Wat zijn de beroepen in de Financiële dienstverlening waar jij voor kunt kiezen?Binnen de Financiële dienstverlening branche zijn veel verschillende beroepen. Hier geven we een overzicht van de mogelijkheden als je voor de Financiële dienstverlening branche kiest.

De beroepen in de Financiële dienstverlening kunnen naar diverse niveaus worden ingedeeld:

  • mbo niveau 2 t/m 4                   
  • hbo/universitair (WO)

Eerst volgt er een korte toelichting op de huidige arbeidsmarkt voor beroepsbeoefenaren in de financiële dienstverlening. Aansluitend volgen er van elk niveau enkele voorbeeldfuncties. Dit om je een beeld te geven van de werkzaamheden en welke opleiding(en) je moet volgen om dit beroep te kunnen verrichten.

Belangrijkste beroepsgroepen

Bijna 20 procent van de werknemers in de sector Financiële dienstverlening is financieel adviseur, kredietbeoordelaar of analist. Deze beroepsgroep is verreweg het grootst. Andere grote beroepsgroepen zijn bankemployée (9 procent) en verzekeringsagent (7 procent). De overige beroepsgroepen zijn kleiner.

Beroepen in de Financiële dienstverlening op MBO-niveau

Acceptant

Een Acceptant behandelt hypotheek- en verzekeringsaanvragen en beoordeelt het risico bij de acceptatie. Hierbij wordt gekeken of de aanvraag geaccepteerd kan worden en zo ja, op welke voorwaarden dit kan gebeuren.

Een Acceptant is werkzaam voor een hypotheek- of verzekeringsmaatschappij. Hij maakt deel uit van de acceptatieafdeling. Hij voert administratieve werkzaamheden uit zoals het verwerken van aanvragen en adviezen in systemen en het versturen van correspondentie. Daarnaast stelt een Acceptant de omvang van het te verzekeren risico vast, berekent hij de premies en stelt hij de acceptatievoorwaarden op.

Een Acceptant is meestal gespecialiseerd in een bepaald vakgebied zoals zorgverzekeringen, hypotheken, schade- en levensverzekeringen. Er zijn dus meerdere typen acceptanten. Zo heb je medisch acceptanten, schade acceptanten en hypotheekacceptanten.

De medisch acceptant kijkt naar het medische deel van de verzekeringsaanvraag. Hij beoordeelt medische risico's bij het aanvragen en wijzigen van zorg- en levensverzekeringen. De Acceptant beoordeelt gezondheidsrisico's zoals het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidrisico. De medisch acceptant vraagt aanvullende medische informatie op bij cliënten en verzoekt om gezondheidskeuringen. Hij verzorgt alle medische correspondentie rondom een aanvraag in opdracht van de medisch adviseur. De medische beoordeling gebeurd onder toezicht van de medisch adviseur. De medisch acceptant kijkt naast het medische deel ook naar het financiële deel van de verzekeringsaanvraag. Hij beoordeelt dan of het aangevraagde bedrag gerechtvaardigd is.

De schade acceptant heeft in principe dezelfde werkzaamheden als een medisch acceptant alleen dan op het gebied van schadeverzekeringen. Hij beoordeelt zelfstandig verzekeringsaanvragen van zowel particulieren als bedrijfsmatige relaties. Net als de medisch acceptant accepteert hij risico's en stelt hij vast binnen welke voorwaarden deze risico's geaccepteerd kunnen worden. Hij zorgt voor de polisopmaak, brengt offertes uit en bewaakt de klantenportefeuille.

De hypotheekacceptant behandelt nieuwe hypotheekaanvragen. Hij onderzoekt de kredietwaardigheid van de aanvragen. De hypotheekacceptant beoordeelt de aangeboden risico's en accepteert hypotheekaanvragen die uitgekeerd kunnen worden. Daarnaast verzorgt hij ook de opmaak van aktes en nota's.

Assistent accountant

Een Assistent Accountant is meestal werkzaam bij een (groot) accountantskantoor. Hier wordt voor diverse klanten gewerkt. Deze klanten hebben een eigen bedrijf. De Assistent Accountant doet de uitvoering en/of de controle van de financiële administratie en de boekhoudkundige werkzaamheden. Ook stelt de Assistent Accountant de balans op en doet de belastingaangifte. Zo probeert de Assistent Accountant ervoor te zorgen dat de klant zo min mogelijk belasting hoeft te betalen.

De Assistent Accountant heeft veel contact met de klant. De klant wil goed op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Ook is het belangrijk dat alles op tijd geregeld wordt, zo moet de belastingaangifte voor een bepaalde datum gedaan zijn. Hierdoor ontstaan vaak piekmomenten in het werk van de Assistent Accountant.

Omdat de Assistent Accountant vaak gelijktijdig met meerdere klanten bezig is, moet de Assistent Accountant goed en snel kunnen schakelen en het overzicht kunnen bewaren. De werkzaamheden zijn veelal routinematig, maar door de verscheidenheid aan klanten is het werk toch afwisselend.

 Financieel Adviseur

Een financieel adviseur verkoopt een breed scala aan financiële producten zoals betaal- en spaarrekeningen. De financieel adviseur doet dit door de financiële situatie van zijn klanten te analyseren om hier vervolgens op in te spelen. Een financieel adviseur is vaak in dienst van een financiële instelling zoals een bank maar kan ook zelfstandig werken.

Als de financieel adviseur in dienst is bij een financiële instelling dan verkoopt de financieel adviseur alleen de producten van de desbetreffende instelling. Een zelfstandige financieel adviseur kan van meerdere aanbieders financiële producten aanbieden. In dit geval fungeert de financieel adviseur als tussenpersoon. Het adviseren en verkopen kan face to face maar gebeurd in veel gevallen ook via de telefoon. Als het gaat om de wat complexere financiële producten zoals hypotheken dan spreekt de financieel adviseur de klanten vaak persoonlijk. Minder complexe producten zoals betaalrekeningen kunnen aan de balie van de bankkantoren of via de telefoon verkocht worden.

Het achterliggende doel van het geven van advies is het verkopen van de financiële producten. Een financieel adviseur moet daarom commercieel ingesteld zijn, kennis hebben van financiën en deze kennis goed kunnen overbrengen.  Omdat een financieel adviseur veel direct contact heeft met klanten moet de financieel adviseur ook communicatief vaardig zijn, verzorgd overkomen en zichzelf goed kunnen presenteren.

 Bedrijfseconomisch Medewerker

Een Bedrijfseconomisch Medewerker realiseert de optimale verwerking van bedrijfseconomische gegevens. Men verricht alle voorkomende werkzaamheden die samenhangen met de bedrijfsadministratie, te weten: bedrijfseconomische- en calculatievraagstukken, het beheersen van de bedrijfskosten, het periodiek verzorgen van rapportages en analyses voor het optimaal functioneren van accountingsystemen. Het is binnen een bedrijf een belangrijke vertrouwelijke functie: men krijgt inzicht in de interne financiële aspecten van bedrijven en organisaties. Daarbij houdt de Bedrijfseconomisch Medewerker rekening met externe factoren zoals marktwerking. De inrichting van de administratieve organisatie behoort eveneens tot zijn/haar takenpakket. Daarnaast is men gesprekspartner voor Juristen, Marketingspecialisten en Bedrijfseconomen

Beroepen in de Financiële dienstverlening op HBO niveau 

Kredietanalist

De Kredietanalist controleert kredietaanvragen en besluit of deze worden goedgekeurd. Het kan zo zijn dat de kredietaanvraag niet haalbaar is en moet worden afgewezen.

Hij werkt nauw samen met mensen die graag een kredietaanvraag willen. Hij stelt een goede financieringsaanvraag op voor zijn klant om zijn klant zoveel mogelijk in te lichten. Ze stellen samen een kredietaanvraag op en kijken of de kredietaanvraag haalbaar is. Hij moet in staat zijn om goed samen te werken en te luisteren naar zijn klanten, hij moet de klanten wijzen op de risico's en problemen en deze zo veel mogelijk uit de weg zien te helpen.

De kredietanalist onderzoekt financiële gegevens en maakt op basis van deze gegevens kredietvoorstellen.  Daarnaast maakt de kredietanalist offertes en analyses van lopende kredieten. Deze werkzaamheden doet hij niet alleen, hij werkt nauw samen met andere specialisten op zijn vakgebied zoals de Accountmanager.

 Verzekeringsagent

De Verzekeringsagent adviseert over een aantal verschillende verzekeringen. Hij neemt een aantal verzekeringen en de voorwaarden die eraan verbonden zijn door met de cliënt en bepaalt welke verzekering het beste bij diens levensstijl past. Als de Verzekeringsagent na het vergelijken van verzekeringen een passende verzekering heeft gevonden, pakt hij de premies erbij en berekent hij de wijze van betaling. Ook kijkt hij in hoeverre de verzekering wordt gedekt. Cliënt en Agent kiezen uiteindelijk gezamenlijk voor een verzekering.

Klantcontact is een belangrijke component van het werk van de Verzekeringsagent. Hij verschaft cliënten de benodigde informatie en voert het nodige overleg. De cliënten van een Verzekeringsagenten kunnen zowel particulieren zijn als bedrijven. De Verzekeringsagent moet dan ook goed thuis zijn in de materie en met verschillende mensen kunnen communiceren. Iedere cliënt vraagt om een andere aanpak en de Verzekeringsagent is altijd klantgericht. Zo weet hij cliënten naar tevredenheid aan passende verzekeringen te helpen en hen aan zich te binden. Het werven van cliënten is ook een van zijn taken.

De Verzekeringsagent staat verder altijd in contact met de verzekeringsmaatschappijen, omdat hij moet onderhandelen over de garantievoorwaarden. Deze zijn namelijk niet vastgesteld.

Financieel Analist

De Financieel Analist onderzoekt de financiële situatie binnen zijn bedrijf en economische omstandigheden in het algemeen. Hij probeert te voorspellen wat de impact van bepaalde beleidsveranderingen of gebeurtenissen zou kunnen zijn en adviseert het bedrijfsbestuur hierover.

Ontwikkelingen binnen en buiten het bedrijf hebben gevolgen voor de financiële toekomst ervan. Het is daarom belangrijk dat de Financieel Analist continu blijft analyseren en ook de toekomst in zijn berekeningen meeneemt. Hij rapporteert zijn analyses aan de financieel directeur of financieel controller. Naast het uitvoeren van routine-analyses kan de Financieel Analist ook betrokken zijn bij bepaalde projecten waarbij meerdere scenario's berekend worden en waaruit het meest ideale scenario naar voren komt. Zo heeft de Financieel Analist niet alleen invloed op het economische beleid van de organisatie, maar ook op de daadwerkelijke producten of arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers. Het specifieke takenpakket van de Financieel Analist is afhankelijk van zijn positie binnen de organisatie en de mate van zelfstandigheid die hij heeft. Zo kan het zijn dat de Financieel Analist enkel een assistent is en zo de hele tijd met analyseren en rapporteren bezig is ter ondersteuning van de controller, maar het kan ook zijn dat de Financieel Analist een grote rol speelt in de financieel-economische besluitvorming.

 Bedrijfsfinancier Specialist

Als Bedrijfsfinanciering Specialist, ben je gespecialiseerd in zaken als investeringen, obligaties en de risico's die hierbij horen. Wat is de waarde van een investering precies? Wat zijn de risico's erbij? Dit zijn vragen die men met dit beroep zich af vraagt. Wat is de beste keuze tussen drie investeringen? Zijn deze obligaties eigenlijk wel betrouwbaar? Ook dit soort vragen komen voor bij bedrijfsfinanciering en als Specialist houdt men zich alleen maar hier mee bezig. Bij het beroep kan een verantwoordelijkheid snel komen en je moet oplossingsgericht denken.

De functie kan ook inhouden dat het verlies moet worden beperkt, als het al onvermijdelijk is. Vooral in de bankenwereld, waar deze baan sowieso het meest voorkomt, gebeurt dit weleens, omdat een bank meer investeert of leent dan normale bedrijven. Ook het bewaren van de continuïteit van een klant behoort tot de opdrachten. Dat men daarbij de koers van die klant kan bepalen, waardoor de winst wordt vergroot, of het verlies beperkt, is ook een belangrijke taak van een Bedrijfsfinanciering Specialist.

 Controleleider

Een Controleleider werkt niet alleen uitvoerend maar ook adviserend. Men geeft leiding, geeft adviesmogelijkheden en levert samen met de accountantmedewerker een bijdrage aan praktijkontwikkeling en verricht ondersteunende werkzaamheden. Een Controleleider is werkzaam binnen in team waarbij bijzondere opdrachten horen. men signaleert adviesmogelijkheden bij klanten. Daarnaast is de Controleleider ook coach van de medewerkers in het controleteam. Men denkt mee over de organisatie van de onderneming van de klant. Het onderhouden van het klantcontact vormt een belangrijk onderdeel van de taak van de Controleleider.

 

Beroepen in de Financiële dienstverlening op WO niveau

External Auditor

Een External Auditor wordt door een bedrijf ingehuurd om zaken als bedrijfsprocessen, interne rapportages, financiele rapporten en dergelijke te onderzoeken en te controleren. Ook controleert de External Auditor de Internal Auditor. Deze doet hetzelfde werk, alleen dan frequenter en in dienst van het bedrijf. Ook zaken als veiligheid, arbeidsomstandigheden en meer van dit soort ethische kwesties worden door de External Auditor gecontroleerd. De primaire rol blijft echter het vertrouwen van belanghebbenden (aandeelhouders, leveranciers) in het bedrijf bevestigen.

Bedrijven zijn niet verplicht een External Auditor in te schakelen, maar bedrijven die een internal auditor in dienst hebben maken wel vaak gebruik van hun expertise. In de Verenigde Staten zijn bedrijven verplicht om een External Auditor in dienst te nemen, wanneer zij deel zijn van de New York Stoch Exchange (NYSE). Enkele Nederlandse bedrijven zijn het daarom ook verplicht. Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) stimuleert het gebruik van External Auditors, zodat de internal auditors ook gecontroleerd kunnen worden. Een External Auditor oordeelt niet over het beheer van een bedrijf. Wel geeft hij een oordeel over de verklaringen van het bedrijf, mochten deze niet overeenkomen met zijn eigen bevindingen.

 Econometrist

De Econometrist houdt zich bezig met de econometrie. Met technieken uit de econometrie kunnen economische theorieën worden getoetst en de sterke van economische verbanden worden geschat. De econometrie is een economische wetenschap die gericht is op het in getallen uitdrukken van de relaties tussen economische grootheden. Het is de wetenschap van het economische modelleren. Hierbij doet de Econometrist een beroep op technieken uit de wiskunde, de waarschijnlijkheidsberekening, de statistiek en de informatica.

De Econometrist probeert economische wetmatigheden te vinden en deze weer te geven in modellen. Ook probeert de Econometrist hiermee praktische oplossingen te vinden voor economische vraagstukken. De Econometrist is in staat om voorspellingen over de economie en aanbevelingen over het te volgen beleid te doen. De Econometrist is op zoek naar de theorie van de economie.

Naast een gedegen economische kennis heeft de Econometrist ook een stevige wiskundige achtergrond nodig. De Econometrist voert een groot deel van de tijd complexe berekeningen uit met behulp van verschillende computerprogramma’s. Toch zijn de resultaten van de econometrie vaak aan onzekerheid onderhevig. Verondersteld wordt dat het gedrag van de economische onderwerpen waar de Econometrist zich op richt, voor een deel door toeval wordt bepaald. Toch probeert de Econometrist zo goed mogelijk een voorspelling te doen.

 Actuaris

De Actuaris berekent en evalueert financieel-economische risico's. Het evenwicht tussen inkomsten, uitgaven, beleggingen en voorzieningen wordt door hem bewaakt.

Actuarissen kunnen als financieel-economische generalisten - hij is thuis in allerlei gebieden, als econometrie, recht, informatica en wiskunde - werkzaam zijn bij diverse instellingen. Ze zijn actief bij pensioenfondsen en banken, maar ook voor de overheid of in de consultancy. Je treft ze het meest in de verzekeringswereld. Geregistreerde Actuarissen certificeren pensioenfondsen en verzekeraars, waarmee ze bevestigen dat verzekeraar of pensioenfonds qua voorziening en financiën voldoet. Voor verzekeringsinstanties controleert de Actuaris de balans tussen het eigen en vreemd vermogen, rentabiliteit en of aan de verzekerings- of pensioensverplichtingen kan worden voldaan. Simpel gezegd bekijkt de Actuaris of dergelijke organisaties (in theorie of ook in de toekomst) financieel gezond zijn. De Actuaris kan zich ook bezighouden met vraagstukken rond sociale voorzieningen, zoals: "Hoe kan de pensioenbreuk opgelost worden?", "Wat is de nieuwe leeftijd om aan je pensioen te beginnen?", "Wat zijn de financiële gevolgen voor de toepassing van DNA-manipulatie?".

Zelf noemt de Actuaris zich 'verzekeringswiskundige'. Hij gebruikt wiskunde om de toekomst te berekenen en vertaalt voorspellingen in financiële consequenties. Zijn bevindingen rapporteert hij aan opdrachtgevers.

 Risk Officer

Een Risk Officer houdt, vaak samen met een team, toezicht op de bedrijfsrisico’s. Hij houdt zich dus bezig met risicomanagement. Er bestaan verschillende soorten risico’s, namelijk strategische en financiële risico’s, maar ook risico’s op het gebied van reputatie van het bedrijf en van wet- en regelgeving. De Risk Officer ontwikkelt samen met een team een uitgebreide procedure voor bijvoorbeeld het identificeren, monitoren en verminderen van bedrijfsrisico’s die de doelstellingen van het bedrijf in gevaar kunnen brengen. De Risk Officer streeft ernaar dat het interne operationele beleid, de procedures en de eventuele externe juridische bepalingen zo goed mogelijk worden nageleefd. De Risk Officer moet ervoor zorgen dat er een balans is tussen het nemen van risico’s en de winst die risico’s op kunnen leveren. De Risk Officer rapporteert zijn werkzaamheden aan zijn leidinggevende, de Chief Risk Officer. Ook kan hij bij hem terecht bij vragen en problemen.

Welke carrière/doorgroei mogelijkheden zijn er in de Financiële dienstverlening? 

Door de financiële crisis en het daaruit voortvloeiende toegenomen toezicht op financiële instellingen,  zijn met name riskmanagers zeer gewild. Ook voor financiële specialisten zoals controllers is nog genoeg werk. Wie beschikt over vakinhoudelijke kennis, commercieel inzicht en communicatieve vaardigheden, maakt op dit moment de beste kansen op een baan in deze sector.

Je krijgt volop mogelijkheden om door te groeien. Ook kunnen je kiezen voor het horizontale overstappen van het ene bedrijf naar het andere of, bij de grotere spelers, voor een internationale carrière.


Keer terug van Financiële dienstverlening beroepen naar Financiële dienstverlening Branche
Keer terug naar Talentenbranche