Wat zijn typische Gezondheidszorg organisaties?Om je een beeld te geven van de diverse organisaties in de Gezondheidszorg branche zijn hier enkele benoemt en kort toegelicht. 

Organisaties in de zorg

Binnen de gezondheidszorg vindt behandeling naar niveau en doelgroep plaats. Voor al deze behandelingen zijn er instellingen/organisaties waar zorgverleners de benodigde zorg geven.

Zorg naar behandelingsniveau

De organisaties in de gezondheidszorg zijn deels ingericht naar de verschillende soorten behandelingsniveaus. De aard van het gezondheidsprobleem is bepalend voor het behandelingsniveau. Wanneer er zorg wordt aangeboden zonder dat er een hulpvraag is, noemen we dat preventieve gezondheidszorg.. GGD’en verlenen vaak deze zorg. Als er een hulpvraag is, wordt getracht met algemene zorg in de eerstelijn de klachten te verhelpen. Deze zorg is direct toegankelijk. Het gaat onder meer om huisartsenzorg, eerstelijnspsychologische zorg, fysiotherapie, mondzorg en verloskundige zorg. Als de zorg in de eerstelijn ontoereikend is en meer specialistische zorg noodzakelijk is, verwijzen zorgverleners door naar de tweedelijn. Voor behandeling in de tweede lijn is een verwijzing uit de eerste lijn noodzakelijk. Onder de tweedelijnszorg vallen ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg. Op het moment dat er hoogspecialistische zorg nodig is, zowel voor geestelijke als lichamelijk (somatische) gezondheidsproblemen, volgt doorverwijzing naar instellingen voor topklinische zorg. Dit noemen wij derdelijnszorg.

Zorg naar doelgroep

Naast de inrichting van de organisaties naar behandelniveau kan worden ingedeeld naar groepen personen waarop de zorg zich richt. Er zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden: zorg gericht op de totale bevolking, zorg gericht op bepaalde leeftijdsgroepen en geslacht, zorg gericht op bevolkingsgroepen met specifieke risico’s, zorg gericht op mensen met een beperking en zorg gericht op mensen met bepaalde ziekten Voorbeelden zijn de ouderenzorg en de moeder- en kindzorg (indeling naar leeftijd) en de bedrijfsgeneeskundige zorg en zorg in gevangenissen (indeling naar bevolkingsgroepen met risico’s).

Wat maakt het leuk om in de gezondheidszorg te werken?

Maar wat maakt dan dat je zorgverlening zo leuk? Het antwoord van de zorgverleners komt altijd neer op het volgende: Dat jij echt wat kan doen, waardoor jij het leed van de ander wat kan verzachten en zo mensen nog een beetje geluk kan geven.  Het maakt  je leven én werk zinvol, als je zo voor mensen kunt zorgen.

Maar is het niet triest, neem je de narigheid die je meemaakt niet mee naar huis?  Soms maar veel vaker hebben zorgverleners veel plezier met de patiënten en cliënten, er wordt heel wat af gelachen in de zorg, de zorg is altijd avontuur en altijd anders, werken in de zorg is heel leuk en dankbaar werk!


Keer terug van Gezondheidszorg-organisatie naar de Gezondheidzorg branche
Keer terug naar Talentenbranche