Werkgelegenheid en toekomstperspectief in de FMCG BrancheDe FMCG branche is continu in ontwikkeling. Het is enigszins van belang om hiervan op de hoogte te zijn. Het actuele nieuws in de branche is immers mede bepalend voor jouw toekomstperspectief op korte en lange termijn.

Actuele ontwikkelingen

De FMCG branche begint te veranderen. Dit heeft met name te maken met grote maatschappelijke veranderingen in Nederland.

Bijvoorbeeld door:

  •  de toename van het aantal verkooppunten
  •  verbetering economie & consumentenvertrouwe
  •  De relatie fabrikant <> retailer: Samenwerking is vereist
  •  Slechte berichten in de media over diverse (food) producten
  • Stijgende populariteit huismerken
  • De liefde voor lokaal(de boer). We worden ons steeds beter bewust van wat we eten
  •  Boodschappen zijn een kostenbesparing
  • De toename van oudere consumenten
  • De zwevende consument

Consumenten zijn steeds minder loyaal aan merken en gaan vaker op zoek naar aanbiedingen voor de producten die ze nodig hebben en betaalbaar vinden.

          Alles is data

Door nieuwe technologie is alles meetbaar. Oftewel big data. Hierdoor is het mogelijk een steeds beter klantbeeld ontwikkelen, weten wat de consument wil.

Deze veranderingen in de directe omgeving, maar ook de veranderingen in de wereld, hebben invloed op de behoeftes van de consument. Dit verandert niet alleen de voorkeur voor bepaalde producten, maar ook de manier waarop men benaderd wil worden en hoe men boodschappen doet. Door deze veranderingen komt het uitgangspunt steeds meer te liggen op de klant, de directe focus ligt op datgene wat de klant wil. Dat is de bedoeling.  

Megatrends in de FMCG

Vijf  megatrends  waar  FMCG-sector, richting 2020, rekening moet mee houden

De wereld verandert alsmaar sneller. Enkel bedrijven die soepel in staat zijn om zich aan die snelle veranderingen aan te passen, zullen kunnen bloeien en groeien. Dat geldt zeker ook in de FMCG-sector. Tijdens het laatste Consumer Goods Forum, waar meer dan 800 vertegenwoordigers van de grootste retailers en FMCG-producenten bijeen werden vijf megatrends geformuleerd waarvan verwacht mag worden dat ze het consumptiegedrag de komende jaren drastisch zullen veranderen. Een overzicht.

Steden blijven groeien

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft momenteel al in een stad. Tegen 2050 zal dat cijfer nog voort stijgen tot zeker 70%. We geven er ons niet altijd rekenschap van maar het gaat om een zeer belangrijke transformatie die de fabrikanten van consumptiegoederen en de retailers voor aanzienlijke uitdagingen zal plaatsen op het vlak van de voorraadketen en de logistiek. Eén en ander zal niet alleen een betere samenwerking vereisen tussen de fabrikanten en de distributiesector, maar ook meer samenwerking met de steden die hun infrastructuur aanzienlijk zullen moeten moderniseren om zich aan te passen aan de bevolkingstoevloed.

Steeds verder voortschrijdende vergrijzing

Het kleiner aantal geboortes en het feit dat we steeds langer leven, zal er tegen 2045 voor zorgen dat er meer mensen zijn die ouder zijn dan 60 dan mensen die jonger zijn dan 15. Dat zal een heel andere insteek vragen van fabrikanten en retailers, ook al omdat de verwachting luidt dat onlinebestellingen en thuisleveringen aan een niet te stuiten opmars bezig zijn.  

Rijkere/armere middenklasse

De komende tien jaar zal minstens 1 miljard mensen toetreden tot de middenklasse. Terwijl nu nog maar de helft van de mensen die tot deze relatief welgestelde categorie behoort uit de groeilanden, zal dat aantal, vooral met China en India als motor, snel stijgen tot 90%. Dat houdt kansen in voor fabrikanten en retailers, maar het zal ook de grondstoffenprijzen nog meer onder druk zetten. Bovendien moeten ze, gezien de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten en Europa, ook rekening houden met het risico dat de middenklasse in de westerse landen net armer wordt

Consument bepaalt waar en wanneer hij wil kopen

Consumenten verlangen steeds meer van merken en distributeurs terwijl ze zelf sneller veranderen dan ooit te voren. De meeste trendwatchers zijn het erover eens dat een derde van de consumentenbestellingen tegen 2020 online zal gebeuren. De digitale revolutie betekent dat FMCG-fabrikanten en distributiebedrijven meer dan ooit nood zullen hebben aan real time inzichten in het koopgedrag om op een optimale manier de gefragmenteerde markt te bedienen. De conversatie met de klanten in goede banen leiden door zo goed mogelijk gebruik te maken van digitale consumentendata wordt van cruciaal belang. Tegelijk zullen succesvolle bedrijven ook de transparantie moeten verhogen en de interactie met hun klanten in het teken van echte samenwerking moeten plaatsen. 

Duurzaamheid wordt belangrijk selectiecriterium   

Ook duurzaamheid zal voortaan blijvend op de agenda staan en de dag dat consumenten geen merken meer willen kopen van fabrikanten of bij retailers die op dat vlak langs de zijlijn blijven staan, komt steeds dichterbij. Het succes van de FMCG- en de distributiebedrijven zal het komende decennium meer dan ooit afhangen van de manier waarop ze erin slagen om zich aan te passen aan de veranderingen op wereldwijd, nationaal, lokaal en persoonlijk niveau. Investeringen, innovatie en samenwerking zijn daarvoor de sleutelwoorden

Lees hier het rapport van Capgemini en Consumer Goods

Juiste prioriteiten 
Om succesvol op deze veranderingen te anticiperen, is het van belang dat organisaties de juiste prioriteiten stellen op de strategische agenda’s in de komende jaren. Zo moeten Westerse organisaties hun bedrijfsmodel op onderdelen als service en verkoop aanpassen aan de verschuiving van de markt naar opkomende economieën.

Innovatie 
Ook innovatie blijft belangrijk. “Bedrijven dienen de wensen van de nieuwe seniorenmarkt te begrijpen en zo juiste innovaties te ontwikkelen. Ook is innovatie van belang om producten te ontwikkelen die naadloos aansluiten op de nieuwe levensstijl van wereldburgers: gezondere en duurzamere producten. Ten slotte moeten bedrijven inspelen op de verschuiving van het vaste naar het online verkoopkanaal door middel van innovatieve ‘store 3.0’ concepten die vaste, online en mobiele verkoopkanalen combineren.

Trends in online winkelen: de nieuwe bedrijven; handelsplatformen

1. Handelsplatformen ondersteunen het hele aankoopproces
Handelsplatformen ondersteunen het complete aankoopproces: aankoop, betalen, service en logistieke afhandeling. Met als nieuwe functionaliteit: Bol.com pakketjes ophalen bij Albert Heijn.

2. Handelsplatformen convergeren in rol en functionaliteit
Steeds meer vergelijkingssites, zoals Kieskeurig.nl, plaatsen een ‘koop-knop’ en betaalfaciliteit op hun site. Zo gaan vergelijkingssites, marktplaatsen, zoekmachines en warenhuizen steeds meer op elkaar lijken.

3. Handelsplatformen stimuleren internationalisatie
Veel retailers en productmerken zien platformen als een middel om internationale markten te verkennen en aan naamsbekendheid te bouwen.  

4. Handelsplatformen faciliteren kleine, lokale ondernemers
Toch zijn handelsplatformen niet alleen iets voor de grote bedrijven. Steeds meer lokale retailers bundelen de krachten om consumenten modern gemak te bieden, zoals online bestellen en betalen en gecombineerde orders afhalen en bezorgen. Bijvoorbeeld Rechtstreex, die de producten van lokale boeren en telers bundelt.

5. Handelsplatformen plaatsen de consument aan het roer
Nu 66 procent van de consumenten vergelijkingssites gebruikt om producten te vergelijken, zijn ook ratings en reviews belangrijker geworden in het aankoopproces. Stap-voor-stap nemen consumenten een deel van de vertrouwensband over die de traditionele winkel biedt. 

6. Handelsplatformen zijn altijd dichtbij via mobile
Ook het groeiend gebruik van mobile devices werkt door in handelsplatformen. Marktplaats ontvangt nu 50 procent van de bezoekers via mobiel en verwacht dit in 2015 zelfs 80 procent zal zijn. Mobiel vervult de behoefte van de consument om snel te vergelijken, ook terplekke in winkels. Mobiel biedt ook de ‘instant satisfaction’ van een snelle aankoop, zeker als betalen met de NFC-chip in mobile devices mogelijk wordt. 

7. Handelsplatformen worden steeds vaker gebruikt als outlet
Steeds meer bedrijven ontdekken platformen als outlet voor producten die uit de actuele collectie gaan, retouren, refurbished producten, ex-lease modellen, showroommodellen of restpartijen.

8. Handelsplatformen vereisen nieuwe omnichannel optimalisatietools
Steeds meer retailers en productmerken gebruiken meerdere handelsplatformen naast elkaar. Logistieke dienstverleners zoals DocData, spelen hierop in door oplossingen te bieden waarbij vanuit één voorraad (en centrale applicatie) op meerdere handelsplatformen verkocht wordt.

9. Handelsplatformen en integratietools worden bron van ‘big data’
Er komen tools die door het verzamelen en analyseren van grote bergen data inzicht kunnen geven in markttrends.

Zo gaat de positie van handelsplatformen langzamerhand steeds meer lijken op die van de grote supermarkten

Er zit toekomst in de FMCG Branche!


Keer terug van FMCG Actueel naar de FMCG Branche
Keer terug naar Talentenbranche