Wat zijn ICT beroepen waarvoor jij kan kiezen ?Werken in de informatie- en communicatietechnologie houdt in het bezig zijn met de aanleg en het onderhoud van informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context

Veel grote bedrijven hebben moeite met het vinden van gespecialiseerd en gekwalificeerd ICT-personeel. Dit heeft ertoe geleid dat veel bedrijven buitenlandse medewerkers hebben gerekruteerd. In de ICT-sector in Nederland is bij grote(re) bedrijven Engels vaak de voertaal en zijn er veel mensen uit bijvoorbeeld India werkzaam. Er is een sterke behoefte aan gekwalificeerd ICT-personeel.

Onderstaand tref je (de huidige) beroepen in de ICT branche aan. Er volgen, vanwege de snelle veranderingen van functie-inhoud, (Bron: Beroepengids.nl) diverse beroepsprofielen en aansluitend een bijbehorende opleidingsmatrix. 

Het betreffen beroepen op diverse niveau's: MBO (ROC; Niveau 3, 4) HBO en WO niveau.

Beroepsprofielen op MBO-Niveau

 

Hardware Engineer

Een Hardware Engineer ontwerpt computeronderdelen zoals chips, moederborden, processors, modems, systemen en randapparatuur zoals beeldschermen of toetsenborden. Voor elektrotechnische installaties maakt de Hardware Engineer besturingstekeningen. Naast ontwerpen, onderzoekt en ontwikkelt de Hardware Engineer ook computerhardware en controleert hij de installatie en werking van het ontwerp. Installaties en automatiseringsprojecten worden vaak voorbereid en begeleid door een Hardware Engineer. Ook voert de Hardware Engineer soms montagewerkzaamheden uit. Een Hardware Engineer kan naast ontwerpen, ontwikkelen, controleren en monteren ook verantwoordelijk zijn voor het selecteren en specificeren van materialen. Een Hardware Engineer weet alles af van computerhardware om zo problemen snel en eenvoudig te kunnen vaststellen.

Een Hardware Engineer is voortdurend op zoek naar de juiste balans tussen technologie en gebruiksgemak. Door de snelle ontwikkelingen in de sector is het van groot belang dat de kennis van de Hardware Engineer up-to-date is. Een Hardware Engineer werkt vooral in projecten en in teams. Binnen een project kan de Hardware Engineer verantwoordelijk zijn voor het toegewezen projectbudget en/of de voortgang van het project.

 

Applicatieontwerper

Als Applicatieontwerper ontwikkel, bouw, onderhoud en test je applicaties. Een applicatie is een programma voor de computer, ook wel software genoemd. Dit kunnen allerlei soorten programma’s zijn, variëren van een website tot een systeem dat de voorraden bijhoudt. De Applicatieontwerper bedenkt en maakt de applicaties en controleert of deze goed blijven werken en houdt het programma bij.

De Applicatieontwerper werkt meestal in opdracht van een klant. De Applicatieontwerper moet daarom goed naar de wensen van de klant luisteren en de applicatie hierop aanpassen. Een goed contact met de klant is daarom belangrijk. Tijdens het ontwerpen van de applicaties let de Applicatieontwerper op de technische aspecten, maar ook op de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid. Na het ontwerpen, blijft de Applicatieontwerper de applicatie verbeteren door fouten op te sporen en te verhelpen.

Omdat de Applicatieontwerper de applicatie het beste kent, leert deze ook vaak anderen met de applicatie werken en helpt hen bij problemen. Hiervoor wordt vaak een soort van handleiding geschreven. Ook ondersteunt de Applicatieontwerper de implementatie van de applicatie in een organisatie. Een nieuwe applicatie brengt vaak een andere manier van werken met zich mee en de Applicatieontwerper moet bedenken hoe de gebruikers hierin het beste begeleid kunnen worden.


Applicatiebeheerder

De Applicatiebeheerder zorgt ervoor dat een bepaalde applicatie operationeel, onderhouden, en makkelijk te gebruiken is, zodat de gebruiker tevreden is en blijft met de applicatie. Een belangrijk onderdeel van het werk is dan ook het communiceren met de gebruikers, te anticiperen op problemen die zij kunnen ondervinden en het zo snel mogelijk oplossen van deze problemen wanneer ze zich voordoen. De Applicatiebeheerder is het eerste aanspreekpunt voor klanten en gebruikers. Ook moet de applicatie op bepaalde momenten opnieuw getest worden, om mogelijke problemen van gebruikers voor te blijven. Daarnaast adviseert de Applicatiebeheerder over grote aanpassingen die in de applicatie nodig zijn en die hij niet zelf kan implementeren.

Naast het onderhouden van de applicatie zelf, moet de documentatie die erbij hoort ook up-to-date blijven. Zo ziet de Applicatiebeheerder toe op nieuwe releases of updates van de applicatie en zorgt hij ervoor dat implementaties zo vlekkeloos mogelijk verlopen. Bij dergelijke vernieuwingen kan het nodig zijn dat de Applicatiebeheerder klanten ervan moet overtuigen om ook de nieuwste versie van de applicatie in te kopen. Zo fungeert hij ook als verkoper.

De kerntaken van een Applicatiebeheerder bestaan dus uit controle, onderhoud, en communicatie rond de hem toegewezen applicatie(s).


Beeldredacteur

Een beeldredacteur houdt zich bezig met de selectie, ontwikkeling, samenstelling en afstemming van alles wat met beeld te maken heeft (foto's, video's, animaties, etcetera). Hij is dikwijlls tevens verantwoordelijk voor het zelf produceren van foto's, compilaties, illustraties, informatieve grafieken en ander beeldmateriaal en moet de kwaliteit hiervan kunnen waarborgen. Dit kan zowel betrekking hebben op drukwerk als multimedia. Denk hierbij aan het ontwerp van een website, folder, brochure, flyer, tijdschrift, vakblad, krant, boek, ansichtkaarten of cd-roms.

De beeldredacteur draagt zorg voor het beeldarchief, hij beheert de stock (voorraad). Dit houdt in dat hij onder meer rechten op beeldmateriaal moet verwerven en deze nauwkeurig in de gaten moet houden - het kan zijn dat gekocht beeldmateriaal slechts tot een bepaalde datum te gebruiken is. Daarnaast is de beeldredacteur het aanspreekpunt voor de fotograaf en andere betrokken partijen en coördineert hij het proces rondom het beeldmateriaal, teneinde beeld geschikt voor gebruik te maken (voor de opdrachtgever). Dit betekent onder meer dat hij fotoshoots coördineert en de projectplanning in de gaten houdt.

De beeldredacteur is werkzaam in een design- of communicatieomgeving en verricht een hoop taken die 'breder' van aard zijn. Vaak denkt de beeldredacteur bijvoorbeeld mee over het algemenere beeldbeleid en de uitvoering hiervan. De beeldredacteur kan zich daarnaast ook bezighouden met social media, nieuwsbrieven opmaken, input leveren voor redactionele stukken en een stukje promotie. Denk maar eens aan de verspreiding van publiciteitsmaterialen of het verrichten organisatorische en ondersteunende werkzaamheden voor PR & communicatie. De beeldredacteur fungeert als spin in het web: hij is aanspreekpunt en contactpersoon voor fotografen, stylisten, visagisten en andere betrokkenen (zoals de Nationale Beeldbank en andere pers- en fotobureaus) en opdrachtgevers. De beeldredacteur heeft bovendien vaak een grote mate van zelfstandigheid: hij bewaakt het budget en deadlines, onderhandelt en maakt prijsafspraken en onderhoudt een eigen netwerk.

 

Multimedia Vormgever

De Multimedia Vormgever ontwikkelt allerlei multimediaproducten. Multimedia houdt in dat verschillende mediavormen tot één product worden gecombineerd. Bij mediavormen kun je denken aan zowel stilstaande als bewegende beelden, teksten en geluiden.

De Multimedia Vormgever werkt meestal in opdracht van een opdrachtgever. De opdrachtgever heeft een idee of concept en de Multimedia Vormgever moet dit tot ontwikkeling brengen. Samen met bijvoorbeeld een schrijver, regisseur en een grafisch vormgever gaat de Multimedia Vormgever dan aan de slag om het product te ontwikkelen. Het uiteindelijke product kan iets zijn wat op een cd-rom staat, maar kan ook via bijvoorbeeld het internet getransporteerd worden.

Het meeste werk van de Multimedia Vormgever vindt plaats achter de computer. De Multimedia Vormgever moet dan ook voldoende kennis en ervaring hebben met hard- en software. Naast deze technische kant, is ook de creatieve kant van het vak belangrijk. Het product moet tenslotte wel gebruikt gaan worden en de gebruikers zijn vaak kritisch en veeleisend. Met al deze factoren moet de Multimedia Vormgever rekening houden.

Concreet kan de Multimedia Vormgever aan een breed scala van projecten en producten werken. Denk hierbij aan websites, grafische ontwerpen en video’s. Ook de integratie van video’s en social media kan tot de werkzaamheden van de Multimedia Vormgever horen.

 

Telecom Engineer

De Telecom Engineer heeft verschillende taken. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding, installatie, oplevering en het beheer van verschillende telecomoplossingen. Deze oplossingen kunnen zowel op particulier als op zakelijk gebied aangeboden worden. De Telecom Engineer werkt zelfstandig of in teamverband. Daarnaast kan hij de functie van projectleider vervullen.

De Telecom Engineer heeft als projectleider contact met  verschillende partijen, zoals gemeenten en bouwbedrijven. De Engineer is verantwoordelijk voor de kosten van zijn product, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het maken en bijhouden van de planning en het verzorgen van werktekeningen. De Telecom Engineer heeft naast technische kennis dus ook vaak administratieve taken. Bij het werk als Telecom Engineer staat het bewaken van de kwaliteit centraal en de Engineer rapporteert hierover aan de betrokken partijen. De Telecom Engineer is ook verantwoordelijk voor het oplossen van storingen en het aanvragen van vergunningen bij de betreffende gemeente(n). Hij werkt zowel op kantoor als op locatie. Innovatie en ontwikkeling staan bij hem hoog in het vaandel en de Engineer zoekt per project naar de meest efficiënte oplossing. De Telecom Engineer kan daarbij ook een adviserende rol spelen: hij kan klanten adviseren over verschillende systeemoplossingen en software.

 

Virtual Reality Ontwerper

De Virtual Reality Ontwerper ontwerpt, zoals de naam al doet vermoeden, virtual reality. Virtual Reality is een virtuele werkelijkheid, een werkelijkheid die eigenlijk niet echt is. Toch probeert de ontwerper van een virtuele werkelijkheid deze wel zo echt mogelijk te laten lijken. Het is een schijnwerkelijkheid waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen en deze ervan te overtuigen dat de virtuele werkelijkheid echt is.

Een virtuele werkelijkheid is vaak een op de computer gesimuleerde werkelijkheid. De computer creëert als het ware de werkelijkheid. De Virtual Reality Ontwerper bedenkt en ontwikkelt deze werkelijkheid met behulp van de computer. Dit kan in vele vormen. Een virtuele werkelijkheid kan een internetomgeving zijn, een computerspel of via een bril worden weergegeven. Alle vormen hebben gemeen dat ze de gebruiker als het ware uit de echte werkelijkheid willen halen en in de virtuele werkelijkheid willen trekken. De gebruiker moet de wereld om zich heen even vergeten.

De Virtual Reality Ontwerper moet creatief zijn om een nieuwe wereld te ontwikkelen. Ook moet de Virtual Reality Ontwerper een goede kennis van computers en programmeren hebben. De Virtual Reality Ontwerper moet de virtuele werkelijkheid bedenken, ontwikkelen en soms ook onderhouden. De Virtual Reality Ontwerper moet vernieuwend zijn en geregeld met nieuwe en verbeterde technieken en ideeën kunnen komen.

 

Technical support engineer

De technical support engineer is iemand die klanten van grote leveranciers van technische, elektronische en dergelijke producten ondersteunt in installatie en onderhoud. Dit kan gaan om besturingssystemen van computers, netwerken en databasesystemen, maar ook om fabrieksapparatuur zoals tanks, machines en vaten. De technical support engineer werkt soms in teams, maar moet zelfstandig kunnen inzien wat het probleem is en wat er nodig is om het op te lossen. Hij of zij heeft dan ook diepgaande kennis van het vakgebied waarin hij of zij werkzaam is.

Het beroep van de technical support engineer is veelzijdig. Het kan zijn dat de technical support engineer een week lang de ene klus uitvoert, en vervolgens weer op een compleet andere locatie werkt. Het werk vereist dan ook een zekere flexibiliteit. De wat minder spannende taken zoals het bijhouden van een administratie horen er echter ook gewoon bij, en ook hier wordt van de technical support engineer een zekere zelfstandigheid vereist.

 

ICT Specialist

De ICT-specialist houdt zich voornamelijk bezig met de verbetermogelijkheden binnen de ICT. Hij moet de infrastructuuromgevingen van opdrachtgevers inrichten en herinrichten. Het is van belang dat hij zijn opdrachtgever tijdens het proces op de hoogte houdt. De ICT-specialist moet tevens problemen oplossen in de ICT-infrastructuuromgeving.

Niet alleen neem je opdrachten aan van opdrachtgevers, maar ook geef je advies aan klanten over de te nemen stappen binnen de ICT. De ICT-specialist moet zich kunnen vertalen op het niveau van de klant, dat wil zeggen dat hij rekening moet houden met klanten die in zijn ogen weinig verstand hebben van ICT, hij moet het duidelijk kunnen maken voor dat soort mensen.

De ICT-specialist heeft veel variatie in zijn werk, omdat hij steeds verschillende opdrachten krijgt en over de ene opdracht langer doet dan de andere opdracht. Dit maakt dat de ICT-specialist stressbestendig moet zijn, omdat hij voor de ene opdracht meer tijd nodig heeft dan de andere opdracht. In periodes met veel opdrachten heeft de ICT-specialist het gemiddeld drukker.

 

Beroepsprofielen op HBO-Niveau

 

Accountmanager Vastnet

De Accountmanager Vastnet haalt opdrachten binnen op het gebied van Telecom en ICT. Hij volgt alle ontwikkelingen binnen de sectoren ICT en Telecom, zodat hij met zijn kennis kan zorgen dat zijn bedrijf concurrerende bedrijven voorblijft. De Accountmanager Vastnet zorgt ervoor dat opdrachten goed uitgevoerd worden, om klanten te behouden en nieuwe klanten aan te trekken. Hij stuurt mensen op de afdeling Telecom en de ICT afdeling aan bij het verrichten van ondersteunende werkzaamheden.
De Accountmanager Vastnet heeft een aantal verantwoordelijkheden zoals het onderhouden van contacten met vaste en potentiële relaties. Hij moet ervoor zorgen dat bestaande klanten niet overstappen naar concurrenten. Daarnaast heeft hij de taak een goede en originele marketingstrategie te bedenken. De Accountmanager Vastnet heeft een drukke en afwisselende baan. Het kan zijn dat hij vele opdrachten tegelijk moet verwerken wat de nodige stress op kan leveren. Hij moet dan ook goed kunnen presteren onder druk.

 

Android Developer

Een Android Developer is iemand die Apps bedenkt en maakt voor het Android besturingssysteem van diverse smartphones en tablets.

Allereerst bespreekt de Android Developer de wensen van de klant en denkt hij mee over de behoeftes van de doelgroep. De Android Developer kan de klant advies geven over informatiesystemen. Vervolgens maakt de Android Developer een ontwerp. Deze laat hij zien aan de klant. Als deze tevreden is, gaat de Android Developer samen met collega’s aan de slag om het ontwerp te realiseren. Hier werken niet alleen Android Developers aan, maar ook bijvoorbeeld Communicatieadviseurs en Programmeurs. Als de App klaar is, wordt hij getest. De laatste fouten worden er door de Android Developer uitgehaald. Daarna kan de App op de markt worden gebracht.

De Android Developer houdt zich niet alleen bezig met het ontwerpen en maken van de applicatie, maar ook met het onderhouden ervan. De Android Developer onderzoekt of de App nog naar behoren werkt en zorgt anders voor een update.

 

Data-analist

‘Data-analist’ is een term die vaak inwisselbaar met de term ‘informatie-analist’ wordt gebruikt. Informatie-analisten analyseren doorgaans bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen organisaties. Het beroep van data-analist, als het hiervan verschilt, verschilt hiervan in dat de data-analist de data omzet naar informatie, die vervolgens op zijn beurt weer geanalyseerd kan worden. Bij data moet hierbij letterlijk gedacht worden aan grote stromen gegevens: cijfers, onderzoeksresultaten, enzovoorts. De data-analist moet vaardig zijn in het begrijpen van deze grote stromen data, om ze overzichtelijk, helder en snel aan anderen te kunnen presenteren. Afhankelijk van de specifieke functie, en dus eigenlijk van of de data-analist ook een informatie-analist is of niet, hoeft de informatie in meerdere of mindere mate begrijpelijk gemaakt te worden. Wanneer de twee gescheiden zijn, zal de data-analist zich kunnen beperken tot het verwerken van de data tot informatie. Dit houdt vooral in dat er context aan gegeven wordt, vermeld wordt wat de data in de praktijk betekent. De informatie-analist moet in dit geval dan aangeven hoe deze informatie concreet omgezet kan worden in resultaten voor het betreffende bedrijf.

 

HTML Specialist

Als HTML Specialist weet je precies hoe je met HTML om moet gaan. Je kunt schrijven naar de standaarden die ervoor staan en daarmee websites ontwikkelen of documenten opmaken. Tegenwoordig gaat HTML steeds vaker hand in hand met PHP en CSS. PHP zorgt ervoor dat pagina's automatisch kunnen worden gegenereerd aan de hand van databases. CSS bepaalt de stijl van een webpagina. HTML staat voor HyperText Markup Language en is een codetaal voor opmaak die vooral veel op internet wordt gebruikt. Als HTML Specialist ben je in staat om met deze codes alles op het gebied van opmaak aan te passen zoals dikgedrukt, cursief, onderstreept, kleur, tabellen, links, afbeeldingen, etcetera. Het minder bekende XHTML duidt op een combinatie tussen de opmaaktalen HTML en XML. Uiteindelijk is de HTML Specialist verantwoordelijk voor de opzet, invulling en soms ook het onderhoud van een website.

De ICT is voortdurend in ontwikkeling. Een HTML Specialist houdt deze ontwikkelingen bij en is zo op de hoogte van de nieuwste uitvindingen, programma's en technieken. Behalve HTML kan hij uit de voeten met diverse andere programma's en codes, ook op het gebied van tekstverwerking en beeldbewerking.

 

ICT Specialist AIVD

De ICT-specialist Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft een bureaubaan met maatschappelijke relevantie en een interessante werkomgeving. Onder leiding van de teamleider, soms in samenwerking met andere Specialisten en soms zelfstandig, zal de ICT Specialist gebruik maken van diverse soorten bronmateriaal. (De bronnen variëren van websites op het internet tot mobiele telefoons en satellietverkeer.) De ICT-specialist dient de belangrijkste relevante informatie te kunnen filteren uit de verzamelde data.

De Researchspecialist schrijft programma's met betrekking tot de veiligheid van het ICT-systeem van de AIVD, verzamelt gegevens en verricht bronnenonderzoek.

De Digitale Media Analist houdt zich bezig met het ontlenen van informatie uit aangetroffen 'hardware', het onderzoeken van bronnen op relevant materiaal, het bijhouden van de nieuwste technieken in het vakgebied en het adviseren van de leidinggevenden omtrent onderzoeken.

De Large Data Stream Specialist werkt met grote hoeveelheden informatie. Het is de taak van deze Specialist de relevante zaken hieruit te pikken, zodat er effectief verder gegaan kan worden met de onderzoeken binnen de operationele afdelingen.

 

Als ICT Specialist bij de AIVD werk je aan een veiliger en aangenamer Nederland door de operationele afdelingen van de dienst te ondersteunen bij het vergaren van informatie. Aangezien de informatie waarmee gewerkt dient te worden zich op het hoogste geheimhoudingsspectrum bevindt, mag de ICT-specialist geen strafblad, criminele of extremistische vrienden, financiële problemen of verslavingen hebben. Wanneer er aan deze eisen wordt voldaan, blijft de integriteit en het aanzien van de AIVD gegarandeerd.

 

ICT-consultant

Een ICT-consultant (ook wel IT-consultant) adviseert, meestal in dienst van een ICT-bedrijf, klanten over informatietechnologie (IT) en/of informatiecommunicatietechnologie (ICT). Omdat voor veel bedrijven de vormgeving van de ICT van groot belang is, en men graag unieke systemen wil gebruiken, is er veel vraag naar adviezen door professionals: de ICT-consultants. Omdat IT/ICT vaak een grote rol speelt in de structuur van een organisatie, moeten ICT-consultants zich vaak verdiepen in hoe een organisatie in elkaar zit voordat zij advies kunnen geven over de structurering van de ICT. ICT-consultancy is verwant aan ICT-outsourcing, het uitbesteden van bedrijfsprocessen, maar is niet hetzelfde. Consultancy beperkt zich tot het eenmalig geven (en eventueel implementeren) van advies.

 

Informatiemanager

Een Informatiemanager houdt zich voornamelijk, maar niet uitsluitend, met ICT bezig. Er zijn verschillende invullingen van de functie Informatiemanager. Zo kan iemand die zorgt dat informatie bij de goede mensen terecht komt al een Informatiemanager genoemd worden. Toch houden de meeste functies in informatiemanagement zich bezig met informatietechnologie, als hulpmiddel of als focus.

Een Informatiemanager in de ICT is doorgaans de intermediair tussen gebruikers en deskundigen en houdt het ICT-budget bij. Vaak kunnen deze ook door een gewone manager uitgevoerd worden, tenzij de IT te complex in elkaar zit. Een Informatiemanager in meer algemene zin is verantwoordelijk voor de doorstroom van interne en externe bedrijfsinformatie. Deze informatie kan betrekking hebben op financiën, producten of werkrapporten. Vaak wordt er in het doorgeven van informatie van automatisering gebruik gemaakt, maar dit is niet verplicht. Wel is het belangrijk dat de Informatiemanager alle verschillende informatiestromen controleert en overziet en steeds de nodige verbeteringen doorvoert in het proces.

Voor de implementatie van verbeteringen worden verbeteringsprojecten opgezet, die door bestuur en medewerkers aangenomen moeten worden. Pas daarna voert de Informatiemanager de veranderingen door. Naast deze overbruggende projecten houdt het werk van de Informatiemanager vooral het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en oplossen van problemen in de informatiestroom in. De Informatiemanager moet vooral een goed totaaloverzicht hebben en steeds vernieuwing kunnen voorstellen en implementeren.

 

SEO specialist

De SEO specialist heeft als doel zijn website zo vindbaar mogelijk te maken en hiermee het bezoekersverkeer te verhogen. SEO, dat staat voor de term Search Engine Optimalization, betekent het zoekmachine-vriendelijk mogelijk maken van een site. Dit kan bereikt worden door het werken volgens een SEO-handleiding (er bestaat echter geen officiële handleiding en deze verschilt per betrokken zoekmachine). Naar aanleiding van een grondige markt-, concurrentie- en klantanalyse ontwikkelt de SEO specialist vervolgens een speciale zoekmachine-marketingstrategie.

Een voorbeeld van SEO optimalisatie is het vaak noemen van een woord op een pagina (de zogeheten keyword strategie), waardoor er als iemand die zoekterm intypt in een zoekmachine, de website zo hoog mogelijk in de zoekresultaten verschijnt en er doorgeklikt wordt naar de website zelf. Met bepaalde statistieken en programma’s is dit ook daadwerkelijk te meten.

De SEO specialist is voornamelijk werkzaam in de online marketingbranche; hij moet tenslotte zorgen voor zoveel mogelijk (commerciële) aandacht voor de site. De wens vindbaar te zijn geldt echter niet alleen voor commerciële sites; ook homepages van NGO’s dienen gevonden te worden in zoekmachines om bijvoorbeeld leden te werven, naamsbekendheid te vergroten of hun streven onder de aandacht te brengen.

 

Webmaster

Een Webmaster is over het algemeen verantwoordelijk voor het creëren, integreren en up to date houden (beheren) van websites. Feitelijk is een Webmaster een duizendpoot op het worldwideweb, vandoor ook de term Web’master’. Het maken van websites is geen eenmalige job, het onderhouden ervan is een continu verbeterproces. Websites moeten namelijk voorzien worden van nieuwe informatie en dat houdt in dat de opmaak (lees het design) en/of de structuur vaak mee veranderen.Tot je taken behoren onder meer het schrijven van teksten en het werken met HTML, PHP en andere broncoden om je website en pagina's te structureren.

Verder doe je aan Marketing en Zoekmachineoptimalisatie (SEO en SEM) om je doelgroep te bereiken, werk je aan de functionaliteit (usability) en het design van je website en communiceer je met je doelgroep, andere webmasters of klanten (adverteerders) over mogelijkheden tot samenwerking.

Als Webmaster zit je uiteraard vaak achter een beeldscherm te werken. Je werk is enerzijds dus heel afwisselend maar anderzijds ook zeer eenzijdig.

 

Service Level Specialist

De Service Level Agreement, SLA, is een overeenkomst tussen de aanbieder en gebruiker van een dienst of product in ICT. Hierin is vastgelegd welke diensten verleend zullen worden hoe deze vorm krijgen. Het is de taak van de Service Level Specialist om ervoor te zorgen dat de vorderingen in dienstverlening getoetst worden, om zo een bepaalde servicestandaard hoog te houden. De Service Level Specialist overziet zowel het technisch onderhoud als de gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit van het ICT product om zo te garanderen dat er te allen tijde aan de SLA (en alle andere regulaties)  wordt voldaan.

De Service Level Specialist houdt de klant natuurlijk op de hoogte van zijn inspanningen om de afspraken uit de SLA na te komen. Dit overleg op zich is alweer een afspraak uit de SLA.  Omdat de SLA dikwijls verandert is het nodig om steeds alert te blijven en veranderingen door te voeren die alle ICT services betreffen. De Service Level Specialist is dan ook constant bezig om de verschillende ICT services te integreren en zo een duidelijk plaatje te creëren. Dit werk en de SLA zelf, zijn essentieel om voor goede service in ICT te kunnen voorzien.

Een Service Level Specialist houdt zich dus niet alleen met onderhoud en regulering bezig, maar heeft ook contact met opdrachtgevers en leveranciers.

 

ICT Architect

Als Enterprise IT architect focus je je voornamelijk op organisatiebrede aspecten van de ICT architectuur. Je initieert en bewaakt de cohesie van IT-systemen en ontwikkelingen en legt voortdurend de relatie tot de business/organisatiedoelen. Je communiceert als IT Architect in feite op alle niveaus; het betreft dus een verantwoordelijke functie. Je stelt informatieplannen op, werkt aan strategische scenario’s voor de ontwikkeling van IT en je begeleidt projectarchitecten en domeinarchitecten. Tot je taken als IT Architect behoren onder meer:

 • Het definiëren van informatie in termen van subsystemen, gegevensverzamelingen, opslag en verwerkingsregelingen, interactie met gebruikers (user interface) en de 
  onderlinge relatie tussen deze elementen. 
 • Het bepalen van de informatieprocessen waarin gegevens gecreëerd, onderhouden en gebruikt worden. 
 • Het opgeven van informatie, verwerken van onderlinge betrekkingen, relaties tussen informatieprocessen en gegevens en informatie-uitwisseling met de omgeving. 
  Het opbouwen van een gedetailleerd beeld van de problemen van en de eisen die door de opdrachtgever of organisatie gesteld worden.
 • Specificeren en bijhouden van de kwantitatieve gegevens behorend tot het informatiesysteem
 • Bepalen van de eisen die gelden voor de technische infrastructuur.
 • Creëren van een blauwdruk
 • Het formuleren van normen, richtlijnen en procedures voor de ontwikkeling van informatiesystemen.

 

Beroepsprofielen op WO-Niveau

Business Process Designer

De Business Process Designer houdt zich bezig met het ontwerpen of herontwerpen van bedrijfsprocessen. Een bedrijf is constant aan het veranderen en moet zich daarom voortdurend goed kunnen aanpassen om te blijven draaien. Het is de taak van de Business Process Designer om ofwel het bedrijfsproces zo te ontwerpen dat het mee verandert of een bestaand bedrijfsproces aan te passen zodat het uiteindelijk flexibel wordt. Om een bedrijfsproces te kunnen ontwerpen moet de Business Process Designer eerst de bestaande en/of toekomstige bedrijfsprocessen goed in kaart brengen. Kennis van hoe bedrijfsprocessen precies in elkaar zitten is dus essentieel. Pas als alle factoren helder zijn kan de Business Process Designer een model van het bedrijfsproces maken. Vanuit dit model kunnen dan mogelijkheden tot verbetering naar voren gebracht worden. De bevindingen worden gerapporteerd aan de process manager, die er verder mee aan de slag gaat. De Business Process Designer moet veel kennis van ICT-voorzieningen hebben om de nodige verbeteringen in het bedrijfsproces te kunnen signaleren. In de ICT liggen namelijk de meeste mogelijkheden om het bedrijfsproces te beïnvloeden of te stroomlijnen. ICT verandert nog sneller dan het bedrijfsproces. Dit is dan ook waar de Business Process Designer het meeste op let in gesprekken met medewerkers en de uitwerking van probleemanalyses.

 

Cryptoloog

De Cryptoloog houdt zich bezig met de leer van de cryptologie. Cryptologie wordt ook wel geheimschrift genoemd en heeft als doel om een boodschap te versleutelen. Hierdoor is de boodschap niet meer voor iedereen te ontcijferen, maar alleen voor degene die de juiste codering weten. De Cryptoloog richt zich daarom op het versleutelen van informatie.

De leer van de cryptologie is oud. Zo was bijvoorbeeld Julius Ceasar een gebruiker van de cryptologie. Boodschappen werden toen vaak over lange afstanden door verschillende mensen vervoerd en waren daardoor makkelijk te onderscheppen. Door de boodschappen middels een geheimschrift te versleutelen, werd het risico dat de informatie in handen van anderen kwam, kleiner. Ook werd cryptologie veel gebruikt tijdens de wereldoorlogen. Hiermee werd geprobeerd te voorkomen dat de tegenstander de informatie zou kunnen verkrijgen. In de moderne tijd is cryptologie nog altijd belangrijk en veelgebruikt. Nu wordt het vooral toegepast bij het versturen van data via het internet. Bij het online bankieren wordt veel informatie en data versleuteld om zo de veiligheid te kunnen garanderen. De versleutelingen worden steeds ingewikkelder omdat er steeds meer technieken komen die de versleutelingen kunnen kraken.

 

Information Security Manager

Een Information Security Manager vervult een belangrijke functie in de informatiebeveiliging van een organisatie. De precieze taken kunnen verschillen, maar in de meeste gevallen zal een Information Security Manager een team medewerkers aansturen dat verantwoordelijk is voor (een deel van) de informatiebeveiliging, de precieze werkzaamheden van dit team bepalen, en de effectiviteit proberen te vergroten. Omdat hij of zij  veelal werkzaam is in organisaties die grote hoeveelheden gevoelige gegevens (betreffende financiën, eigendommen of gezondheid) moeten beheren, rust er een grote verantwoordelijkheid op de Information Security Manager. Beveiligingssystemen moeten constant getest en vernieuwd worden, en hoewel de Information Security Manager deze dingen vaak niet zelf doet, draagt hij voor veel taken verantwoordelijkheid.

 

Portfolio Manager ICT

De Portfolio Manager in de ICT-branche houdt zich bezig met het beheer van de verschillende ICT-projecten in een bedrijf, om zo orde en duidelijkheid te scheppen. Pas als alle IT-projecten en -voorzieningen binnen een organisatie geinventariseerd  en in kaart gebracht zijn, kan men deze optimaal gaan gebruiken. In sommige organisaties zal de Portfolio Manager trachten om alle mogelijke data over de ICT in een portfolio te combineren. Bij andere organisaties is het mogelijk of nodig om twee portfolios te creëeren; een met de IT-projecten  en een voor de IT-voorzieningen. Hoeveel portfolio's de Portfolio Manager ook moet onderhouden, steeds geldt dat onderzoek het belangrijkste onderdeel van het werk is. Gegevens over meerdere projecten en voorzieningen moeten georganiseerd worden in een overzicht.  Hiervoor is speurwerk nodig. De Portfolio Manager moet dan ook goed de beschikbare gegevens doorspitten om hieruit de  relevante data te destilleren. Van deze relevante data maakt hij een overzichtsplaatje: het portfolio. Dit kan dan door anderen gebruikt worden om veranderingen of nieuwe projecten te initialiseren.

 

Projectmanager ICT

De Projectmanager ICT geeft leiding aan een groep werknemers die werkzaam zijn in de ICT afdeling van een bedrijf.  De Projectmanager IT zorgt ervoor dat de mensen die onder hem/haar werken goed begeleid worden en stuurt ze aan in hun werk. Dit doet de project manager voor bepaalde projecten die op dat moment lopen op de afdeling. Het is goed mogelijk dat er voor andere projecten andere projectmanagers aangesteld zijn zodat de verantwoordelijkheid verdeeld is. De Projectmanager ICT is verantwoordelijk voor het team zelf. De Projectmanager IT mag mensen aannemen en ontslaan. Wel moet de Projectmanager ICT ten alle tijden verantwoording afleggen aan de directeur van het bedrijf. Maar de Projectmanager ICT krijgt wel veel eigen verantwoordelijkheden waaronder het aansturen van het personeel. Ook houdt de Projectmanager ICT zich bezig met het klanten bestand. Dit houdt in dat de Projectmanager ICT de band met de klanten moet behouden. Dit kan betekenen dat er vragen beantwoord moeten worden van de klant maar ook het contact met nieuwe klanten valt onder de verantwoordelijkheid van de Projectmanager ICT.  De Projectmanager ICT is ook verantwoordelijk voor een bepaalde begroting die meestal per jaar wordt bekeken. Hier hoort een budget bij waar de Projectmanager ICT zorg voor draagt. Tevens moeten er bepaalde doelen gehaald worden om de begroting aan het einde van het werkjaar kloppend te krijgen. De Projectmanager ICT moet hier zeer veel aandacht aan besteden en hier heel nauwkeurig mee omgaan. Als de Projectmanager ICT het gevoel heeft dat er bepaalde zaken mis gaan in deze begroting, zal de Projectmanager ICT hier meteen op moeten anticiperen. Ook hiervoor geldt dat er ten alle tijden verantwoordelijkheid moet worden afgedragen door de Projectmanager ICT naar de directeur van de ICT afdeling van het bedrijf.  

Welke carrière/doorgroei mogelijkheden zijn er in de ICT branche?

Het carrièreperspectief in deze branche is goed, mits je bereid bent na een aantal jaren werkervaring de pure softwareontwikkeling achter je te laten. Voor software engineers is het loopbaanbeleid bij veel bedrijven namelijk slecht geregeld. Na tien jaar komt er misschien ‘senior’ bij op je visitekaartje en sommigen mogen zich ‘software architect’ of iets dergelijks gaan noemen. Maar in de praktijk blijf je vaak hetzelfde werk doen.

Maar als je bereid bent je meer te gaan bezighouden met de gebruikers van de soft, én hardware én dit combineert met  de bedrijfsprocessen; zoals productietechnologie, marketing, financiën, Logistiek of management-informatie dan liggen er veelzijdige functies met grote verantwoordelijkheden in jouw bereik.


Keer terug van ICT beroepen naar de ICT Branche
Keer terug naar Talentenbranche