De Gezondheidszorg Branche en jouw mogelijkheden hierin

Wat is de Gezondheidszorg eigenlijk?Gezondheidszorg is op het op peil houden en/of verbeteren van onze gezondheid en/of bij ouderen van hun zelfredzaamheid. Iemand die deze zorg verricht noemen we een zorgverlener. Ook zijn er allerlei daaraan verbonden ondersteunende activiteiten die tot de gezondheidszorg worden gerekend. Zoals de activiteiten die uitgevoerd worden door bijv. laboratoriumpersoneel. Voor deze zorg moeten niet alleen activiteiten (beroepen) verricht worden maar er zijn ook veel middelen (geld en apparatuur) nodig. Beroepen die ook in een andere branche voorkomen. Voor een duidelijke afbakening van de Gezondheidszorg branche tussen de andere branches lees je daarom de pagina Gezondheidszorg Betekenis.

Gezondheid is uitermate belangrijk de komende jaren

Nederlanders worden m.n door de goede medische zorg, steeds ouder. Door deze veranderende bevolkingssamenstelling (bijv. door vergrijzing en meer alleenstaanden) ontstaat er een meer vraag naar gezondheidszorg. En is er ook meer ondersteuning van de zelfredzaamheid van ouderen nodig. Zodat zij langer op zichzelf kunnen blijven wonen. In 2060 bestaat bijna de helft (44 procent) uit een één persoonshuishouden. Waarvan een groot deel zorg,- en ondersteuning nodig zal hebben. Onze samenleving en gezondheidszorg moet zich hier naar aanpassen. 

Werkzaamheden binnen de Gezondheidszorg Branche

Binnen de Gezondheidszorg branche vallen alle werkzaamheden die van doen hebben met de het verlenen van zorg. Door een veranderende bevolkingssamenstelling heeft dit allerlei gevolgen voor de mate waarin en hoe deze zorg moet worden uitgevoerd.

Voor het verlenen van déze zorg en het aanpassen van de branche aan déze stijgende vraag zijn ook allerlei innovaties (van methoden en uitvoering) van groot belang. Een continue ontwikkeling die voor de toekomst ook veel mogelijkheden schept. Lees daar meer over op de pagina Gezondheidszorg- Werkgelegenheid.

Waarom zou je voor de Gezondheidszorg Branche kiezen?

De Gezondheidszorg branche wordt gekenmerkt door het werken met en voor (de gezondheid van) mensen. Het betreffen mensen van allerlei leeftijden en van allerlei achtergronden. Dat betekent dat je elke keer een uniek mens kan verzorgen Die jij in een voor hem/haar moeilijke situatie aantreft. Zó doe jij zinvol werk voor de ander.

Deze zorg wordt verleent in grote organisaties of bij iemand thuis. Kijk maar eens naar de grote diversiteit in Gezondheidszorg organisaties.

Als je dus affiniteit hebt met het werken met en voor mensen. Oog én hart hebt voor dat wat zij nodig hebben dan is dit de goede branche voor jou.

In de zorg wordt veel werk verzet op verschillende niveau's. Een overzicht van die werkzaamheden vind je op de pagina Gezondheidszorg beroepen.

Wil je meer weten over de benodigde competenties die je nodig hebt, en of jouw talent past bij deze branche, dan kijk je op de pagina Jouw talent en branche.


Keer terug van Gezondheidszorg betekenis naar Gezondheidszorg Branche
Keer terug naar Talentenbranche