Jouw talentenscanPersoonlijkheidsprofiel (Test)

Elk mens heeft een eigen unieke persoonlijkheid. Jij hebt je eigen 'persoonlijkheidsprofiel' waarin jij je onderscheidt van de ander. Met andere woorden het is herkenbaar waarom je praat zoals je praat, waarom je samenwerkt zoals je samenwerkt, waarom je leert zoals je leert, waarom iets je interesseert. Wat kun je met dit inzicht?

Het is een aanzet om je te laten ontdekken waar je energie van krijgt en waar je groeimogelijkheden liggen. Beter gaan begrijpen en accepteren dat je vriend(in) anders in elkaar steekt.  En je ontdekt dat er anderen zijn die de dingen zien, ervaren en benaderen op dezelfde manier als jij! En je gaat betere keuzes maken die bij jou passen!

Om deze test te kunnen maken heb je een kladblokje nodig en een potlood/pen. Noteer per vraag de scores, zoals onderstaand is aangegeven.

Let op! Deze test laat nog minder dan 10 % zien van wie jij bent en wat je kunt.

Wil je meer weten over hoe ik jou kan begeleiden naar voldoende inzicht om wel een goede keuze te kunnen maken ga dan naar de site van Hinneni.

De bovenstaande scores moeten volgens het onderstaande schema worden genoteerd. Als je alle scores hebt genoteerd tel je ze op per sub-totaal.

Bijvoorbeeld; Tel de punten op die je genoteerd hebt bij de dynamiek Denken-Doen: 1a, 2d, 3b, 4a, 5b, 6e, 7b, 8b, 9b, 10c. Doe dit ook voor de overige vier dynamieken. De dynamiek met het hoogste aantal punten is jouw voorkeursdynamiek. 

Keer terug van Jouw talent een scan en test naar Jouw talent en branche

Keer terug van Jouw talent en branche naar Talentenbranche