Jouw talent en branche

Wat betekent competentie?
Wat zijn competenties en wat is de definitie van een competentie?Jouw competenties en talent

Wat zijn competenties? Wanneer je een opleiding gaat volgen of een beroep gaat uitoefenen heb je competenties nodig. In elke opleiding én beroep kom je het begrip competentie tegen. Het is een belangrijk maar ook onduidelijk begrip wat uitgelegd moet worden. We beginnen met een definitie:

Een competentie is het vermogen om kennis, vaardigheden, houding én informatie zó te combineren dat daarmee taken en doelen worden bereikt. Kennis is weten wat er gedaan moet worden. Vaardigheid is ook kunnen doen dat wat gedaan moet worden. Houding is dat wat gedaan moet worden ook willen doen. Hier de 'drive' (drijfveren) en het karakter voor hebben. De manier van informatieverwerking wordt hieronder uitgelegd. Een competentie is een vermogen dat in iemand zit en dat is niet zichtbaar. Alleen het gedrag dat iemand laat zien is zichtbaar. Bijvoorbeeld hoe iemand handelt in een bepaalde situatie.

In de volgende afbeelding wordt de samenhang tussen de begrippen ‘competentie’, ‘gedrag’ en het effect van dat gedrag weergegeven.

Voor een goede uitvoering van een beroep is een samenhang nodig tussen dat wat jij kan en wat er van je gevraagd wordt.

Hoe worden competenties ontwikkelt?

De manier van informatieverwerking wordt bepaald door onze hersenen. Dit is voor elk mens verschillend. Daardoor leren en ontwikkelen mensen zich op verschillende manieren. Seagal (Human Dynamics; 1998) onderscheidt drie manieren:

  • Mentaal (DENKEN);
  • Emotioneel (VOELEN)
  • Fysiek (DOEN).

Deze manier van informatieverwerking bepaalt waar onze belangstelling naar uit gaat. Of wij graag dingen DOEN, of we mensen aanVOELEN of dat we graag eerst goed naDENKEN voordat we iets gaan doen. Bij ieder mens zijn verschillende combinaties van DENKEN, VOELEN en DOEN te onderscheiden. 

Hierdoor ontstaat er een persoonlijke unieke persoonsdynamiek.  Telkens wordt met het ene deel van deze dynamiek de hoe factor benoemd (hoe wordt de informatie verwerkt ?) en met het andere deel de wat factor (wat wordt tot informatie verwerkt) 

In onderstaande figuur zijn deze drie manieren weergegeven.

Wat voor competenties zijn er? 

Onze hersenhelften hebben verschillende én gecombineerde functies. Enkele daarvan zijn:

Deze functies van de hersenen en de manieren van informatie verwerken kunnen weergeven worden in diverse dimensies. Hieruit volgt onderstaand overzicht van competenties. 

E.e.a. op basis van diverse bronnen: Human Dynamics, W.J. Ouweneel ’Psychologie’; een christelijke kijk op het mentale leven  1984; Koos Hafkamp (intuïtieve managementvaardigheden; 1996); Ton van Dongen; Het S&N competentiemodel; juni 2004

In onderstaand schema zijn de betekenissen van deze 44 competenties nader toegelicht

Welke competenties heb jij?

De manier van informatieverwerking bepaalt in een belangrijke mate waar jouw belangstelling (interesse) naar uit gaat. En andersom gaat ook op. In jouw interessegebied ligt jouw plezier en motivatie. Dit is de verbinding met jouw aanleg én jouw competenties. Maar hoe kom jij hier achter?

Dit inzicht moet verder gaan dan alleen een beroeps, of schoolkeuzetest. Dit inzicht kan ik jou geven. Voor informatie over een begeleidingstraject; klik hier.

In bovenstaand figuur staan 44 competenties, 4 kernkwaliteiten met de bijbehorende sectoren en branches vermeld.

Wanneer je weet welke competenties jij hebt is het nuttig om te ontdekken wat jouw kernkwaliteiten zijn. Kernkwaliteiten zijn combinaties van competenties die gevoed worden vanuit jouw passie, dat wat jouw inspireert. Kernkwaliteiten zijn verbonden met wat jij het liefste wil doen, met jouw drijfveren en met je hart.  In bovenstaand overzicht (Klavertje 44) zijn voorbeelden van deze kernkwaliteiten weergegeven. Verbeeldingskracht is zo’n voorbeeld van een kernkwaliteit wat gevormd wordt door een combinatie van diverse competenties.

De competenties van de 21e  eeuw  De digitalisering van de maatschappij vraagt om andere competenties. De overheid, bedrijfsleven en het onderwijs hebben een gezamenlijk belang;  namelijk ervoor zorgen dat mensen optimaal inzetbaar zijn en blijven (employability) in onze maatschappij. Onderwijs is het fundament van onze maatschappij, onze samenleving. Alleen door goed passende onderwijs kunnen kinderen en volwassenen het beste uit zichzelf halen. Een manier van leren én werken dat uitdaagt om slim, vaardig en creatief te kunnen zijn zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar talent maximaal kan ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo. Naast de competenties; rekenen en taal gaat het dan ook – maar niet alleen - om kritisch denken, Ict-geletterdheid, creativiteit en samenwerken.

Annemieke Roobeek (hoogleraar Universiteit Nyenrode) noemt de medewerker van de toekomst een creatieve kenniswerker. “Deze medewerker is goed opgeleid, weet waar hij/zij de  kennis en informatie vandaan  moet  halen,  kan  goed  netwerken, is gewend aan vrije structuren en brengt een flinke portie creativiteit in. Creativiteit is essentieel in de Nederlandse diensteneconomie, waar innovatie een steeds belangrijkere rol speelt. De Nederlandse economie zal in de toekomst steeds innovatiever en creatiever moeten worden. En dat moet natuurlijk ook om mee te kunnen in de internationale concurrentie. Dit betekent echter ook dat medewerkers beter uitgerust moeten zijn met creativiteit, kennis, handelingsbekwaamheid, initiatief en beslissingsvermogen. En dat zijn allemaal eigenschappen die de werknemer van de toekomst in zijn of haar toolbox zou moeten hebben.” Volgens de hoogleraar hebben jongeren nog meer eigenschappen die noodzakelijk zijn om mee te kunnen in de creatieve kenniseconomie. "De jeugd is in staat tot multi-tasking op crossmediaal vlak. Jongeren zijn bovendien niet alleen goed in het leggen van fysiek contact door spontaner op mensen af te gaan voor informatie, maar weten ook hoe ze gebruik moeten maken van virtuele netwerken. De jongere die overdag vakkenvuller is in de supermarkt, zit ’s avonds in zijn vrije tijd immers achter de computer om mee te doen aan complexe games met internationale teams".

Inzicht in jouw talent, beroep en jouw competenties

Om goed te kunnen kiezen is inzicht nodig in jouw competenties. Dit inzicht moet verder gaan dan alleen een beroeps, of schoolkeuzetest. Dit inzicht kan ik jou geven. Voor informatie over een begeleidingstraject; klik hier.

Keer terug van Jouw talent en competenties naar Jouw talent en branche

Keer terug van Jouw talent en branche naar Talentenbranche