De Creatieve Branche en jouw mogelijkheden hierinDe Creatieve branche is een verzamelnaam voor de beroepen en bedrijfstypen gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. Je kunt denken aan beeldende kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving en softwareontwikkeling.

Deze sector is een aanjager van innovaties, vernieuwingen, want wie kan zich een wereld zonder apps, games, reclame, film, kunst en Informatietechnologie voorstellen? Maar wat zijn de mogelijkheden voor jouw talenten in deze branche?

Wat zijn de mogelijkheden voor jou in de Creatieve branche?

Er zijn vele mogelijkheden in de creatieve branche welke grotendeels door jou zelf worden bepaald. In deze branche wordt dan ook creativiteit gekoppeld aan zelfstandigheid en ondernemerschap. Als er één branche is waar wat jij te bieden hebt de vraag kan gaan bepalen dan is het wel in deze branche. In je portfolio benoem je gedurende je opleiding en (evt. werkervaring) ‘wat’ jij te bieden hebt. Je gaat daarbij uit van je eigen passie, jouw unieke talent en je eigen verhaal. Tijdens je opleiding is het zaak om de markt te verkennen.

Welk publiek past er bij jouw werk? Wie past er bij jou? Wie deelt jouw fascinatie en passie? Wie heeft dezelfde drijfveren?

Welke trends zie je? Welke mogelijkheden biedt dat voor jouw werk. Is het misschien mogelijk om je werk op een andere manier toe te passen?

Naast dat wat jij te bieden hebt is er dat wat deze branche aan mogelijkheden bevat. Dit zal op deze site nader worden beschreven.  Creatieve branche betekenis.

Een grote rol voor de Creatieve Branche in Nederland 

De Creatieve branche is een van de 9 topsectoren van de Nederlandse economie waarop het kabinet internationaal wil uitblinken. Via het topsectorenbeleid wil de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht investeren in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital. (menselijk kapitaal; talent en kwaliteiten) De zogenoemde topteams met ondernemers, wetenschappers en de overheid adviseren het kabinet. Ook initiëren en dragen ze bij aan maatregelen waarmee de topsectoren op de wereldmarkt kunnen blijven concurreren. 

Creatieve branche; feiten en cijfers

Productie                                                         21 401 miljoen euro

Toegevoegde waarde                                        10 534 miljoen euro

Werkzame personen (x 1000 fte)                       180

Aantal bedrijven                                               130 550

 Bron: CBS (2014): Monitor topsectoren 2014

Werkzaamheden binnen de Creatieve Branche

In de aanpak voor de Creatieve branche gaat het om bedrijven die hun bestaansreden vinden in creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Sectoren die onder deze branche vallen zijn onder meer architectuur, mode, gaming, design, muziek en media en entertainment. Gaming is een van de pilaren van de Creatieve branche. Serious gaming en simulatie kan bijvoorbeeld in het onderwijs de praktijk veel realistischer simuleren en daardoor het opleiden en leren efficiënter en effectiever maken.

Het 'gewone' productiewerk – het produceren van een auto, bijvoorbeeld, of van een voorverpakte boterham met kaas – zal steeds door machines in ons land of in het buitenland worden uitgevoerd.  De (meer)waarde van mensenwerk is dat wat een machine niet kan: creatief zijn, nieuwe dingen bedenken. Dit noemen we innoveren. Het maken van originele objecten dankzij originele ideeën. De belangrijkste grondstof daarvoor is kennis, of informatie. Innovatie wordt vaak genoemd als kenmerk van de Creatieve branche. Naast het creëren van vorm, betekenis of symbolische waarde gaat het in de Creatieve branche ook om de wijze van vormgeven: het creatieve innovatieproces. Hierdoor is de Creatieve branche goed in staat bij te dragen aan innovatie in andere sectoren en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Creatieve Branche Werkgelegenheid.

Waarom zou je voor de Creatieve Branche kiezen?

De werksfeer in deze branche wordt gekenmerkt door de grote gedrevenheid en motivatie van de mensen. Veelal kleine organisaties die sterk om de personen (grotere en kleinere ego’s) heen georganiseerd zijn. Projectmatig werken in wisselende samenstelling, zonder al te veel structuur. Creatieve bedrijven.

Werken in de creatieve sector betekent ook dat je (na ervaring opgedaan te hebben in loondienst) bereid bent om zelfstandige worden. Creatieve beroepen. Te werken met dat waar jij in uitblinkt, jouw talent. Alleen jouw talent is niet voldoende. Je moet je eigen broek kunnen ophouden. Je moet ook goed voorbereid zijn. Belangrijke vaardigheden ontwikkelen als netwerken en ondernemen/commercieel handelen. Het zijn juist die vaardigheden die vooral in de arbeidsmarkt voor zelfstandigen van groot belang zijn. Wanneer je jouw talent, passie en ‘drive’  kan combineren met deze vaardigheden dan kies je elke dag voor het werk dat het best bij jou past! 

Wil je meer weten over de benodigde competenties die je nodig hebt, en of jouw talent past bij deze branche, dan kijk je op de pagina Jouw talent en branche.


Keer terug van de Creatieve Branche naar Talentenbranche