Werkgelegenheid en toekomstperspectief in de Gezondheidszorg brancheOp de hoogte zijn van de toekomstige ontwikkelingen in de Gezondheidszorg branche is belangrijk. Het toekomstperspectief en de werkgelegenheid in deze branche zijn mede bepalend voor jouw keuze.

Actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Lees de krant, kijk naar de televisie, volg zorgwebsites en je krijgt een idee van de onderwerpen die spelen bij het grote publiek. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek werkt Diagnose 2025 met het signaleren van trends die deze gebeurtenissen in een groter geheel plaatsen. Onderstaand de 17 trends die tussen nu en 2025 hun stempel drukken zullen op onze zorg:

 1. Younique: meer differentiatie in zorgconsumenten
 2. Power to the Patiënt: meer doe-het-zelf-zorg
 3. Zorg tot in de hemel: hogere verwachtingen van zorgkwaliteit en -ervaring
 4. Bang voor de zorg: angstiger door onveiligheid en complexiteit
 5. Gezond Grijs Nederland: vitaler langer leven
 6. Iedereen is patiënt: vaker chronisch ziek
 7. Gezond is een keuze: meer aandacht voor levensstijl
 8. Voorkomen: hogere prioriteit aan preventie
 9. Zorgen zonder grenzen: globalisering van gezondheid
 10. Googleritis: digitalisering van de consument–zorginteractie
 11. One-to-One: gerichter behandelen met medische technologie
 12. Caring is Sharing: meer transparantie in kennis en kunde
 13. Groener: naar duurzame zorg
 14. Saving lives, saving costs: verzakelijking, marktwerking & ondernemerschap
 15. Wie zorgt voor mij ...? Meer vraag en minder aanbod op de arbeidsmarkt
 16. Omschakelen: herinrichting van de zorgketen
 17. De rekening graag: meer vraag, meer kosten ...

Dit betekent dat de belangstelling voor gezondheid en de relatie met leefstijlfactoren als stress, voeding en beweging de laatste jaren enorm is toegenomen. Mensen beschouwen een goede gezondheid als een van de belangrijkste waarden in hun leven. Helaas maken veel mensen ongezonde keuzen met grote gevolgen. Een stijgend aandeel (meer dan 10 procent) van de huidige zorgkosten is te herleiden tot een ongezonde manier van leven. Wie betaald hiervoor? En wat is de rol van de overheid en partijen in de zorg voor preventie?

De komende jaren zal kennis en informatie over ziektebeelden beter toegankelijk worden voor een breed publiek. Dit komt m.n. door internet, social media, online-dossiers en betere websites van zorg- vragers en aanbieders. De toegenomen digitale mogelijkheden veranderen de mogelijkheden tussen zorgaanbieder en gebruiker. Daarbij zullen mensen hun ziekte op termijn nog meer zelf managen omdat ze dit willen, steeds makkelijker kunnen, maar ook soms moeten.

Volgens berekeningen van het CPB kost de gezondheidszorg binnen 17 jaar ongeveer 25 miljard euro. Nu kost de gezondheidszorg nog 11 miljard. Het enige dat die enorme kostenstijging kan tegenhouden, is innovatie. Op Frankwatching (Internetsite die trends signaleert) is gekeken naar hoe Health Care efficiënter en effectiever kan.

Vormen van innovatie

Belangrijk gegeven is dat er meer moet gebeuren met minder middelen, maar met dezelfde kwaliteit. We kunnen op vier manieren innoveren in de gezondheidszorg:

 • Innovatie in behandeling. Dat houdt in dat de techniek vooruitstreeft om behandelingen van patiënten te verbeteren.
 • Innovatie in ‘self service’. In dit geval zegt de naam genoeg. De patiënt kan meer voor zichzelf betekenen en daardoor bespaart de zorg.
 • Innovatie in samenwerking. Instanties, zorgverlener en de patiënt moeten beter gaan samenwerken.
 • Innovatie in zorgverlening. Hier valt nog te winnen op verbetering in samenwerking, communicatie en het werk dat zorgverleners onderling leveren.

Digitaliseren

Zorgverleners hebben vaak geen pc of tablet, waardoor ze niet snel genoeg de informatie kunnen vinden over wat ze moeten doen. Ze kunnen niet snel team-informatie vinden, zodat samenwerking niet opschiet en dingen niet snel worden afgedragen. Met een sociaal intranet zou dat allemaal verholpen kunnen worden. Voor zorginstellingen biedt dat voordelen. De zorgverlener kan zijn werk beter doen, meer kwaliteit leveren en beter gewaardeerd worden door de patiënt. Door informatie te personaliseren, werkt de hulpverlener sneller en voelt hij zich meer verbonden. Een contact met de patiënt via bijvoorbeeld het internet, kan zorgen dat de samenwerking met mantelzorg verbeterd wordt. De hulpverlener constateert en de familie en patiënt voeren uit..

Sommige zorginstellingen zijn hiermee recent gestart zijn de voordelen zullen zich langzaam aan openbaren. Over een jaar of twee zullen er echte harde bewijzen beschikbaar zijn.

Vertrouwen in Cloud

Het platform, slaat geen formele patiëntgegevens op, maar alleen cliënt gerelateerde gegevens, die wel met verzorging te maken hebben, maar niet met de geneeskundige behandeling. Deze gegevens zouden in het elektronisch cliëntendossier behoren te staan. Dit systeem kan via de portal dan weer toegankelijk gemaakt worden. Hoeveel en of sommige zorginstellingen ook deze systemen al in de Cloud hebben staan of bezig zijn om dit te realiseren is niet bekend

In de Zorg ligt het zwaartepunt van de discussies door de zorgverleners op de privacy en veiligheid van dergelijke platformen. De beroepsgroep is zelf doordrongen van de noodzaak van een dergelijk systeem, maar vragen ze zich af hoe (snel)kunnen zij het bestuur hierin meenemen.

Er zit toekomst in de Zorg!


Keer terug van Gezondheidzorg werkgelegenheid naar de Gezondheidszorg Branche
Keer terug naar Talentenbranche