Wat zijn de beroepen in de Gezondheidszorg waar jij voor kan kiezen?Om inzicht te krijgen in de enorme hoeveelheid beroepen binnen de Gezondheidszorg branche geven we hier een overzicht. Dit geeft een beeld van de mogelijkheden als je voor de Gezondheidszorg branche kiest.

Een goede balans tussen zorgaanbod en zorgvraag bepaalt het aantal deelnemers aan de verschillende beroepsopleidingen die opleiden tot zorgverlener.

De beroepsgroep verpleegkundigen vormt de grootste beroepsgroep die werkzaam is in de gezondheidszorg (zie onderstaande tabel). Ook de groep verzorgenden is omvangrijk. Beroepsgroepen die in omvang op plaats drie en vier staan zijn de extramuraal werkzame fysiotherapeuten en de medisch specialisten. Hierna komen GZ-psychologen, kraamverzorgenden, huisartsen en tandartsen.  Alleen al in de gezondheidszorg kun je kiezen uit meer dan 500 beroepen! Enkele van de bekendere bovengenoemde beroepen, en ook wat onbekendere , worden op deze site nader toegelicht.

Deze beroepen worden naar diverse niveaus ingedeeld :

-       mbo niveau 3 en 4                                                              

-     hbo/universitair (WO)

Van elk niveau benoemen we hier enkele voorbeeldfuncties om je een beeld te geven van de werkzaamheden. En welke opleiding(en) je moet volgen om dit beroep te kunnen verrichten.

Beroepen in de gezondheidszorg Niveau 3 en 4

Mbo-Verpleegkundige  (Niveau 4)

Als Mbo-Verpleegkundige ben je actief op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Je kan gaan werken in verschillende beroepspraktijken, zoals een ziekenhuis, een verpleeg- en verzorgingshuis, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg of in de gehandicaptenzorg. 

Je werkt voor mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden, denk aan: chronische, klinische of revaliderende zorgvragers maar ook mensen met een psychiatrisch probleem, een handicap, kraamvrouwen, pasgeborenen, kinderen en jeugdigen met gezondheidsproblemen.
Daarnaast kun je ook werken met groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

De opleiding MBO- Verpleegkundige is erg breed opgezet. Je kunt je verdiepen in vier verschillende richtingen, waarbij je je werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uitvoer.

Mbo-Verpleegkundige in Ziekenhuizen (ZH)

Als mbo-verpleegkundige in het ziekenhuis (ZH) heb je vaak te maken met een kortdurende relatie met de patiënt (en) in veelal acute situaties. Je biedt verpleegkundige zorg, begeleiding en ondersteuning aan patiënten met een vaak hoog complexe en instabiele gezondheidstoestand.

Het accent ligt veelal op het bieden van intensieve zorg en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen met een hoog medisch-technisch karakter. Je biedt de patiënten psychosociale begeleiding aan bij onderzoeken, operaties en/of behandelingen die gaan komen. Tevens begeleidt je de patiënt tijdens het herstel na een ingreep of behandeling en je bereidt de patiënt voor op het ontslag en de nazorg. Verder ondersteun je ook de naasten van de patiënt wanneer de patiënt ernstig ziek is of gaat sterven.

Mbo-Verpleegkundige in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT):
Binnen deze richting krijg je te maken met verschillende zorgvragers van jong tot oud. De zorgvrager kan een revaliderende cliënt zijn of een oudere die niet of nauwelijks in staat is om zichzelf te verzorgen. Je krijgt te maken met mensen met chronische ziektes of mensen die net uit het ziekenhuis zijn en kortdurende, middellange of langdurige zorg nodig hebben of zorg na een ziekenhuisopname. Meestal gaat het hierbij om langdurige zorg.

Je werkzaamheden zijn minder gericht op het herstel van de cliënt en meer gericht op het stabiliseren van de gezondheidstoestand. Jij richt je samen met de patiënt op het leren leven met het gezondheidsprobleem, het ondersteunen bij het leven wat ze willen leiden, het zo veel mogelijk voorkomen van ongemakken en het verlichten van lijden en sterven.

Mbo-Verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ):
Binnen deze richting ben je breed inzetbaar en kun je aan het werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, besloten woonvormen, thuis bij de zorgvrager, instellingen voor ouderen, etc. Je krijgt vaak te maken met mensen die psychosociale of psychiatrische problemen hebben en daardoor moeilijk kunnen communiceren en sociale contacten kunnen opbouwen. 

Je voert preventieve activiteiten uit die gericht zijn op het voorkomen van of het leren leven met een psychiatrische ziekte of verslaving. Jij herkent mogelijke crisissituaties en schat suïcidaliteit (zelfdoding) en gevaar voor anderen in. Als mbo-verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) biedt je, afhankelijk van de emotionele en condities van de zorgvrager(s) een sturende, motiverende en activerende begeleiding op psychosociaal gebied.

Mbo-Verpleegkundige in de Gehandicaptenzorg (GHZ):
Binnen deze richting werk je met mensen die een verstandelijke, lichamelijke of een zintuiglijke beperking hebben. Je moet je goed kunnen verplaatsen in de situatie van deze mensen en als een vertrouwenspersoon kunnen optreden. Afhankelijk van waar je werkt, ondersteun je de zorgvrager bij de persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, ontwikkelen van vaardigheden en bij verdere dagbesteding.

Van belang is dat je voor eenduidigheid, regelmaat en structuur zorgt bij de zorgverlening om eventuele stress, weerstand en gedragsproblemen bij de gehandicapte zo veel mogelijk te voorkomen.

Toelatingseisen: wat heb je voor deze opleidingen nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.
Voor deze niveau 4 (Specialisten/Middenkaderopleiding) heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO /VWO 4 nodig.

Verzorgende-IG VVT/GHZ/GGZ/KZ (Niveau 3)

Wanneer je klaar bent met de opleiding Verzorgende IG  (individuele gezondheidszorg) kun je gaan werken bij verschillende bedrijven of instellingen in de sector zorg. Je kunt hierbij denken aan ouderenzorg (zowel thuis als in bijvoorbeeld een verzorgingshuis), gezinszorg (bij gezinnen thuis), kraamzorg (bij de kraamvrouw thuis) en lichamelijk gehandicaptenzorg (woonvoorzieningen).

De opleiding Verzorgende IG is erg breed opgezet. Je kunt je verdiepen in vier verschillende richtingen, waarbij je je werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uitvoer; IG staat namelijk voor individuele gezondheidszorg. 

Verzorgende in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg (VVT):
Binnen deze richting krijg je te maken met verschillende zorgvragers van jong tot oud. De zorgvrager kan een revaliderende cliënt zijn of een oudere die niet of nauwelijks in staat is om zichzelf te verzorgen. Je krijgt te maken met mensen met chronische ziektes of mensen die net uit het ziekenhuis zijn en kortdurende hulp nodig hebben.

Verzorgende in de gehandicaptenzorg (GHZ):
Binnen deze richting werk je met mensen die een verstandelijke, lichamelijke of een zintuiglijke beperking hebben. Je moet je goed kunnen verplaatsen in de situatie van deze mensen en als een vertrouwenspersoon kunnen optreden. Afhankelijk van waar je werkt, ondersteun je de zorgvrager bij de persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, ontwikkelen van vaardigheden en bij verdere dagbesteding.

Verzorgende in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ):
Binnen deze richting ben je breed inzetbaar en kun je aan het werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, besloten woonvormen, thuis bij de zorgvrager, instellingen voor ouderen, etc. Je krijgt vaak te maken met mensen die psychosociale of psychiatrische problemen hebben en daardoor moeilijk kunnen communiceren en sociale contacten kunnen opbouwen.

Verzorgende in de kraamzorg (KZ)
Elke dag worden in Nederland een groot aantal baby’s geboren. Vaak heeft de moeder de eerste weken na de bevalling hulp nodig. Als verzorgende in de kraamzorg ben je nauw betrokken bij de geboorte en assisteer je de arts of verloskundige tijdens of na de bevalling. Je geeft informatie en advies aan de moeder op het gebied van de verzorging en opvoeding van een pasgeborene.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.Voor deze vakopleiding (niveau 3) gelden de volgende toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg hebt doorlopen.

Doktersassistent (Niveau 4)

Als doktersassistent werk je in de gezondheidszorg. Je kan onder meer aan de slag bij een huisartsenpraktijk, een medische dienst of de sociale gezondheidszorg.

Je hebt een ondersteunende rol. Het is jouw verantwoordelijkheid dat alles zo goed en soepel mogelijk verloopt in de praktijk of kliniek. Je staat patiënten te woord via de telefoon of aan de balie. Je maakt met hen een afspraak, verwijst ze naar een andere instelling, maar geeft ze ook voorlichting en advies. Je legt materialen, instrumenten en hulpmiddelen klaar voor de behandeling en bereid de behandelruimte voor. Tijdens de behandeling help je de dokter door de juiste spullen aan te geven en te assisteren bij bepaalde handelingen.

Je doet ook een aantal handelingen zelfstandig, als bloeddrukmetingen, het maken van een hartfilmpje en het toedienen van injecties.

Naderhand maak je de behandelruimte en de gebruikte materialen en middelen schoon en werk je de administratie bij.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.

Voor deze niveau 4 (Specialisten/Middenkaderopleiding) heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO /VWO 4 nodig.

Fysiotherapie (HBO)

Je behandelt mensen die klachten hebben over hun 'bewegingapparaat'. Je kunt hierbij denken aan moeilijk lopen, rugpijn, spierpijn of blessures. Ook bij herstel na operaties, het behoud van bepaalde functies of bij de verbetering van de functie van bepaalde organen kan de fysiotherapeut een belangrijke rol spelen. Je kunt patiënten op verschillende manieren behandelen. Je kunt dit doen met behulp van technische apparatuur, zoals warmte, geluidsgolven en water. Je kunt ze ook behandelen door middel van massages en door het toepassen van bewegingstherapie.

Je werkt met patiënten op basis van verwijzing van een arts, maar je bent in de uitvoering van je werk redelijk zelfstandig. Je stelt een behandelplan op, bespreekt dat met de patiënt en (indien gewenst) met de behandelend arts. Je kunt als zelfstandig fysiotherapeut werken. Dit gaat meestal in een maatschap met andere therapeuten. Ook kun je voor in een instelling voor gezondheidszorg werken, zoals een verpleeghuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum en gehandicaptenzorg. Ook kun je aan het werk gaan bij een sportclub, in een fitnessstudio en je kunt bezig zijn als bedrijfs(fitness)fysiotherapeut. Je kunt ook werken bij onderzoeksinstituten. Als fysiotherapeut kun je zelfstandig bezig zijn; je kunt ook werken in dienst van bepaalde organisaties - sportschoolinstructeur, fitnesstrainer, masseur, verzorger, therapeut.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) is vooral bedoeld als kennismaking met het vakgebied van de fysiotherapeut en de theoretische basiskennis. Je krijgt in dit jaar fysiotherapeutische en medische vakken. Hierbij kun je denken aan fysiotherapeutisch onderzoek, bewegings- en massagetherapie, anatomie en fysiologie. Daarnaast krijg je ook sociaal-agogische vakken zoals psychologie en communicatie. Ook krijg je exacte vakken en oriëntatie op de gezondheidszorg. De leerstof wordt meestal themagewijs of via probleem gestuurd onderwijs en in projecten wordt aangeboden. Ook wordt via korte stages inzicht gegeven in het werkveld.

In de hoofdfase (3 jaar) vindt verdere verdieping plaats. Er worden stages gelopen en bovendien wordt in deze periode een keuze gemaakt uit de differentiaties of afstudeerrichtingen. Die verschillen per hogeschool, evenals de werkwijzen.

Mogelijke differentiaties zijn:

 • Fysiotherapie en kinderen;
 • Fysiotherapie en ouderen;
 • Fysiotherapie en geriatrie;
 • Fysiotherapie en medische fitness;
 • Fysiotherapie en sport;
 • Hydrotherapie;
 • Chronisch zieken;
 • Bewegen en fysiotherapie;
 • Bedrijfsfysiotherapie;
 • Fysiotherapie in ontwikkelingslanden.

Vooropleiding:

HAVO of MBO

  Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken  (MBRT)    HBO-opleiding

Om een goede medische diagnose te kunnen stellen worden verschillende onderzoeken gedaan. We kennen allemaal het begrip 'echo' of 'foto's laten maken', of 'door de scanner gaan'. Dat werk wordt gedaan door iemand met een beeldvormende of radiotherapeutische opleiding. Je bereidt patiënten voor op een onderzoek, maakt foto's, echo's of scans, legt de vereiste gegevens daarvan vast. Deze methoden worden niet alleen gebruikt om een diagnose te stellen, maar ze worden ook ingezet ook bij de behandeling van patiënten, bijvoorbeeld als het gaat om stralings- of lasertherapie of het lokaliseren van de juiste plaats voor ingrepen - soms ook tijdens een operatie. Je werkt in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of radiotherapeutisch instituut. Je werkt samen met andere medewerkers en artsen.

Opleidingsinhoud

Het eerste jaar (de propedeuse) staat in het teken van de oriëntatie op het werkveld. Daarnaast wordt veel aandacht besteedt aan houdingsaspecten en sociale en verpleegkundige vaardigheden door middel van praktische opdrachten en stages. Er wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de gebruikte methodieken. Je komt vakken tegen als stralingshygiëne, stralingsfysica, anatomie en fysiologie, oncologie en pathologie. Ook vakken als echografie en radiotherapie, nucleaire geneeskunde, lasertherapie, medische informatica en psychologie komen aan de orde.

In de hoofdfase (3 jaar) vindt verdieping van de theoretische kennis plaats en je vergroot je praktische vaardigheden en kennis door stages. Je sluit de studie af met een stage en een afstudeeropdracht met scriptie.

Vooropleiding

Nieuwe toelatingseisen*:

 • Havo met profiel: NT, NG, EM, CM (met Wiskunde A of B)
 • Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM

Oude toelatingseisen*:

 • Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
 • Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM

Voeding en Diëtetiek (HBO)

Voeding is erg belangrijk, zowel voor onze gezondheid als voor ons welbevinden. 'Lekker eten en drinken', zonder nare gevolgen voor lijf en geest - wie wil dat niet? Het is het hoofdterrein van de voedingsdeskundige en diëtist. Je kunt je richten op verschillende sectoren die op de een of andere manier met voeding te maken hebben: de voorlichting (algemeen, gericht op bepaalde voedingsmiddelen, gericht op een bepaalde doelgroep), onderzoek (nieuwe voedingsmiddelen, samenstelling van bepaalde producten o.m.), kwaliteitszorg (instellingskeuken, levensmiddelenindustrie). Je kunt werkzaam zijn als zelfstandig diëtist, waarbij je (meestal op verwijzing van een arts) mensen helpt een evenwichtig dieet samen te stellen, of bepaalde producten te vervangen door andere (minder schadelijke) waardoor een ziekte wordt bestreden.

Ook kun je werken in instellingen voor gezondheidszorg, waar je adviseert over de samenstelling van een dieet (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of verpleeghuis, centrale keuken van een of meer zorgcentra). Werk voor voedingsdeskundigen is er ook volop in de voedings- en levensmiddelensector, waar nieuwe producten worden ontwikkelt, bepaalde toevoegingen worden veranderd, een nieuwe markt voor bepaalde producten moet worden 'bewerkt'.

Er zijn voorlichtingsbureaus voor de voeding, waar voorlichting wordt gegeven over gezonde voeding, patiëntenverenigingen waar gericht advies gegeven wordt over voeding en dieet.

Afhankelijk van je eigen voorkeur kun je dus kiezen uit allerlei mogelijkheden - bijvoorbeeld van een beroep waarin je veel persoonlijk met mensen te maken hebt, die je adviseert en helpt tot een beroep waarin marketing en het ontwikkelen van commerciële producten centraal staan.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) is vooral als oriëntatie bedoelt. Je maakt kennis met het werkveld (ook door middel een van stage) en je krijgt een aantal basisvakken. Hierbij kun je denken aan medisch-biologisch, hierbij horen de vakken biologie, microbiologie, pathologie, anatomie/fysiologie en scheikunde. Andere vakken die je kunt verwachten zijn onder meer voedingsleer, voedselbereiding en diëtetiek. Ook krijg je algemene vakken zoals communicatie, statistiek, economie en psychologie.

In de hoofdfase (3 jaar) werk je thema-gewijs verder. De theorie wordt verdiept en door middel van keuzemodules kun je richting geven aan je studie. Je werkt samen met medestudenten in projecten en je loopt een aantal stages. In het laatste jaar sluit je de studie af met een afstudeeropdracht: een praktijkopdracht, scriptie en eindgesprek.

Afstudeerrichtingen die mogelijk zijn (verschillend per hogeschool, dus informeer goed!):

 • Diëtist;
 • Commercieel diëtist;
 • Paramedisch diëtist;
 • Commercieel voedingskundige;
 • Voedingsonderzoek;
 • Voedingsvoorlichting.

 

Vooropleiding

 • Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
 • Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM

 

Let op: sommige hogescholen vragen afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover informeren

  Creatief therapeut  (HBO)

Als creatief therapeut begeleid je hulpbehoevende mensen met psychische en psychosociale problemen. Je leert die problemen met creatieve activiteiten samen met de cliënt oplossen.

door met hen creatieve activiteiten te ondernemen. Op deze manier probeer je deelnemers in contact te brengen met hun gevoelens en deze te leren uiten. Je doelgroep betreft kinderen of volwassenen met emotionele of sociale problemen. Anders dan de gewone therapeut, die vooral gesprekken voert om mensen te helpen, maak jij gebruik van vormgevende middelen, zoals muziek, toneel, tekenen en schilderen. Zo probeer je erachter te komen wat er aan de hand is en hoe je je cliënt kunt helpen. Tegelijkertijd biedt het de deelnemer een ideale mogelijkheid om uit te drukken wat hem of haar bezighoudt, iets dat vaak moeilijk in woorden is te vatten. Je maakt meestal deel uit van een team van hulpverleners, met wie je overlegt. Wanneer je met kinderen werkt, informeer je de ouders, verzorgers of leerkrachten over de voortgang van de behandeling. Je moet goede sociale vaardigheden hebben om iemands vertrouwen te winnen. Je creatieve geest stelt je steeds weer in staat de juiste behandelingen te kiezen.
Je werkt bij instellingen als gevangenissen, ziekenhuizen, psychiatrische klinieken, (medische) kinderdagverblijven of in de verslavingszorg.

Omschrijving opleiding

In HBO opleiding Creatieve Therapie wordt je geleerd hoe je gebruik maakt van kunstzinnige middelen als drama, muziek, beeldend vormen en/of dans en beweging. Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag in psychiatrische ziekenhuizen, drugs- en alcoholklinieken, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs of justitie. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding.  

Vooropleiding:

HAVO of MBO (Informeer bij het opleidingsinstituut)

MBO Diploma niveau 4. Informeer bij de instelling naar de mogelijkheden.

Mens en Techniek/Gezondheidszorg Technologie (HBO)

In de praktijk ben je voornamelijk bezig zijn met het verbeteren van de combinatie techniek en zorg. Je gaat op zoek naar problemen, brengt deze in kaart en bedenkt een methode om deze problemen uit de wereld te helpen. Je hebt de technische kennis in huis, waarmee jij aan de medische wensen kan voldoen. Met deze technische kennis kun jij beoordelen of de medische wensen van de klant haalbaar zijn, je kunt deze vertalen naar een technisch concept en beoordelen of een bepaald apparaat een goede investering is. Je kan bij verschillende instellingen werken. Zo kun je bijvoorbeeld terecht komen bij de thuiszorg, ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en de overheid, maar ook in het bedrijfsleven is er genoeg werk te vinden. Omdat technische ontwikkelingen elkaar op de voet volgen en de gezondheidszorg samen met de maatschappij voortdurend onder veranderingen staat, is de vraag naar ingenieurs gezondheidstechnologie groot.

Opleidingsinhoud

Het eerste jaar, de propedeuse, vormt de basis voor de hoofdfase. Je maakt kennis met de opleiding, het werkveld en het beroep dat jij misschien kan gaan vervullen. Het propedeutische jaar is oriënterend en breed. Je krijgt vakken als elektrotechniek, informatica, laboratoriumtechniek, logistiek en communicatie.

Na de propedeuse volgt de hoofdfase, deze fase duurt 3 jaar. In deze fase werk je met thema's. Belangrijk in de hoofdfase zijn de projecten. Naarmate je studie vordert worden de projecten groter en complexer. In het derde jaar van de opleiding ga je een half jaar op stage. Tijdens deze stage toets je je kennis in de praktijk.

In het vierde jaar ga je afstuderen. Dit afstuderen doe je in de vorm van een afstudeeropdracht. Deze voer je uit en verdedig je vervolgens bij de betrokkenen. Als je deze fase succesvol hebt afgerond, mag je jezelf ingenieur gezondheidstechnologie noemen.

Toelatingseisen

Profiel:  

 • HAVO-Natuur en Techniek 
 • VWO-Natuur en Techniek 

Overige:

HAVO of MBO (Informeer bij het opleidingsinstituut)

Ergotherapie (HBO)

Je richt je vooral op de begeleiding en behandeling van mensen met een handicap of op situaties waar een handicap of chronische blessure voorkomen moet worden (zoals de inrichting van een werkplek, de hoogte van een bureau, muisarmen, RSI en dergelijke). Je helpt mensen met een handicap om zichzelf zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te redden in het dagelijks leven. Denk daarbij aan blinden of doven, aan mensen met een aangeboren handicap of slachtoffers van ongevallen. Je kunt op veel plaatsen werken. Hierbij kun je denken aan verschillende instellingen zoals revalidatiecentra voor gehandicapten, jongeren en ouderen. Je kan ook werken bij mensen thuis om aanpassingen en trainingen te begeleiden. Je kunt werk vinden bij bedrijven (arbo-gericht) en instellingen voor ambulante zorg en begeleiding. Ook bij de overheid (gemeentelijke diensten, instanties die regelingen op dit terrein uitvoeren) kun je aan de slag, zowel in de directe contacten met cliënten als in de beleidsvoorbereidende sfeer.

Opleidingsinhoud

In de propedeuse (1 jaar) wordt de basis gelegd voor het vervolg van de studie. Ontwikkeling van vaardigheden, theoretische kennis en oriëntatie op het werkveld (o.m. door themaweken) vormen de kern. Thema's kunnen zijn: rolstoeltraining, werkveldoriëntatie, creatieve en dramatische expressie, actuele ontwikkelingen. Je krijgt de basis van een aantal theorievakken: ergotherapie, neurologie, psychologie. Je bent in groepen praktisch bezig met (simulatie)patiënten.

In de hoofdfase (3 jaar) vindt verdieping van de leerstof plaats, je werkt via probleemgestuurd onderwijs. Je loopt verscheidene stages in het 2e en/of 3e jaar (verschilt per hogeschool). Je verdiept je verder in de verschillende categorieën patiënten en behandelingsmethoden. Hierbij kun denken aan gehandicapte kinderen, ouderen met bepaalde lichamelijke beperkingen en patiënten die een beroerte hebben gehad. Je sluit de opleiding af door middel van een afstudeerproject - onderzoek en eindwerkstuk of eindverslag.

Vooropleiding:

HAVO of MBO (Informeer bij het opleidingsinstituut)

Omschrijving WO master  Geneeskunde (WO-ma)

De masteropleiding Geneeskunde is een voortzetting en verdieping van de gelijknamige bacheloropleiding. Nadat je hierin theoretische kennis hebt opgedaan van het menselijk lichaam, de oorzaken van ziektes, nieuwe behandelmethoden en contact met patiënten, is de masteropleiding vooral gericht op praktijkstages in sociaal-geneeskundige instellingen, huisartspraktijken en verschillende afdelingen in ziekenhuizen. Alleen na afronding van deze masteropleiding ben je bevoegd om je te registreren als (basis)arts. Maar de bekwaamheid om dat geheel zelfstandig te doen, krijg je pas als je een aanvullende gespecialiseerde opleiding van drie tot zes jaar hebt gevolgd. Je wordt dan bijvoorbeeld huisarts, verpleeghuisarts of medisch specialist.

Toelatingseisen

 Je kunt instromen met de volgende opleidingen:

 • VWO
 • Geneeskunde (WO-ba)

 

Kinderarts (WO-Master Geneeskunde)

Onderzoekt en behandelt (zieke) kinderen tot ongeveer 18 jaar. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met groeistoornissen, infecties of ademhalingsproblemen. Werkt in een (kinder)ziekenhuis of in een eigen praktijk. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt een geneeskundige diagnose vast, stelt een behandelplan op, geeft leiding aan assistent-specialisten kindergeneeskunde, doet wetenschappelijk onderzoek (in academische ziekenhuizen), geeft les aan studenten en artsen in opleiding en overlegt met huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, laboratoriumpersoneel en de ouders van patiënten.

Opleiding en toelatingseisen: 

Je kunt instromen met de volgende opleidingen:

 • VWO
 • Geneeskunde (WO-ba)


Forensisch arts

Houdt zich bezig met het verrichten van onderzoek voor en adviseren van gemeenten, politie en justitie. Voorbeelden van werkzaamheden: verricht lijkschouwingen, verzorgt medische zorg voor arrestanten, onderzoekt letsel, doet bloedproeven en DNA-testen en doet zedenonderzoek in opdracht van politie en justitie.

Opleiding en toelatingseisen: 

Je kunt instromen met de volgende opleidingen:

 • VWO
 • Geneeskunde (WO-ba)


Gezondheidswetenschapper  (WO Master)

Om de volksgezondheid te kunnen verbeteren is het van belang om de gezondheid van bevolkingsgroepen in kaart te brengen en te begrijpen. De gezondheidswetenschapper bestudeert de gezondheid van groepen mensen in de maatschappij. Wat voor soort mensen loopt risico om diabetespatiënt te worden en wat kunnen we doen om dit risico te verminderen? Als gezondheidswetenschapper bekijk je dit soort gezondheidsproblemen vanuit verschillende invalshoeken en draag je creatieve oplossingen aan voor complexe problemen. De oplossingen die jij bedenkt, komen ten goede aan mensen in de (internationale) samenleving.

Gezondheidswetenschappers onderzoeken actuele thema’s en geven antwoord op vragen als:

 • Waarom is de laatste ebola-uitbraak in Afrika zoveel groter dan de voorgaande? Hoe kunnen we verdere verspreiding tegengaan?
 • Hoe zorgen we dat voorlichting over gezonde voeding aansluit bij de beleving van mensen?
 • Op welke manier geneest een herniapatiënt het snelst? Door een operatie, rust of fysiotherapie? En wat is de goedkoopste manier?
 • Welke groepen in de samenleving lopen het grootste risico op het krijgen van een depressie? Hoe kunnen we dit voorkomen?
 • Hoe hebben andere landen in Europa hun gezondheidszorg georganiseerd? Wat kunnen we daarvan leren?

De opleiding Gezondheidswetenschappen wil bachelors opleiden die volksgezondheidsproblemen vanuit een breed interdisciplinair perspectief op kritische, maatschappelijk verantwoorde en systematische wijze kunnen benaderen, en die vanuit een onderzoekende geest kunnen bijdragen aan de oplossing ervan.

Dit door de volksgezondheid vanuit de integratie van alle betrokken vakgebieden te bestuderen. Als student Gezondheidswetenschappen leg je daarbij in het bijzonder een gedegen biomedische basis en ontwikkel je vaardigheden die bij het onderzoek naar volksgezondheid van belang zijn. De opleiding wordt afgesloten met een stage over een actueel gezondheidswetenschappelijk onderwerp, waarbij verworven kennis en vaardigheden worden toegepast.

Medisch specialist (WO- Master)
Opleiding Geneeskunde

Als medisch specialist ben je gespecialiseerd in een bepaald medisch vakgebied. Je kunt bijvoorbeeld internist zijn, of een dermatoloog. Of een oogarts of uroloog. Er bestaan tientallen medische specialismen. Je bent als medisch specialist verantwoordelijk voor de medische zorg binnen jouw specialisme. Je onderzoekt patiënten, stelt diagnoses, en verricht, in samenwerking met verpleegkundigen, medische handelingen en behandelingen (therapieën). Je geeft vaak leiding aan arts-assistenten. Je moet analytisch kunnen denken en daarnaast goed met mensen kunnen omgaan. Je werkt zelfstandig, maar hebt contact met huisartsen, andere specialisten, verpleegkundig personeel, laboratoriumpersoneel en de familie van patiënten. 

Je kunt werkzaam zijn als ondernemer, in het vrije beroep. Maar je kunt ook in loondienst zijn bij een ziekenhuis of zorginstelling. Of je bent werkzaam in een zelfstandig behandelcentrum 

Toelatingseisen

Je kunt instromen met de volgende opleidingen:

 • VWO
 • Geneeskunde (WO-ba)

Huisarts (WO-Master)

Als huisarts ben je het eerste medische aanspreekpunt bij lichamelijke of geestelijke klachten. Je bent van alle markten thuis. Anders dan de medisch specialist, heb je als huisarts een zeer brede kennis van de medische wetenschap. Je krijgt te maken met de meest uiteenlopende mensen en kwalen. Van griep en rugpijn, tot problemen thuis of op het werk. Het is aan jou om in te schatten of een kwaal fysiek is dan wel psychisch. Vervolgens bepaal je welke behandeling een patiënt nodig heeft. Je onderzoekt en behandelt zelf, wanneer het niet al te specialistische zaken betreft. Je schrijft recepten uit. Je kunt de patiënt ook doorverwijzen naar andere eerstelijnszorg, zoals een tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog. Of, voor nader onderzoek of specialistische ingrepen, naar tweedelijnszorg als het ziekenhuis, de medisch specialist of de GGZ. Je kent de patiënt meestal langer dan andere zorgverleners en hebt een goed overzicht van zijn of haar totale situatie.

Als huisarts werk je vaak alleen of je deelt een praktijk samen met collega's, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum.

Toelatingseisen

Je kunt instromen met de volgende opleidingen:

 • VWO
 • Geneeskunde (WO-ba)

Studiemogelijkheden: informatietechnologie in de zorg

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

De studenten die de doctorale fase Medische Informatiekunde (MIK) kiezen, hebben het reguliere propedeuseprogramma geneeskunde achter de rug. Voor het studieprogramma MIK bestaat een nauwe samenwerking tussen drie vak- en werkgroepen:

*  de vakgroep Medische Fysica en Informatica van de faculteit Geneeskunde

* de vakgroep Sociaal Wetenschappelijke Informatica van de faculteit Wiskunde en Informatica

* de werkgroep Expertsystemen van het Centrum voor Wiskunde en Informatica.

Het doctoraalprogramma biedt een keuze uit twee hoofdrichtingen: de bestuurlijke richting, verzorgd door de faculteit der Economische Wetenschappen en de klinische richting, verzorgd door de faculteit Wiskunde en Informatica.

De ontwikkeling van een zelfstandige studierichting Medische Informatiekunde (MIK) -met een eigen propedeutisch jaar is in voorbereiding.

 

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Opleiding Informatiekunde in de Gezondheidszorg  (4 jaar)

Deze HBO-studierichting leidt in vier jaar op voor staffuncties in de gezondheidszorg met als voornaamste taak: het o­ntwikkelen en implementeren van goed werkende informatiesystemen.

Als primair proces staat in het o­nderwijs centraal:

- het ontwikkelen van informatiesystemen t.b.v. zorgprocessen, professionele zorgbeoefening en zorgorganisaties.

- kennis en inzicht in de relevante facetten van zorgprocessen, professionele zorgbeoefening en zorgorganisaties, en de invloed van informatietechnologie daarop.

- de ontwikkeling van persoonlijke en sociale effectiviteit die het de toekomstige beroepsbeoefenaar mogelijk moet maken in samenwerking met verschillende personen en beroepsgroepen in de organisatie te functioneren.

 

 HOGESCHOOL INHOLLAND TE DIEMEN

Tweejarige deeltijdopleiding Verpleegkundige Informatica

De Hogere Opleiding Verpleegkundige Informatica wordt uitsluitend gegeven aan de Hogeschool InHolland te Diemen.  Het is een tweejarige deeltijdopleiding, waarbij de meeste studenten tijdens de opleiding werkzaam blijven als verpleegkundige. Toelating tot de Hogere Opleiding Verpleegkundige Informatica vraagt één van de volgende diploma's of bewijzen: Verpleegkunde A-, B- of Z, Verpleegkunde HBO, niveau 5 of een andere HBO-opleiding.

De opleiding gaat in op de volgende vier kennisgebieden:

 • Verpleegkunde
 • Informatiekunde/informatica
 • Toegepaste Informatica
 • Managementvaardigheden

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Opleiding Informatiemanagement in de gezondheidszorg  (één jaar)

Deze post-HBO leergang leidt in één jaar op voor intermediair t.a.v. informatie en organisatie. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers uit de gezondheidszorg die (leidinggevende) ervaring hebben. De cursus legt het accent op Informatiemanagement.

 

HAAGSE HOGESCHOOL

Medische Informatica  / Medische Informatiekunde (vier jaar)

Deze 4-jarige HBO-opleiding wordt verzorgd door de Intersector Informatica van de Haagse Hogeschool. Verschillende afstudeerprofielen zijn binnen deze intersector gedefiniëerd. Naast medisch informaticus en medisch informatiekundige zijn er ook opleidingen voor informatieanalist; systeemontwerper; specialist kantoorautomatisering; database-specialist, etc.

 • Medische informatica wordt beschreven als een discipline die zich bevindt op de ontmoetingspunten van geneeskunde en informatica. Binnen het vakgebied worden een drietal processen onderscheiden:
 • processen die de structuur en organisatie van de gezondheidszorg betreffen, binnen de instellingen.
 • processen die samenhangen met het verloop van ziekte en gezondheid, rondom de patiënt.
 • processen samenhangend met de medische besluitvorming en theorie-ontwikkeling (o.a. herkenning en onderscheiden van situaties en ziektebeelden).


RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN

Afstudeerrichting Medische Informatica

In Leiden bestaat voor Informatica studenten de mogelijkheid om af te studeren in de afstudeerrichting Medische Informatica. Het studieprogramma biedt o.a.: analyse biomedische signalen; biomedische beeldverwerking en patroonherkenning; medische classificaties en coderingen; computergesteunde medische besluitvorming; en Ziekenhuis Informatie Systemen

 

RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG

De vakgroep Medische Informatica verzorgt onderwijs binnen de reguliere studierichtingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen in de vorm van blokken probleemgestuurd o­nderwijs. Binnen de studierichting Geneeskunde bestaat in het derde jaar het keuzeblok Medische Informatica. Binnen de studierichting Gezondheidswetenschappen worden twee bijvakblokken aangeboden: het blok Probleemoplossen / Programmeren en het blok Besluitvormings-ondersteuning.

 

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

De vakgroep Medische Informatica (MIEUR) verzorgt binnen het reguliere onderwijs aan studenten geneeskunde een aantal colleges en practica medische informatica. Daarnaast zijn er specifieke PAOG cursussen en bijdragen aan de studierichting Beleid en Management Gezondheidszorg en de Opleiding Huisartsengeneeskunde.

 


Keer terug van Gezondheidszorg-beroepen naar Gezondheidszorg Branche
Keer terug naar Talentenbranche