Jouw talent en de impact van de industriële revolutie

Wat is de impact van de industriële revolutie
voor jouw opleiding en beroep?

De impact voor de industrie

De vierde industriële revolutie is een feit. Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal. Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt deze ontwikkeling veel kansen voor de industrie. In navolging van het Duitse programma ‘Industrie 4.0', is er nu het Nederlandse initiatief ’Smart Industry

Bron; Prof. Dr. Ir. F.J.A.M. van Houten   Design Engineering Universiteit Twente

Wat betekent Smart Industry?

Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) bedoeld, waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe organisaties, nieuwe branches en beroepen ontstaan.

Door de Nederlandse overheid omschreven als: "Het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren."

Het is een pijlerpunt van het Nederlandse innovatiebeleid.

 Kortom, Smart Industry; 

  • Optimaliseert de productie met inzet van ICT. Slimme machines en robots communiceren onderling met elkaar, sporen zelf fouten op en herstellen die fouten.
  • Optimaliseert de interactie tussen mens en machine. (M2M)
  • Zorgt voor sneller, duurzamer en goedkoper produceren en leidt tot maatwerk van hoogwaardige kwaliteit.

 

Wat valt allemaal op deze site onder de Smart Industry?

In de komende tien jaar zal de wereldeconomie ingrijpend veranderen. Vooral door de onstuitbare opmars van het internet en het enorme tempo waarin nieuwe technologische ontwikkelingen zich aandienen. Slimme robottechnologie, ‘zelflerende’ computers, het zogenoemde Internet of Things, 3D-printen, nano-technologie en analysetechnologie voor big data zullen in toenemende mate in bedrijven worden aangetroffen. Het zullen de fabrieken van de toekomst zijn. Wat nu nog afzonderlijke bedrijfstakken (branches) zijn zullen samengevoegd worden tot nieuwe industrieën. Er zullen geheel nieuwe bedrijfkolommen ontstaan die ook horizontaal zich gemakkelijk met elkaar verbinden.


Wat kenmerken de ontwikkelingen binnen deze industriële revolutie?

Het komende decennium gaan steeds meer bedrijven te maken krijgen met disruption (verstoring). De verdere opmars van digitalisering en nieuwste technologie dwingen ondernemers zich nog meer te richten op innovaties, snelle veranderingen en het aanpassen van verdienmodellen. Digitale voorbeelden die in 2014 de aandacht trokken waren Uber, dat de taxibranche in rep en roer bracht, en Airbnb, dat de hotelsector concurrentie aandoet. Het zal hier niet bij blijven. Wereldwijd verschijnen er start-ups op de markt met nieuwe diensten en producten die bestaande business modellen omver kegelen. Bestaande bedrijven die denken dat ze in een sector zitten die daar (voorlopig) geen last heeft, moeten zich vooral niet in slaap laten sussen: alle bedrijfssectoren, zonder uitzondering, worden door deze ontwikkeling geraakt.

 

Andere opleidingen en andere beroepen

Deze ontwikkelingen leiden tot een arbeidsmarkt die onvergelijkbaar is met de huidige. Omdat binnen ons onderwijs het arbeidsmarktperspectief een belangrijke rol speelt, moeten onderwijsinstellingen op alle niveaus daarmee nu al rekening gaan houden. Hoe? In politiek Den Haag en in kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen wordt hierover al van gedachten gewisseld. Het resultaat laat nog even op zich wachten, maar in het algemeen wordt door alle partijen onderschreven dat onze samenleving behoefte heeft aan onderwijs dat leerlingen stimuleert tot creativiteit, tot het oplossen van problemen, het wekken van nieuwsgierigheid, en tot kritisch denken en sociale vaardigheden. Aan de andere kant moeten leerlingen straks ook over voldoende kennis en vaardigheden beschikken, die bij de 'arbeidsmarkt van morgen' passen. Hoewel we nog niet weten hoe die er precies uit gaat zien, weten we wel dat deze zal worden gedomineerd door digitalisering, nieuwe technologie en meer nadruk op ondernemerschap. Omdat bij veel (toekomstige) banen deze dominantie een rol speelt, moet hieraan voldoende aandacht worden besteed in de lesprogramma’s.

We weten ook dat de marktontwikkelingen grillig en moeilijk te voorspellen zijn en dat volledige aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt een illusie is. Bovendien vraagt de toekomst van nu en straks om zowel breed opgeleide als gespecialiseerde professionals, die flexibel kunnen schakelen tussen verschillende vakgebieden.

 

Branches, beroepen en de industriële revolutie 4.0

Netto vijf miljoen banen zullen naar verwachting in de komende vijf jaar verdwijnen door onder meer robotisering en de toepassing van nanotechnologie, kunstmatige intelligentie en 3d-printers.

De zogenoemde vierde industriële revolutie zal de arbeidsmarkt en bedrijfsmodellen ingrijpend veranderen, stelt de denktank World Economic Forum op basis van een enquête.

Voor het onderzoek zijn HR-directeuren en strategisch directeuren uit negen verschillende industrietakken in de vijftien grootste economieën ondervraagd. Deze economieën zijn goed voor 65 procent van het wereldwijde personeelsbestand.

De onderzoekers denken dat tot 2020 zo'n 7,1 miljoen banen geautomatiseerd of overbodig zullen worden. Ook zullen veel tussenhandelaren en tussenpersonen niet meer nodig zijn. Met name administratieve functies en kantoorbanen zullen hard geraakt worden.

Tegelijkertijd zullen er in de komende jaren naar verwachting ook 2,1 miljoen banen bij komen. Het gaat dan vooral om gespecialiseerde banen op het gebied van computers en wiskunde of architectuur en bouwkunde. Ook worden er grote wijzigingen voorspeld in de vaardigheden die dan nodig zijn om succesvol te zijn.

De belangrijkste bron van verandering voor alle industrieën is dat de aard van het werk zelf verandert. Omdat nieuwe technieken het mogelijk maken om op elk gewenst tijdstip en elke plek te kunnen werken, worden de taken op een andere manier verdeeld. Dat kan tot fragmentatie leiden.

Impact

"Deze voorspellingen zijn waarschijnlijk relatief conservatief en laten geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid", aldus de denktank. "Maar de impact van de verstoring zal per industrietak, geslacht en baantype verschillen." 

In de gezondheidszorg wordt het grootste banenverlies verwacht. De energiesector en de financiële dienstverlening volgen. In de ICT-sector worden naar verwachting de meeste banen gecreëerd.

 

Vrouwen

Uit het onderzoek blijkt verder dat het baanverlies kan leiden tot een grotere kloof tussen mannen en vrouwen. Er komt slechts één baan bij voor iedere vijf banen die vrouwen zullen verliezen. Tegelijkertijd komt er één functie bij voor elke drie banen die mannen zullen verliezen.

Dit komt deels doordat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de soorten banen die belangrijker worden. Het blijft een probleem om meer vrouwen aan het werk te krijgen op het gebied van de wetenschap, technologie, werktuigbouw en wiskunde.

Werkloosheid

Oprichter van het World Economic Forum Klaus Schwab denkt dat overheden zonder gericht ingrijpen "te maken zullen krijgen met almaar groeiende werkloosheid en ongelijkheid, en bedrijven met een krimpend klantenbestand".

Een duidelijke meerderheid van de ondervraagden denkt dat investeren in vaardigheden belangrijk is om verstoringen op de arbeidsmarkt te beperken. Ook het stimuleren van mobiliteit en het wisselen van baan, het aantrekken van vrouwelijk en buitenlands personeel en duaal onderwijs worden vaak genoemd.

De industriële revolutie 4.0 en jouw mogelijkheden hierin

Nederland heeft een innovatie-gedreven economie waarin Research en Development een steeds belangrijkere plek als ‘banenmotor’ inneemt. Dit blijkt uit onderstaand overzicht.

De 10 competenties die je nodig hebt om mee te kunnen doen met de Vierde Industriële Revolutie

Vijf jaar vanaf nu zal meer dan een derde van de vaardigheden (35%) die van belang worden geacht voor de arbeidsmarkt van vandaag ingrijpend veranderd zijn. In 2020, zal de vierde industriële revolutie ons geavanceerde robotica en autonoom vervoer, kunstmatige intelligentie en machine learning, geavanceerde materialen, biotechnologie en genomica hebben gebracht. Deze ontwikkelingen zullen de manier waarop we leven, en de manier waarop we werken transformeren. Sommige banen zullen verdwijnen, anderen zullen groeien en banen die nu nog niet eens bestaan ​​zijn dan gemeengoed geworden. Wat zeker is, is dat de toekomstige beroepsbevolking zijn set of skills, zijn pakket aan vaardigheden hierop zal moeten afstemmen om bij te blijven.

Bron; de WerkMarkt 

De vierde industriële revolutie, of ‘Industrie 4.0’, was op 22 januari 2016 het overkoepelende thema in Davos, waar belangrijke politici en topmanagers door het World Economic Forum (WEF) zijn uitgenodigd om te vergaderen over wereldproblemen. Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, zegt erover:

“Het zal niet alleen veranderen wat we doen, maar ook wie we zijn.”

Een nieuw Forum rapport De toekomst van werk kijkt naar de werkgelegenheid, vaardigheden en arbeidskrachten strategie voor de toekomst. Het onderzoek vroeg chief human resources en strategie officers van toonaangevende wereldwijde werkgevers wat de huidige verschuivingen betekenen, in het bijzonder voor de werkgelegenheid, de vaardigheden en de werving in verschillende sectoren en regio’s.

 

Welke vaardigheden zullen het meeste veranderen?

Creativiteit zal een van de top drie van de vaardigheden van werknemers moeten worden. Met de lawine van nieuwe producten, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken, zullen werknemers creatiever moeten zijn dan nu om te kunnen profiteren van deze veranderingen.

Robots kunnen ons helpen om sneller te komen waar we willen zijn, maar ze zijn niet zo creatief als de mens is (nog of nooit niet).

Bron; de WerkMarkt

Staan onderhandelen en flexibiliteit nog hoog op de lijst van vaardigheden voor 2015, in 2020 zullen uit de top 10 gaan verdwijnen als machines, met massa’s van gegevens, beginnen om beslissingen voor ons te maken.

Een onderzoek uitgevoerd door het World Economic Forum’s Global Agenda Council on the Future of Software and Society laat zien dat mensen verwachten dat kunstmatige intelligentie machines onderdeel van de raad van bestuur van een onderneming zullen zijn in 2026.

Zo zal ook actief luisteren, vandaag nog als een kerncompetentie beschouwd, zal volledig verdwijnen uit de top 10. Emotionele intelligentie, nog niet in de top 10 van vandaag, zal een van de top vaardigheden worden die nodig is voor iedereen.

Keer terug van Jouw talent en de impact van de revolutie in de industrie naar Jouw talent en branche

Keer terug van Jouw talent en branche naar Talentenbranche