Werkgelegenheid en toekomstperspectief in de Huisdierenzorg BrancheDe Huisdierenzorg branche is een relatief nieuwe branche en volop in ontwikkeling. Het is van belang om hiervan op de hoogte te zijn. Kennis van het toekomstperspectief is mede bepalend voor jou om te komen de juiste keuze van jouw beroep en opleiding.

Actuele ontwikkelingen in de Huisdierenzorgbranche

De huisdierenbranche kent momenteel twee trends: humanisering en lifestylisering. Humanisering houdt in dat het huisdier steeds meer de status krijgt van een volwaardig gezinslid. Lifestylering houdt in dat het dier een verlengstuk is van de lifestyle van het baasje. Zowel het dier als zijn spullen moeten passen bij het interieur of het imago van de eigenaar. Vooral honden worden op een voetstuk geplaatst, gevolgd door katten en kleinere huisdieren als cavia"s en konijnen. De dierenspeciaalzaak moet bij dit alles als het ware opnieuw uitgevonden worden. De kern daarbij is het begrip ‘ontzorgen’. De consument wil dat graag. Dus, alles op één locatie. De dierenspeciaalzaak zelf met daaraan gekoppeld een dierenartsenpraktijk, een trimsalon, het boeken van ruimte in een dieren- pension, het kunnen afhalen van via internet bestelde artikelen of het bezorgen daarvan. En het daarbij zekerheid geven aan de consument. Want zekerheid wekt vertrouwen.

Dierverzorgende bedrijven spelen een belangrijke rol bij het proces van humanisering van het huisdier. Het ‘aan de boom gebonden dier door iemand die met vakantie gaat’ is een achterhaalde karikatuur geworden. Mensen willen hun huisgenoot bij een professioneel bedrijf op verantwoorde wijze ondergebracht hebben. Daarnaast wordt het in pension nemen van dieren meer en meer onderdeel van de 24 uurs economie. Immers, de consument wil steeds vaker op het door hen gekozen moment een dier halen of brengen.

Net zoals voor de detailhandel, geldt voor zowel trimsalon als pension dat diereneigenaren daar steeds vaker vragen naar het oplossen van gezondheidsproblemen. De dierenarts wordt in de ogen van de consument soms te duur om daar nog ‘even’ heen te gaan. Dat vraagt vakmanschap en professionaliteit. Digitaal samenwerken tussen de betrokken ‘partijen’ is noodzakelijk om optimaal in te kunnen spelen op de nieuwe behoeften van de consument. Het gaat om opnieuw uitvinden van structuren die heel lang als vanzelfsprekend werden gezien.

Wat toeneemt in aandacht is de fysiotherapeutische zorg bij gezelschaps/huisdieren. Dit omdat de ‘baasjes’ minder bewegen en het huisdier daar de dupe van is.

Het perspectief voor dierenartsen, met name gericht op landbouwhuisdieren is positiever dan dat voor dierenartsen, die hun activiteiten meer hebben gericht op paarden en/of gezelschapsdieren. De nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica in de landbouw zorgen voor een structurele omzet bij de praktijken gericht op de landbouwhuisdieren. Ook is het aantal landbouwhuisdieren voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Praktijken voor gezelschapsdieren zijn meer afhankelijk van de consumentenbestedingen. Hoewel er sinds kort weer een positieve trend waarneembaar is, leidt die nog niet tot een substantiële omzetstijging bij deze groep dierenartsen. De particuliere klant informeert ook vaker dan in het verleden naar de prijs. In de branche vindt schaalvergroting plaats.

  • Grotere praktijken bieden de mogelijkheid tot de spreiding van allerlei (specialistische) werkzaamheden. De betere verdeling van werktijden én de mogelijkheden van collegiaal overleg, het delen van kennis en capaciteit, kunnen schaalvoordelen opleveren;
  • Steeds meer kleinere groepspraktijken werken samen. Hierdoor is het mogelijk meer specialistische kennis te bieden. Voorbeelden in de praktijk zijn Dierendokters en Sterklinieken;
  • De lat op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid ligt steeds hoger. De markt vraagt om transparantie en informatie over gezondheid en voedselveiligheid;
  • De dierenarts die zich toelegt op landbouwdieren heeft zijn werkzaamheden in de afgelopen jaren zien wijzigen van consultatief naar preventief. Steeds meer is ook sprake van bedrijfsbegeleiding i.p.v. behandeling van individuele gevallen;

De commercialisering van de verkoop van diergeneesmiddelen wordt door de branche als zorgelijk ervaren. Kennis van goede voeding door kundige voedingsleveranciers speelt een steeds grotere rol.

Huisdier-en-zorg jouw toekomst?


Keer terug van Huisdierenzorg Werkgelegenheid naar de Huisdierenzorg Branche
Keer terug naar Talentenbranche