kwaliteit door gestandaardiseerde productie. Met minder afval en transportbewegingen, bovendien zijn de huizen meteen energiezuinig. Milieuvriendelijk, weer makkelijk te demonteren en minder kans op fouten bij de bouw.

4. Geen auto, maar (light)rail

Het aantal auto’s zal afnemen, vooral in de stad, maar de vraag naar vervoer niet. De trein zal ook in de toekomst een uitermate geschikt vervoermiddel zijn. Zeker om vanuit het platteland naar de stad te komen. Goedkoper dan de auto, vaker rijdend en met minder impact op het landschap door (light)rail: slimmer gebouwde haltes, lichte treinen en minder bovenleidingen. Betrouwbaar en 's nachts ‘on demand’,

5. Bouwen zonder afval

De circulaire economie leeft zeker ook in de bouw. Zo min mogelijk grondstoffen en halffabrikaten vernietigen. Asfalt wordt nu al van wegen afgefreesd en gerecyled tot nieuw asfalt, en met betongranulaat maak je nieuw beton. Dit kan ook met hout en aluminium, met hele draagconstructies van gebouwen zelfs. De hele bouwketen moet op de schop, daar moet je bij het bouwen van tevoren al goed over nadenken: wat voor functies krijgt dit gebouw over 25 jaar? Grondstoffen worden duurder en gebouwen krijgen voor beleggers meer waarde als ze langer meegaan.

Deze nieuwe manier van denken trekt ook veel jonge bouwkundigen aan, die net hun studie hebben afgerond. Het vergt veel inventiviteit en creativiteit.

Nieuwe manier van denken en (samen)werken

Al deze ontwikkelingen vragen om een slimmer, sneller, beter en goedkoper product. In de bouw werken tientallen verschillende partijen aan een eindproduct. Het integreren van deze partijen tot een goed soepel lopende samenwerking is noodzakelijk. Deze nieuwe manier van (samen)werken (voor de bouw) noemt men ketenintegratie en vereist allerlei competenties en ....ook jouw talent? Wil je hier meer over weten ga dan naar Jouw talent en branche.

‘Ketenintegratie in de bouw’ betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem zelf maakt. Een keten begint tussen de opdrachtgever en aannemer. Met als doel dat later ook de architect, de constructeur, leveranciers en onderaannemers aanschuiven en onderdeel van de keten worden. Dit vraagt om vertrouwen in elkaar, in samenwerking, de markt én in de toekomst.

Ketenintegratie is een vorm van samenwerking die resulteert in hogere kwaliteit, lagere kosten en snellere, betere, slimmere bouw. Een bepalende factor is naast de hiervoor al genoemde factoren een excellente logistieke uitvoering.

Er zit toekomst in de Bouw Branche!


Keer terug van Bouw Werkgelegenheid naar de Bouw Branche
Keer terug naar Talentenbranche