Werkgelegenheid en toekomstperspectief in de in de creatieve BrancheIn 2011 besloot kabinet-Rutte 1 dat het Nederlands innovatiebeleid zich ging richten op die sectoren waar Nederland internationaal gezien buitengewoon goed en sterk in is. De creatieve branche werd benoemd tot één van deze topsectoren. In 2020 moet de creatieve economie van Nederland zijn uitgegroeid tot de grootste van Europa. Verschillende organisaties hebben via publicaties, lezingen en conferenties duidelijk gemaakt dat de creatieve branche haar waarde bij het oplossen van maatschappelijke, praktische vraagstukken juist in de samenwerking ('cross-over"; kruisbestuiving) met andere sectoren kan laten zien.

Wat voor zaken spelen er momenteel in de Creatieve branche?

Vier belangrijke trends hebben grote invloed op de ontwikkeling van de creatieve branche: digitalisering, individualisering, mondialisering en duurzaamheid.   

Deze trends zijn bovendien onderling verweven en zorgen voor een toenemende vraag voor de creatieve branche. De belangrijkste gevolgen van deze trends zijn:  

  • Het belang van samenwerking tussen sectoren wordt groter. Het vermogen van organisaties om strategisch samen te werken wordt steeds relevanter. Om structureel te kunnen innoveren ontstaan steeds vaker cross-overs (kruisbestuivingen) tussen de creatieve sectoren en sectoren als zorg, educatie, mobiliteit, veiligheid, vrije tijd, maakindustrie, diensten en consumentengoederen. De creatieve industrie kan hierin een belangrijke rol spelen door haar vermogen om vernieuwende en ongebruikelijke oplossingen voor diverse vraagstukken aan te dragen.
  • Er ontstaan nieuwe internationale businessmodellen. (Andere manieren van zakendoen) Door de toenemende openheid van markten organiseren bedrijven en instellingen hun processen en waardeketens steeds meer in ‘global business designs’ en passen ze hun competenties daar steeds opnieuw op aan. Het bieden van toegevoegde (creatieve) waarde op producten en diensten komt centraal te staan. De creatieve industrie krijgt hierdoor een sterkere rol bij de ontwikkeling van producten en diensten.
  • De belevingswaarde van producten en diensten neemt toe. De toenemende individualisering en roep om authenticiteit zorgen ervoor dat consumenten zich willen onderscheiden en iets bijzonders, unieks willen. De consumptie van producten en diensten draait steeds meer om de symbolische waarde en het uitdragen van de eigen identiteit. ‘Making magic’ biedt kansen voor de creatieve sector. Dit houdt in dat als mensen dan hun geld uitgeven, dan moet het wel bijzonder zijn. Je ziet bijvoorbeeld dat de ‘middle of the road’ evenementen het moeilijk hebben. Degenen met een programmering die een bijzondere ervaring kunnen bieden en die naadloos aansluit op de belevingswereld van de doelgroep zijn de events die het overleven. Kunstenaars en designers kunnen een grote rol spelen in het creëren van die magie.
  • Er ontstaan meer en meer netwerkbedrijven. Door de combinatie van digitalisering en mondialisering is de kleinschaligheid van veel creatieve bedrijven toegenomen; het internet biedt de kans tot eenvoudige en technisch gezien vrijwel kostenloze verspreiding van ideeën, producten en diensten en daarmee de ontsluiting van internationale nichemarkten. Zij werken samen in multidisciplinaire netwerkbedrijven en passen zich snel aan veranderende lokale en internationale omstandigheden aan.
  • Co-creatie is sterk in opkomst. Moderne communicatietechnologieën bieden de kans tot wereldwijd uitwisselen van ideeën en kennis. Grote groepen mensen blijken samen soms creatiever en innovatiever dan een handvol professionals. Dit staat bekend als ‘the wisdom of the crowds’. ‘User generated’ innovatie staat daarom volop in de aandacht. De lijnen tussen bedrijven, consumenten en leveranciers vervagen. Vaak creëren zij samen het eindproduct, waarbij bedrijven slechts gedeeltelijk de regie voeren. Voorbeelden zijn zoekmachines en sociale netwerken op internet, die content van anderen toegankelijk maken. Dit betekent dat de creatieve industrie meer rekening houdt met de (steeds mondigere) eindgebruikers.
  • Draadloos breedband wordt gemeengoed. Steeds verdergaande ontwikkeling van breedband en draadloze technologie leidt tot het samensmelten van media, zoals televisie, internet, radio, print en mobiele telefonie. Deze samensmelting biedt vele mogelijkheden voor de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe crossmediale producten en diensten. Dit creëert een nieuw type gebruiker voor de creatieve industrie, met nieuwe wensen en nieuw, locatie- en tijdgebonden media- en consumptiegedrag.
  • Bedrijven zoeken naar duurzame producten, productiemethoden en materialen. Om duurzaamheid op grotere schaal in te voeren en vanwege het schaarser worden van productiefactoren is verandering van de manier van consumeren en produceren van belang. Daarvoor zijn ontwerpers én opdrachtgevers nodig voor wie duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt vormt. Dit begint met vormgeving en materiaalkeuze. Voorbeeld is een Nederlands modemerk dat ‘klimaatneutrale’ pakken introduceert op de markt, geheel vervaardigd volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Een deel van onze toekomst zit in de creatieve Branche!


Keer terug van Creatieve Branche werkgelegenheid naar de Creatieve Branche
Keer terug naar Talentenbranche