Jouw talent en branche

Wat betekent talent?
Wat is de definitie van talent?Wat is talent?

Er zijn allerlei definities van talent in omloop. In een voor mij goede werkbare definitie is het hart betrokken. Het hart staat voor passie, inspiratie en liefde. Deze definitie heb ik niet kunnen vinden. Daarbij moet in een goede definitie ook de samenhang tussen ons kennen, kunnen, willen én handelen duidelijk worden. Talent heeft alles van doen met een gecombineerde werking tussen ons hart, hersenen én handen. Hoe werkt dat dan?

Jouw talent wordt ‘aangewakkerd’ door nieuwsgierigheid en interesse voor bepaalde activiteiten. Dit zijn activiteiten die jij met gemak én plezier uitvoert. Dit betreffen zowel innerlijke als uiterlijke activiteiten. De innerlijke activiteiten worden o.a. verricht door je hersenen. In jouw hersenen zijn sterke en zeer snelle verbindingen aangelegd. Dit zijn voorkeurspatronen die zichtbaar zijn in jouw gedrag. Daarbij heb jij ook een sterke interesse voor uiterlijke activiteiten die tot uitdrukking komt in je hobby (liefhebberij) je sport en/of de liefde voor een vak. Al deze activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van jouw competenties en karakter. Het unieke en krachtige van deze combinatie komt vanuit jouw diepste menselijke centrum; jouw hart. Vanuit dit hart wordt door vak-liefde zowel de aangeboren (aanleg) als de verkregen eigenschappen, voortdurend, met elkaar verbonden. Dit is een unieke en duurzame combinatie. Iedereen heeft één talent dat zó in hem/haar is samengevoegd én op deze manier werkzaam is. Dit is zo uniek dat er net zoveel talenten zijn als mensen.

Daarom omschrijf ik hier talent als volgt:

Talent is de vanuit het hart, door liefde aangedreven, unieke krachtige combinatie van innerlijke activiteiten én persoonlijke kenmerken. 

Hoe zie je dat dan?

Elk talent is waarneembaar doordat het zich uitdrukt in een patroon van denken, verbeelden, willen én handelen. Dit handelen is zichtbaar in doelgericht gedrag én productieve inzet.

Keer terug van Jouw talent en wat betekent talent naar Jouw talent en branche

Keer terug van Jouw talent en branche naar Talentenbranche