Wat betekent de Creatieve Branche en wat valt er onder ?Wat houdt de creatieve branche in?

In de creatieve branche staat betekenis creëren centraal.  Het gaat hier om het voldoen aan de sterke behoefte die elk mens heeft tot zingeving. Mensen willen zinvolle ervaringen meemaken. (Zie ook de Leisure-branche) Het geven van betekenis aan een product of dienst wordt in deze branche enorm bevorderd door de informatie- en communicatietechnologie. Zowel de kennis, de producten als de diensten zijn overdraagbaar via elektronische netwerken. Dit is de aanjager van de ervaringseconomie waardoor de betekenisdimensie van producten en diensten sterk in belang toeneemt. Verbeelding en verwoording is dan ook de oerkracht van de creatieve branche én een vorm van creativiteit die in andere vormen en gedaanten in de brede economie van toenemend belang is. Het concept creatieve economie en creatieve samenleving is gefundeerd op het met elkaar kennis creëren en delen (kruisbestuiving). Wat  een enorme potentiële vermogen schept om allerlei problemen op te kunnen lossen. De creatieve branche wordt dan ook gezien als dé industrie die door deze kruisbestuiving het antwoord kan geven op de huidige maatschappelijke vraagstukken. Zoals de problematiek met betrekking tot:

  • De leefbaarheid van steden – met thema’s als veiligheid, ontspanning, infrastructuur, sociale cohesie – stelt ons voor complexe vraagstukken die allemaal gaan over zaken die mensen en hun beleving heel dicht raken. De creatieve branche staat klaar om op zinvolle wijze betekenis te geven aan nieuwe technologie, aan tijdsbesteding en aan de inrichting van het stedelijk leven.
  • Humane zorg. De vergrijzing gaat wel over. Na 2040 is het hoogtepunt geweest. Maar de Nederlandse bevolking blijft relatief oud, en de zorgbehoefte zal hoog blijven. Ziekenhuizen van de toekomst zijn cliëntgericht. Beleving van opname, behandeling en operatie wordt cruciaal, en heeft grote economische waarde want een tevreden patiënt is sneller weer gezond. Met uitsluitend technologie in de zorg zijn we er in 2020 niet.
  • Duurzame voedselvoorziening. Terwijl de wereldbevolking gestaag doorgroeit, zitten landen als Nederland met voedseloverschotten. Voor veel mensen is de vraag voor morgen niet ‘wat zullen we eten’, maar ‘hoe zullen we eten’. Het belang van lifestyle, de angst voor en tijdens epidemieën, de trend naar lokaal geproduceerde voedingsmiddelen – het zijn allemaal zaken die de voedingsindustrie uit haar comfortzone trekken. Food is trending. De creatieve branche staat klaar om een hele nieuwe betekenis te geven aan een van de oudste markten die er bestaan.

Wat valt er onder de creatieve branche op deze site ?

Creatieve bedrijvigheid is af te bakenen in vijf sectoren:

  • kunst en cultureel (beeldende kunst, podia, musea, openbare bibliotheken, etc.)
  • media en entertainment uitgeverijen (radio, tv, film, video, games, etc.)
  • creatieve zakelijke diensten  (architecten- en reclamebureaus, grafisch en industrieel ontwerp, architectuur,  interaction design en reclame de mode- en software-industrie)
  • kennisintensieve diensten (R&D activiteiten; research & development)
  • creatieve ambachten (schrijven, uitgeven, architectuur, podiumkunsten; de kennisintensieve combinatie van hart,- hoofd,- én handwerk).

Keer terug van Creatieve Branche betekenis naar de Creatieve Branche
Keer terug naar Talentenbranche