De ICT Branche en jouw mogelijkheden hierinWat houdt de ICT branche eigenlijk in?

ICT staat voor informatietechnologie en heeft alles te maken met telecommunicatie, computers en informatiesystemen. In Nederland wordt het ook wel ICT genoemd, informatie- en communicatietechnologie. Diensten met betrekking tot hardware- en softwareproducten vallen officieel onder informatietechnologie en onder communicatietechnologie worden communicatieapparatuur en diensten met betrekking tot deze apparatuur gerekend.

Wat zijn de mogelijkheden voor jou in de ICT branche?

De ICT-sector is niet voor iedereen weg gelegd. ICT-er wordt je pas na het volgen van een opleiding op het HBO of de universiteit. Het is geen gemakkelijk beroep en om het allemaal te kunnen leren heb je om te beginnen beslist affiniteit met computertechnologie nodig. Op de tweede plaats moet je interesse natuurlijk ook liggen bij telecommunicatie en informatiesystemen. Tegenwoordig zijn de meeste opleidingen gericht op een deel van de totale sector, zodat je je kunt specialiseren in een bepaalde richting binnen de bedrijfstak. Bij het kiezen van een opleiding heb je de keuze uit de volgende vakgebieden:

Informatie Management, Informatie Beheer Management, Informatietechnologie, Human Technology, Informatica, Informatiekunde, Informatie Dienstverlening en Management, Bedrijfskundige informatica, Bedrijfsinformatie Technologie, Computertechniek, Technische Computerkunde, Technische Informatica, Kennistechnologie en Kunstmatige Intelligentie. 

Naast dat wat jij te bieden hebt is er dat wat deze branche aan mogelijkheden bevat. Dit zal op deze site nader worden beschreven. ICT branche betekenis.

Een grote rol voor de ICT Branche in Nederland 

Nederland heeft de ambitie om wereldwijd tot de top van kenniseconomieën te behoren. Innovatie- en concurrentievermogen zijn zeer belangrijk in een wereldwijde economie, en Informatie- en communicatietechnologie (ICT) versnelt innovatie en verbetert het concurrentievermogen. ICT is de dragende Innovatie as (zie onderstaand plaatje) in allerlei topsectoren van de economie. Deze zienswijze komt voort uit de overtuiging dat ICT de kenniseconomie ontsluit.

Werkzaamheden binnen de ICT Branche

Voorbeelden van ICT-toepassingen in de topsectoren

ICT speelt een grote rol in de innovatie van Nederland. Niet voor niets wordt de ICT sector in de Erasmus (Universiteit) Concurrentie Monitor betiteld als de meest innovatieve sector van Nederland. De toepassing van ICT is niet altijd even zichtbaar, maar zowel op de voor- als de achtergrond speelt ICT een belangrijke rol in alle topsectoren. Een aantal voorbeelden:

Agrofood:

Sensornetwerken die het vochtgehalte van het gewas meten en zorgen voor een optimaal gebruik (en dus besparing) van water; Landbouwmachines zijn tegenwoordig rijdende ICT platformen, met GPS-toepassingen en sensoren;

Kastuinbouw:

Kassen zijn soms volledig ICT gestuurd qua gewas proces, klimaatbeheersing, energiegebruik en energietransitie; Computergestuurde kassen kunnen automatisch de ruiten iets verder open en dicht zetten, al naar gelang de real time weersverwachtingen;

High Tech Systemen & Materialen:

Software en hardware zijn onlosmakelijk verbonden aan de high tech sector; Embedded software is een integraal onderdeel van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld om apparaten met elkaar te laten communiceren via internet;

Logistiek:

Elektronische vrachtbrieven zorgen voor grote efficiency winst en enorme kostenbesparing; Slimme software kan de beladingsgraad van vrachtwagens verhogen en routeoptimalisatie berekenen;

Energie:

Het Smart grid is essentieel voor nieuwe ontwikkelingen zoals elektrisch rijden. Het Smart grid is een groot ICT-project met afrekensystemen en complexe rekenmodellen;

Chemie:

Slimme software kan het energiebeheer in chemische (productie)processen optimaliseren; Dit om zeldzame grondstoffen uit afgedankt spullen te lokaliseren en terug te winnen;

Water:

ICT kan zorgen voor een betere kwaliteit van het water, software om kwaliteit van water te meten en te filteren; Sensoren kunnen de kwaliteit van dijken beter bewaken dan het blote oog;

Life Sciences:

ICT speelt een zeer grote rol in het onderzoek, in slimme software die analyses maakt, en in sterke rekencapaciteit die onderzoeken snel uitvoert;

Creatieve Industrie:

Gaming is een van de pilaren van de Creatieve Industrie. Serious gaming en simulatie kan bijvoorbeeld in het onderwijs de praktijk veel realistischer simuleren en daardoor het opleiden en leren efficiënter en effectiever maken.


Door al deze toepassingen en mogelijkheden is de ICT branche goed in staat bij te dragen aan innovatie in andere sectoren en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Zie voor een kijkje in de toekomst; ICT Branche Werkgelegenheid.

Waarom zou je voor de ICT Branche kiezen?

Er komen steeds meer verschillende banen bij in de ICT-sector. ICT bedrijvenDit heeft alles te maken met de nieuwe technologieën die ontwikkeld worden en de vele mogelijkheden binnen de techniek. Waar jij als je werk kiest in deze branche met je neus boven op zit! Je kunt er natuurlijk voor kiezen om all-round ICT-er te worden. Hiermee kun je eigenlijk nog alle kanten op in de toekomst en kan je altijd nog doorgroeien ICT beroepen. Je hebt in ieder geval een heel goede basis!

Wil je meer weten over de benodigde competenties die je nodig hebt, en of jouw talent past bij deze branche, dan kijk je op de pagina Jouw talent en branche.


Keer terug van de ICT Branche naar Talentenbranche