Wat zijn de Huisdierenzorg beroepen waar jij voor kunt kiezen?De huisdieren-zorg branche wordt gekenmerkt door het werken met dieren en voor mensen. Het betreffen de werkzaamheden die er op gericht zijn om zo goed mogelijk voor onze huisdieren en voor mensen te zorgen. Dit betreft met name het inzetten van gezonde huisdieren om de gezondheid van mensen te bevorderen. Binnen de huisdierenzorgbranche zijn veel verschillende beroepen. Verschillend in werkzaamheden en niveau.

Deze beroepen worden naar diverse niveaus ingedeeld :

-       mbo niveau 3 t/m 4                                                              

-       hbo/universitair (WO)

Van elk niveau benoemen we hier enkele voorbeeldfuncties om je een beeld te geven van de werkzaamheden. En welke opleiding(en) je moet volgen om dit beroep te kunnen verrichten.

Beroepen in de Huisdierenzorg Niveau 3 t/m 4

In de Huisdierenzorg branche heb je voor alle beroepen een (vak)opleiding nodig.

Dit op de niveaus 3 of 4. De  Beroeps Begeleidende Leerweg BBL (leren en werken) of de Beroeps Opleidende Leerweg BOL (MBO-onderwijs)  

Enige voorbeelden zijn:

Vooropleiding MBO

Basisopleiding Dierenartsassistent en dierverzorger  LOI (duur; 12 maanden voltijd)

Houd je van dieren en denk je aan een beroep als dierenverzorger of dierenartsassistent? Kies dan voor de MBO Basisopleiding Dierenartsassistent en dierverzorger en doe alvast alle basiskennis op. Tijdens de cursus leer je onder meer alles over het voeden en verzorgen van dieren. Bovendien kom je alles te weten over lichaamsopbouw en veelvoorkomende ziekten bij dieren. Na de cursus heb je waardevolle kennis opgedaan. Kennis, waarmee je mogelijk de eerste stap zet richting een beroep als dierenverzorger of dierenartsassistent. Wil je hierna verder studeren? Dan krijg je vrijstelling bij de MBO-opleidingen Dierenartsassistent paraveterinair en MBO Dierverzorger recreatiedieren.

Voor wie is MBO Basisopleiding Dierenartsassistent en dierverzorger bestemd?
De MBO Basisopleiding Dierenartsassistent en dierverzorger is de ideale keuze voor iedereen die de basis wil leggen voor een functie als dierenverzorger of dierenartsassistent, maar (nog) niet de MBO-opleiding wil volgen. De opleiding is ook een goede keuze voor wie overweegt om een MBO-opleiding te gaan volgen, maar eerst wil weten of het beroep echt iets voor hem/haar is. Tot slot is de opleiding een aanrader als je nog niet aan de vooropleidingseisen van de MBO-opleiding voldoet, of als je (nog) geen stage kunt of wilt lopen.

Opleidingsinhoud

 • Tijdens de cursus komen de volgende modules aan bod.
 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Huisvesting van dieren
 • Voeren en verzorgen van dieren
 • Verlenen van eerste hulp
 • Begeleiden voortplanting

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je hebt geen specifieke opleiding nodig om de MBO Basisopleiding Dierenartsassistent en dierverzorger te kunnen volgen.

Verder leren:

Wil je na de MBO Basisopleiding Dierenartsassistent en dierverzorger verder studeren? Kies dan voor MBO Dierverzorger recreatiedieren of MBO Dierenartsassistent paraveterinair! Om toegelaten te worden tot een MBO-opleiding, moet je wel voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen. Als je de basisopleiding met succes hebt afgerond, kun je meteen worden toegelaten tot de Mbo-opleidingen.

Begeleider paardensport II (Paardensport) (2)

Als begeleider paardensport werk je bij een paardensportbedrijf, zoals een manege of een rijvereniging. Je ben altijd te vinden in de stal of bij de rijbak.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Het is belangrijk dat je over de nodige vakdeskundigheid beschikt. Je moet constant alert zijn ten aanzien van dierenwelzijn en de fysieke en sociale veiligheid van ruiters en omgeving. Ook moet je beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden, want je zult vaak contact hebben met betrokkenen zoals kinderen, volwassenen maar ook je collega’s en ruiters.

Verder moet je actief bezig zijn met het ontwikkelen van je eigen competenties op sporttechnisch, didactisch en communicatief gebied.

Bij al je werkzaamheden werk je nauw samen met paarden. Onder begeleiding ben je verantwoordelijke voor eenvoudige taken als het voeren en verzorgen van de paarden, zodat ze in goede vorm verkeren voor de wedstrijden en trainingen. Aan de hand van het door de instructeurs opgestelde trainingsprogramma, help je bij het inrichten van de trainingen. Tekeningen en schema’s helpen je daarbij. Bij de training zijn verschillende materialen nodig. Jij zorgt voor het onderhoud en de toepassing van die materialen.  Wanneer de training eenmaal begint, ben je medeverantwoordelijk voor een veilig verloop. Het gaat om de veiligheid van de (veelal recreatieve) ruiters en de paarden. Daartoe overleg je onder anderen met de instructeurs. Verder heb je veel contact met de ruiters; je adviseert de ruiter, motiveert hem of haar en geef soms wat extra begeleiding. Naderhand evalueer je met collega’s het afgelopen trainingsprogramma. Het zal zo nu en dan voorkomen dat je werkgever een evenement organiseert. Jij bent dan betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van diverse werkzaamheden eromheen. Verder doe je hetzelfde als bij de trainingsprogramma’s, maar tevens onderhoud je contacten met het publiek.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Verder leren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 3, zoals:

Instructeur paardensport III (Paardensport) (3)

 

MBO Dierverzorger recreatiedieren (3)  LOI (duur; 24 maanden)

Wil jij iedere dag dieren verzorgen en met dieren werken? Dan is de MBO-opleiding Dierverzorger Recreatiedieren echt iets voor jou.  Het beroep dierverzorger vereist allereerst heel veel dierenliefde, maar daarnaast ook veel vakkennis en praktische vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden doe je op tijdens je opleiding voor dierverzorger. Niet alleen leer je over verzorging en voeding van verschillende soorten dieren, je leert ook hoe het lichaam van dieren opgebouwd zijn en hoe het lichaam werkt, eerste hulp te verlenen en het herkennen, voorkomen en behandelen van ziektes. Daarnaast komt ook de voortplanting van dieren aan bod.

Als jij de MBO-opleiding Dierverzorger Recreatiedieren succesvol hebt afgerond en je diploma op zak hebt, bezit jij over geruime kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan bij bijvoorbeeld asiels, dierenpersions, hondenkennels, kinderboerderijen en dierentuinen.

Opleidingsinhoud

Kerntaak 1: Verzorgt dieren en de leef- en werkomgeving
Je voert en verzorgt dieren en zorgt voor hun leefomgeving. Daarbij houdt je het welzijn en de gezondheid van de dieren goed in de gaten. Je zorgt ervoor dat de dieren voldoende eten en drinken krijgen. Hygiëne, waaronder persoonlijke hygiëne, is een belangrijk aspect van het verzorgen van dieren. In bepaalde branches, zoals kennels is het socialiseren van dieren erg belangrijk.
Kerntaak 2: Begeleidt voortplanting dieren
Je begeleidt het fokproces van de dieren. Je assisteert bij dekking en inseminatie en assisteert deskundigen bij onderzoek en vruchtbaarheids- en voortplantingsbehandelingen van de dieren. Zo nodig begeleid je de geboorte en draag je zorg voor het moederdier en de nakomeling(en). Ook verzorg en socialiseer je de jonge dieren.
Kerntaak 3: Draagt zorg voor klanten en/of publiek
Het omgaan met klanten en/of bezoekers is een ander aspect aan het werk van een dierverzorger recreatiedieren. Soms verkoop je dieren en/of diensten, zoals het uitlaten van honden. In dierentuinen en/of kinderboerderijen organiseer je activiteiten voor bezoekers. Voorlichting geven en adviseren over hoe om te gaan met dieren is ook erg belangrijk.
Praktijkdagen
Bij deze opleiding horen drie verplichte praktijkdagen. Tijdens de praktijkdagen worden de praktische kanten van dierenverzorging en dieren-EHBO behandeld.

Vereist vooropleidingsniveau/toelatingseisen:

 •  MBO niveau 2
 • VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde, theoretische leerweg
 • LBO, VBO, MAVO, MAVO-VBO, HAVO, VWO
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar

 

Trimmer (Gespecialiseerde dierverzorging gezelschapsdieren) (3)

Als Trimmer ben je vaak zelfstandig ondernemer, meestal zonder personeel. Je bent werkzaam in een dierenpension of asiel en verzorgt daar het toiletteren van gezelschapsdieren als een deel van je taak. Als Trimmer heb je een klantgerichte en pro-actieve houding en werk je zorgvuldig, gestructureerd en gedisciplineerd met aandacht voor het dier en de eigenaar.

Als Trimmer ken je een diversiteit aan werkzaamheden. Je verricht een aantal werkzaamheden routinematig. Je hebt echter te maken met verschillende rassen, verschillende verzorgingsniveaus van de dieren en verschillende wensen van individuele eigenaren. Daar moet je bij het uitvoeren van je werk rekening mee houden. Dat vereist van jou als Trimmer een groot inlevingsvermogen, een brede vakkennis en goede communicatieve vaardigheden. De kwaliteit van het uitgevoerde werk is van invloed op de gezondheid en het welzijn van het dier. Tijdens het werk ben je tamelijk intensief met het dier bezig en ben je alert op de eigen veiligheid en die van het dier en andere betrokkenen.

Opleidingsinhoud

Medewerker dierverzorging (Dierverzorging) (2)

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.

kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo.

Beroepen in de Huisdierenzorg  HBO Niveau

HBO opleiding Diermanagement

In dit beroep draait het om de mens en de dieren - huisdieren, dierentuindieren, proefdieren. Er zijn 2x zoveel 'huisdieren als mensen in Nederland - honden, katten, vogels en vissen, maar ook reptielen en andere minder gebruikelijke huisdieren. We houden veel van die dieren, maar we gaan niet altijd even zorgvuldig ermee om. Wij vinden ze zo gezellig - maar vinden zij dat ook van ons? Diermanagement probeert in de relatie tussen de mens en zijn huisdier vooral het welzijn van het dier centraal te stellen. Behandeling, gedrag, voedsel, ruimte en leefomgeving. Maar ook beleidszaken binnen overheidsinstellingen, natuur- en dierenbeschermingsorganisaties, bescherming van rassen die dreigen uit te sterven, economische, klimatologische en politieke spelen een grote rol. Hoe kun je daar invloed op uitoefenen? Hoe toon je aan dat bepaalde wetten en regels dieren onrecht doen? Hoe verbeter je leefomstandigheden voor dieren? Hoe gaan we om met proefdieren? Allemaal vragen die je tegen kunt komen in diermanagement. Werk kun je op veel terreinen vinden: overheden, laboratoria, dierentuinen, natuur- en dierenbeschermingsorganisaties, voedingssector, dierhouderij en fokkerij. Je kunt bezig zijn met beleid en organisatie, met onderzoek, als manager of bedrijfsleider, voorlichter en adviseur.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen. Centraal staan in dat eerste jaar vakken als dier en samenleving, handel, voedsel, dierecologie, non-productiedieren, biologie, scheikunde, wiskunde moderne vreemde talen, en communicatie.In de hoofdfase (3 jaar) ga je dieper in op onderwerpen die ook in de propedeuse werden besproken. Je maakt een keuze tussen:

 • Voeding en verzorging
 • Beleid en communicatie
 •  Proefdierbeheer 
 •  Dierentuinen

Vakken die in de hoofdfase aan de orde komen zijn onder meer: wet- en regelgeving, bio-ethiek, educatie, communicatie en voorlichting, dierfysiologie, voedingsonderzoek, informatica, Europees faunabeheer, ecotoerisme.
Stages en (afstudeer)opdrachten bepalen het gezicht van deze fase.

Vereist vooropleidingsniveau: Havo

 

HBO opleiding Dier- en veehouderij

Je wordt opgeleid voor een breed werkveld, dat varieert van het leiden van het eigen boerenbedrijf tot Exportmanager volledige voeders. Je kunt denken aan de verzorging en gezondheid van dieren, productiemethoden, voeding, de bouw en de klimaatbeheersing in de stallen, de verkoop en export van de producten - het hoort er allemaal bij. Je kunt daarom op veel verschillende plaatsen terechtkomen, afhankelijk van je interesse en afstudeerrichting. Banen zijn ook beschikbaar bij de overheid - gemeenten, provincies, landbouw- en veeteeltorganisaties en voorlichtingsdiensten.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen, waarin een aantal algemene en specifieke vakken aan de orde komen, zoals moderne vreemde talen, economische en exacte vakken, sociologie, onderzoekstechnieken en recht.

In de hoofdfase (die 3 jaar duurt) moet een keuze gemaakt worden uit de afstudeerrichtingen. Die zijn niet bij alle hogescholen gelijk, dus het is zaak daar goed naar te informeren bij de school van je keuze.  In deze fase loop je stages en werk je aan je afstudeeropdracht. De theorie wordt verdiept en uitgebreid met specifieke vakken als landinrichting en natuur, veehouderijtechniek, diergezondheidszorg, bodemkunde, huisvesting van dieren en communicatieve vaardigheden. Tevens werk je aan projecten met medestudenten en voer je individueel opdrachten uit.

Afstudeerrichtingen zijn onder meer:

 • Dierhouderij;
 • Diergezondheidszorg;
 • Veehouderij;
 • Natuur en recreatie;
 • (Biologische) landbouw;
 • Voorlichting en communicatie;
 • Veehouderij en management/commercie;
 • Beheer vastgoed;
 • Plattelandsontwikkeling.

Vereiste vooropleiding:

 • Havo met profiel: NT, NG, EM (met Scheikunde)
 • Vwo met profiel: NT, NG, EM (met Scheikunde)
 • Oude toelatingseisen*:
 • Havo met profiel: NT, NG, EM (met Scheikunde)
 • Vwo met profiel: NT, NG, EM (met Scheikunde 1)

 

Beroepen in de Huisdierenzorg op WO niveau

Diergeneeskunde (WO Master)

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige plek in Nederland waar je wordt opgeleid tot dierenarts. Met het hier behaalde dierenartsdiploma kun je wereldwijd aan de slag.

Na de opleiding diergeneeskunde kan je gaan werken in een dierenartsenpraktijk, in het bedrijfsleven en de industrie, bij de overheid of in het onderwijs en onderzoek.

Het grootste deel van de driejarige bachelor fase bestaat uit verplichte vakken. Daarnaast is er een profileringsruimte, die je vult met keuzevakken. De opleiding start met een algemene basis, het bouwplan. Je leert de grondbeginselen van een aantal structuren en processen in het dierlijke lichaam. Je zoomt in op cel- en molecuulniveau, maar je kijkt ook naar populatiedynamica. Vervolgens krijg je thematisch onderwijs waarin diersoort overschrijdend inzicht in gezonde en zieke dieren centraal staat. Daarnaast is er in de studie voldoende ruimte voor communicatieve vaardigheden, professioneel gedrag en wetenschappelijke vorming. Essentieel voor een dierenarts is veterinair-biomedische kennis, inzicht in de methodologie van veterinaire kennisverwerving en een wetenschappelijk-kritische houding. Vergeet daarbij niet dat werken in de diergeneeskunde ook betekent dat je met mensen om moet kunnen gaan, zowel met de eigenaren van je patiënten als met je collega's.

Toelaatbare profielen

 • Vwo N&G; natuurkunde
 • Vwo N&T; biologie
 • WO propedeuse; aanvullende eis is dat de vakken natuurkunde, scheikunde,                                     biologie en wiskunde A of B aantoonbaar zijn afgelegd op VWO-niveau.
 • Hbo-propedeuse; aanvullende eis is dat de vakken natuurkunde, scheikunde,                                   biologie en wiskunde A of B aantoonbaar zijn afgelegd op VWO-niveau.

Master Animal Sciences (Wageningen)

De master Animal Sciences is het vervolg van de bachelor Dierwetenschappen of een  gerelateerde opleiding (bijv. HBO dier of WO biologie). De volledig Engelstalige master Animal Sciences richt zich op verschillende diergroepen die door mensen gehouden worden. Het gaat hierbij vooral om landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren, en in mindere mate ook om dierentuindieren en dieren die gehouden worden voor recreatie of natuurbehoud. Animal Sciences is een internationaal georiënteerde opleiding. Veel studenten doen een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland. Daarnaast zijn er verschillende internationale programma’s waarmee je eveneens aan een buitenlandse universiteit een tweede graad kan behalen (zgn. ‘double degree’).

Inhoud opleiding

Binnen Animal Sciences kun je je specialiseren in verschillende thema’s die bijdragen aan het oplossen van vraagstukken over duurzame veehouderij en diergezondheid en dierwelzijn. Zo kun je je onder andere verdiepen in: voeding, gedrag, fysiologie, anatomie, gezondheid, ziektes, genetica of socio-economische factoren die invloed uitoefenen op het houden van dieren. De master Animal Sciences biedt studenten een multidisciplinair en ook een individueel studieprogramma. Je wordt hierbij goed voorbereid op het oplossen van complexe problemen. Gedurende de opleiding leer je over verschillende biologische onderwerpen, zoals fysiologie, genetica, gedrag en ecologie. Er zijn zes verschillende specialisaties waarvan je er één kiest die aansluit bij je interesses en ambitie. Daarna doe je een onderzoek en schrijf je een scriptie waarbij je ook praktische ervaring opdoet bij de leerstoelgroep of zijn (internationale) connecties.

Er is binnen de studie ook de mogelijkheid om je expertise buiten het departement dierwetenschappen te verbeteren, bijvoorbeeld door een minor te volgen in het onderzoek, educatie, bedrijfseconomie en management of communicatie en wetgeving. Na het volgen van één van deze minors krijg je op je diploma de vermelding van een ‘Professional Track’.

Specialisaties

De master Animal Sciences combineert theorie en praktijk. Het eerste jaar van de opleiding volg je veel colleges en practica, het tweede jaar sluit je af met een eigen onderzoek. Tijdens deze opleiding kun je je specialiseren in 6 verschillende richtingen:

 • Fokkerij en genetica
 • Diervoeding
 • Dierlijke productie systemen
 • Diergezondheid en gedrag
 • Diergezondheidsmanagement
 • Toegepaste dierkunde

Vergelijkbare opleidingen

Wageningen University:

 • Aquaculture and Marine Resource Management: In deze master ligt de nadruk op visserij en aquacultuur.
 • Biology: Deze master heeft een diergerichte specialisatie, die voornamelijk diergedrag van in het wild levende dierpopulaties onderzoekt.

Nederland:

 • Diergeneeskunde: (Zie bovenstaand) Deze opleiding in Utrecht leidt je op tot dierenarts en gaat dus vooral over de preventieve gezondheidszorg en het behandelen van zieke dieren.
 • Biologie: Deze opleiding wordt aan verschillende Nederlandse universiteiten gegeven. Ook binnen deze opleidingen gaat de diergerichte specialisatie over diergedrag, voornamelijk van in het wild levende dierpopulaties.

 

Toelaatbare profielen

Zie diergeneeskunde en laat je nader informeren!


Keer terug van Huisdierenzorg-beroepen naar Huisdierenzorg Branche
Keer terug naar Talentenbranche