Jouw talent en brancheOp deze pagina's van Jouw talent en branche wordt uitgelegd wat de betekenis is van talent, branche en competentie.

Op de pagina inzicht in jouw talent wordt uitgelegd wat talent is. Wil je meer weten over competenties ga dan naar deze pagina daar wordt uitgelegd wat competenties zijn. Op deze pagina's zijn tientallen competenties geplaatst in een overzicht. Dit overzicht geeft je meer inzicht om de bij jou passende opleiding en het juiste beroep in een voor jou aantrekkelijke branche te kunnen kiezen. Wil je een gratis test doen om meer inzicht te krijgen in jouw talent? Ga dan naar de talentenscan

Onderstaand een toelichting over de betekenis van branche.

Wat is een Branche ?

Een branche wordt ook wel een economische sector genoemd. Het is een naam voor alle bedrijven die werken in een bepaalde categorie diensten en producten. In een branche zitten dus alle bedrijven die vergelijkbare activiteiten verrichten. Deze activiteiten worden in beroep uitgevoerd. Om een beroep goed te kunnen beoefenen zijn allerlei competenties vereist. In onderstaand overzicht zijn deze competenties gegroepeerd weergegeven (I t/m IV). Naast deze groepen zijn de overeenkomstige branches vermeld. Bijvoorbeeld: de competenties schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zorgvuldigheid en accuratesse (nauwkeurigheid) zijn nodig om een Administratief/boekhoudkundig beroep te kunnen uitoefenen.

Bovenstaand een overzicht met allerlei competenties en bijpassende branches 

Branches

Op deze site worden allerlei branches, beroepen, opleidingen en competenties behandeld. De keuze hiervan is mede gebaseerd op de toekomstplannen van onze overheid. Om economisch en maatschappelijk tot de wereldwijde top te blijven behoren richten de overheid, onderwijs, wetenschap én bedrijfsleven zich op negen topsectoren (Branches). Hierin staat slimme samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, onderzoekers en de overheid centraal. Voor meer informatie klik hier.  De toekomstplannen van de diverse branches worden op deze site dan ook weergegeven om je zicht te geven op de mogelijke kansen (werkgelegenheid) die dit biedt voor de komende jaren. Dit betreffen beroepen die hierin zijn ontstaan en de competenties die vereist zijn om deze succesvol te kunnen uitoefenen.

Waar let jij op als je voor een branche kiest?

De op deze site vermelde toekomstplannen en ideeën die leven in de diverse branches geven je meer zicht op diverse werkomgevingen. Door de veelheid aan opleidingen en beroepen is het moeilijk kiezen wat bij jou past. Om goed te kunnen kiezen is inzicht nodig in jouw competenties én jouw talent. 

Dit inzicht moet verder gaan dan een beroeps, schoolkeuzetest of de talentenscan. Dit inzicht kan ik jou geven. Voor informatie over een begeleidingstraject; klik hier.

Keer terug van Jouw talent en branche naar Talentenbranche