Wat zijn typische Huisdierenzorg organisaties?Hier volgen enkele voorbeelden van organisaties die werkzaam zijn in de Huisdierenzorg. Het geeft je een beeld van waar je kan komen te werken als je voor deze branche kiest.

Huisdierenzorg organisaties

Dibevo is de branche-organisatie van de huisdierenzorgbranche. Het ledenbestand omvat ruim 1.400 bedrijven en bestaat uit:

  • fabrikanten van en de groothandels in dierenbenodigdheden en –voeders en artikelen ten behoeve van de hengelsport;
  • im- en exporteurs van levende dieren, aquarium- en vijvervissen;
  • dieren-, aquarium- en hengelsportspeciaalzaken;
  • tuincentra met afdeling ‘dier’;
  • dierverzorgende bedrijven (dierenpensions en trimsalons).

Daarnaast zijn beroepsverenigingen ABHB (trimsalons) en HUS (hondenuitlaatservices) bij Dibevo aangesloten. Dit betreft in totaal circa 1.000 bedrijven.

Huisdier-en-welzijn

Er zijn diverse gemeentelijke en landelijke stichtingen/organisaties die tijdelijke steun bieden  (in natura) aan eigenaren van huisdieren die in nood verkeren en zelf aangewezen zijn op de voedselbank, waardoor ze niet of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de basisbehoeften van hun huisdieren, als: voeding, medische zorg en veiligheid. Daarnaast bieden zij ook steun bij een ziek of gewond huisdier of bij herplaatsing.

Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) komt wereldwijd in actie om dieren in nood te redden. Via projecten in meer dan veertig landen zetten zij zich in om individuele dieren in nood te redden, wreedheden tegen dieren te voorkomen en aandacht te vragen voor de noodzaak om in het wild levende dieren en hun leefgebieden te beschermen. Door dit werk brengen zij dierenwelzijn en dierenbescherming bij elkaar.

Een dierenarts(praktijk) behandelt zieke of gewonde dieren. Ook helpt deze steeds vaker te voorkomen dat dieren ziek worden. Dit door de verzorgers/eigenaren van de huisdieren te adviseren. Sommige dierenartsen behandelen uitsluitend of voornamelijk gezelschapsdieren (zoals honden, katten, vogels, konijnen), andere dierenartsen behandelen uitsluitend of voornamelijk landbouwhuisdieren (zoals paarden, koeien). Deze laatste dierenartsen werden in het verleden ook wel veearts genoemd. De benaming veearts wordt steeds minder gebruikt. In de landbouwsector speelt de dierenarts een belangrijke rol door het bieden van bedrijfsbegeleiding in de veehouderij. Het behandelen van een specifieke diersoort of groep diersoorten noemt men differentiatie. Voor een aantal diersoorten bestaan officiële certificeringen voor dierenartsen, zo zijn er gecertificeerde rundveedierenartsen en gecertificeerde varkensdierenartsen. Elke dierenarts is echter wettelijk bevoegd om elke diersoort (behalve de mens) te behandelen. 

Wat maakt het leuk om met én voor huisdieren te werken?

Het werken met levende dieren vereist oplettendheid en een voortdurende aandacht voor dierenwelzijn en voor de eigenaar. In een winkel is dit de klant. In dit contact gaat het om klantvriendelijk, de combinatie een diervriendelijke houding met een klantgerichte houding. Dat betekent dat je sociaal vaardig bent. Het vereist een signalerende en proactieve houding, waarbij te allen tijde rekening houdt met de gezondheid en het welzijn van de dieren en met de veiligheid van mens en dier. Het in deze branche om het gebruiken, combineren van deze vaardigheden voor het welzijn van mens en dier. Mooi werk!


Keer terug van Huisdierenzorg-organisaties naar de Huisdierenzorg branche
Keer terug naar Talentenbranche