Wat betekent Leisure en wat valt er onder de Leisure Branche?Wat is leisure?

Kun je drie overeenkomsten noemen tussen een cappuccino drinken op het terras, een bioscoopje pikken, een rondje in een achtbaan of een boswandeling met je hond? Misschien weet je er nog wel meer? Wat dacht je van deze vijf. Het zijn allemaal menselijke activiteiten;

  1. die je in je vrije tijd doet.
  2. waar je zelf voor kiest, vanuit hun eigen motivatie of behoeften
  3. waar je geld aan uitgeeft
  4. waarvoor anderen aan het werk zijn om het mogelijk te maken
  5. die je plaatsgebonden onderneemt (land/provincie/gemeente/stad/wijk

                                                       Leisure=Pleisure

Wat houdt de Leisure branche over het algemeen in?

De cultuur van vrije tijd

Een gangbare naam voor allerlei commerciële vrijetijdsvoorzieningen is leisure. Deze vrijetijdsindustrie is hot. Logisch, want steeds meer ontlenen mensen hun identiteit aan hun vrijetijdsbesteding. ‘Ik ben vrij, dus ik ben’. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft vrije tijd zich ontwikkeld tot een cultureel fenomeen van jewelste, met een eigen dynamiek en een eigen economie. Opvallend genoeg neemt de laatste jaren het aantal uren vrije tijd af, maar het aantal activiteiten buitenshuis toe. En daarmee ook de bestedingen, die gemiddeld per activiteit 17 euro bedragen. In totaal is het jaarbudget voor vrijetijdsbesteding in Nederland 4000 tot 6000 euro per huishouden (inclusief vakanties). Dat is voor heel Nederland zo’n 35 miljard euro per jaar. De vrijetijdsindustrie wordt dan ook even serieus benadert als de productie-industrie, het onderwijs, de zorg en de dienstensector.

De leisuresector kan heel breed worden gedefinieerd: vermaak, winkels, cultuur, recreatie. Delen van leisure zijn vaak vervat (horeca, cultuur, detailhandel, open lucht recreatie). Op deze site richten we ons op commerciële, en sociaal innovatieve vrijetijdsvoorzieningen. Dit zijn (vrijetijds)voorzieningen waar de consument bereid is een vergoeding te betalen voor het ervaren van een belevenis én betekenis.

Wat is de betekenis van leisure?

De leisure-sector is een relatief jonge, maar snel groeiende, bedrijfstak. De sector is ontstaan door de afgenomen hoeveelheid vrije tijd o.a. door een stijgende werkdruk met daarnaast de toegenomen welvaart. In de vrije tijd wil de consument een kwalitatieve belevenis. De vrijetijdsbesteding en -beleving veranderen snel. Steeds meer mensen brengen hun vrije tijd door in gespecialiseerde commercieel geëxploiteerde accommodaties. Deze branche is  een van de grotere werkgevers van ons land. Groter dan bijvoorbeeld de land- en tuinbouwsector of het bank- en verzekeringswezen. In 2013 zorgde de gastvrijheidssector voor 65 miljard euro aan bestedingen. Daarnaast zorgde de sector met ruim 590.000 banen voor zes procent van het totaal aantal banen in Nederland. Bovendien kent deze branche veel dienstverlenende banen en biedt het veel kansen voor specifieke groepen in de samenleving zoals jongeren, allochtonen en lager opgeleiden.

Anderzijds omdat leisure, toerisme & hospitality (gastvrijheid)  randvoorwaarden schept voor een goede balans tussen wonen, werken en ontspannen en daarmee de ‘quality of life’ in Nederland vergroot. Via de instandhouding van voorzieningen draagt deze branche bij aan een vitaal platteland. En omdat deze sector via allerlei evenementen etc. fungeert als belangrijke ontmoetingsplek voor mensen uit binnen- en buitenland zorgt de sector niet alleen voor waardevolle belevingen en herinneringen maar vergroot zij tevens de sociale betrokkenheid. Bovendien is leisure, toerisme & hospitality het visitekaartje voor onze buitenlandse gasten en is de sector mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat.

In de vrije tijd wil de consument een kwalitatieve belevenis. Excellente producten of uitstekende diensten voldoen in de ogen van uw klant niet meer: die wil beleving. Een ‘wow-effect’, Customer experience, en de consument wil in zijn/haar vrije tijde betekenisvolle ervaringen opdoen. En gaat op basis van de kwaliteit van de aangeboden dienst kiezen.

De Amerikanen Joseph Pine en James Gilmore stelden ruim 15 jaar terug vast dat er destijds een economisch tijdperk was aangebroken: dat zij de beleveniseconomie of experience economy noemde.

 “Een belevenis komt voor wanneer consumenten zodanig betrokken raken dat ze een blijvende indruk opdoen. Hetgeen waarbij ze betrokken raken is memorabel en persoonlijk. De consument wordt emotioneel, fysiek of intellectueel geraakt Een belevenis wordt binnen de beleveniseconomie getypeerd als een consumptiegoed. Het aanbod van een belevenis is persoonlijk en specifiek en speelt zich af op emotioneel, fysiek of intellectueel niveau. 2 personen kunnen dus nooit precies dezelfde belevenis beleven. Een belevenis is uniek en niet standaard, omdat het door de consument geproduceerd wordt. De wijze waarop de consument iets beleeft, is onder andere afhankelijk van zijn/haar stemming en voorkennis Een aanbieder van een belevenis heeft de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de manier hoe iemand iets beleeft. Alle belevenissen die een consument beleeft vormen een beleving. De waarde die de consument hecht aan die bijzondere ervaring bepaalt het prijskaartje van het specifieke product of goed. Het draait om belevenissen. Intussen schuiven we op van de beleveniseconomie naar de betekeniseconomie. Zie onderstaand voorbeeld.

P(leisure) bij de bakker

Wij hebben het over vrijetijdsvoorzieningen waar de consument bereid is een vergoeding te betalen voor het ervaren van een belevenis. De mogelijkheden zijn eindeloos. Bijvoorbeeld de bakker die het beste theater creëert krijgt de meeste consumenten. Een goed voorbeeld is De Bakkerswinkel: brood is een uitje geworden. Zo kan tegenwoordig ieder bakker in een handomdraai een digitale belevenis creëren. De bakker tweet als een nieuw brood in de oven ligt, plaatst broodrecepten op Facebook en foto’s van vers brood op Instagram. Het belangrijkste dat nodig is, is een goed verhaal. Het is lastiger om een digitale dienst voor de bakker te creëren. Bijvoorbeeld een online bestelservice. Je geeft aan dat je om drie uur langskomt en vier gevulde koeken klaar wilt hebben liggen. Zo’n dienst vraagt om serieuze logistieke aanpassingen.
De bakker kon ook digitale media inzetten om z’n product te verbeteren. Dit kan een app zijn waarmee je zelf de samenstelling van je brood bepaalt. Je ontwerpt je eigen krentenbol en enkele uren later ligt hij versgebakken voor je klaar. Deze bakker zou zich nog meer onderscheiden dan een bakker met een digitale belevenis. De stap hierna is nog interessanter, maar weer lastiger: grondstoffen. Het bedenken van zo’n dienst voor de bakker is een flinke uitdaging, laat staan de uitvoering ervan. Misschien ontstaat er in de toekomst een Just-In-Time-bakprincipe? Je zet zelf het bakproces in gang en wandelt naar de bakker voor een kakelverse bestelling. Geen bakker en geen consument kan straks meer zonder. 

Het stadium dat zal volgen nadat de belevenis economie als ‘normaal’ wordt beschouwd, wordt ook wel de “betekenis-economie” genoemd. In deze situatie gaat de consument op zoek naar ervaringen, die een blijvende verandering bij hem/haar teweeg brengen.  Dit zijn organisaties die hun bestaansrecht ontlenen aan de waarde die ze toevoegen aan de levens van anderen. Ondernemers hebben deze trend al opgepikt. Bekend voorbeeld is de Amerikaanse Greystone Bakery. Dit is een succesvolle bakkerij die is opgericht om kansarme werkzoekenden een baan en opleiding te bieden.

Wat valt er onder de Leisure branche op deze site?

Zoals je hierboven ziet vallen diverse onderdelen in de Leisure Branche ook al onder andere branches.

De techniek, de Bouw, de logistiek en FMCG hebben allemaal hun eigen specifieke kenmerken. Op deze website vallen die dus niet onder de Leisure branche.

Op deze website vallen dus alleen organisatie-vormen die beroepsmatig zich geheel en al hebben (in)gericht op vrijetijdsvoorzieningen en waar de consument bereid voor is een vergoeding te betalen.


Keer terug van Leisure betekenis naar Leisure Branche
Keer terug naar Talentenbranche