Wat betekent Logistiek en wat valt er onder de Logistieke Branche?

Wat houdt de Logistieke branche over het algemeen in?Logistiek is meer dan alleen het transport van de ene naar de andere plek. Het is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van een stroom aan goederen vanaf de eerste tot de laatste fase.

Om een logistieke processen in goede banen te leiden, kijk je naar het moment waarop de grondstoffen worden ingekocht tot het moment waarop het eindproduct naar de consument gaat. Dit hele traject wordt ook wel de 'logistieke ketting' of in het Engels 'supply chain' genoemd. Hieronder worden de belangrijkste schakels in deze ketting beschreven.


Aanvoer

De producten, grondstoffen of onderdelen die nodig zijn voor de productie, moeten vanuit de leverancier worden aangevoerd. Het is belangrijk om goede afspraken met deze leverancier te hebben over prijzen en de leveringsvoorwaarden.

Interne goederenstroom

Als de grondstoffen of producten bij worden aangeleverd, kan het productieproces beginnen. Binnen het productieproces is er ook sprake van een goederenstroom die beheerd moet worden. Vorkheftrucks kunnen bijvoorbeeld zorgen voor het interne transport van en naar de laad- en losplaatsen. Het is belangrijk om de voorraad te bewaken

Voorraadbeheer

Het beheer van het magazijn en de voorraad is ook een onderdeel van logistiek. Hoe houd je de kosten zo laag mogelijk terwijl de voorraad wel groot genoeg is om levering aan de consument te kunnen garanderen? Welke producten moeten sowieso in huis zijn en welke producten hebben een wat mindere prioriteit?


Distributie

Distributie is de laatste stap in de logistieke keten. Het beslaat het pad wat je eindproduct van magazijn tot consument aflegt. Hier valt ook het verzamelen van de orders onder en het klaarmaken van de verzending voor een bepaalde klant. Vaak gaat dit via distributiecentra (dc’s) en winkels. Webshops leveren meestal direct vanuit het distributiecentrum. Als een bedrijf exporteert, heeft het meestal een verkoopkantoor in het buitenland of een handelsagent die de belangen van het bedrijf behartigt.


Afvoer

de organisatie en afhandeling van de goederenstroom van het gebruikte product naar afvalverwerking en recycling, en verder. 

Transport als de verbindende factor

Transport verbindt alle bovengenoemde stappen met elkaar. Goederen moeten bij de aanvoer, productie, opslag en distributie verplaatst worden van de ene locatie naar de andere. De wijze waarop je transporteert - of waarop je het uitbesteedt - is een belangrijke keuze binnen je logistiek. Zo kan een logistieke dienstverlener een bedrijf een heleboel werk uit handen nemen, zeker als er internationaal transport moet worden regelen.

De logistieke keten en informatievoorziening

Goederen stromen door de hele logistieke keten, ook wel genoemd van: van zand tot klant. In de logistieke keten onderscheiden we de bovengenoemde fases. Grofweg kunnen we deze fases indelen in materials management (grondstoffen worden verzameld, bewerkt en tot product gemaakt) en fysieke distributie: de distributie van het product naar de klant:

Logistiek gaat gepaard met informatie-uitwisseling. Dit is nodig om het proces aan te sturen. Voorbeelden van die informatie-uitwisseling: een order, een statusmelding, een planning. 

Als er geen sprake is van integrale goederenstroombesturing, functioneren de verschillende schakels min of meer "los" van elkaar. Een consument koopt een product in de winkel. Zodra dit product (bijna) is uitverkocht, gaat de winkelier nieuwe voorraad bestellen. Iets meer "stroomopwaarts" in de keten, bij het distributiecentrum, wordt eveneens de voorraad aangevuld als dat nodig is. Enzovoorts. Om schommelingen in de vraag op te vangen, zijn op diverse punten voorraden nodig: in de winkel, in het distributiecentrum en in de fabriek.

Informatiebeheer

Om alle logistieke processen goed te kunnen beheren is het van groot belang om de informatiestromen goed te verwerken. Waar, wanneer en hoe moeten de goederen geleverd worden? De logistiek staat of valt met een goede organisatie ervan.

Bij integrale goederenstroombesturing, staan de verschillende informatiestromen met elkaar in verbinding. Bij wijze van spreken heeft de fabrikant real-time inzicht in de verkopen in de winkel. Hij kan dan veel beter inspelen op de vraag. De voorraden kunnen daarom veel lager zijn. De goederenstroom kan zo nauwkeuriger worden gereguleerd en de (voorraad) kosten laag.

Integrale goederenstroombesturing kan heel ver gaan. Als je een luxe auto bestelt met een bijzonder hifi-systeem dat af-fabriek wordt ingebouwd, moet dat voertuig meestal nog worden gebouwd — en moet het hifi-systeem door de fabriek nog worden besteld bij de electronica-fabrikant.

Bij veel (laagwaardige) goederen loont het de moeite niet om duren integrale goederenstroombesturing en bijbehorende systemen te gebruiken. Bijvoorbeeld goedkope jurkjes bij de Zeeman komen met containers tegelijk naar Europa, daar worden ze naar duizenden winkels gebracht. Als ze niet op tijd verkocht zijn, gaan ze in de uitverkoop. Daar is geen logistiek regelsysteem voor nodig. 

Wat is push- en pull-logistiek?

In de tweede helft van de vorige eeuw heeft een massale overschakeling plaatsgevonden van push-logistiek naar pull-logistiek. 

Bij de push-logistiek worden producten door een fabriek gemaakt, zonder dat zekerheid bestaat over de vraag. De producten worden dan vervolgens via een distributiekanaal naar winkels getransporteerd waar ze aan gebruikers/kopers worden aangeboden. De fabrikant moet maar afwachten wat er wordt verkocht, en wat er eventueel van zijn goederen onverkocht retour komt of als afgeschreven winkelvoorraad moet worden weggegooid.

Bij de pull-logistiek werkt het andersom: winkels worden bevoorraad aan de hand van de vraag van de eindgebruikers. In extreme gevallen kan het gebeuren dat het hele productieproces pas op gang komt zodra de klant zijn bestelling heeft geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan Albert Heijn, dat zijn voorraad in de winkels bijhoudt en de goederen bij het distributiecentrum bestelt zodra dat nodig is.

Wat valt er onder de Logistiek Branche op deze site?

Zoals je hierboven ziet vallen diverse onderdelen in de Logistiek Branche ook al onder andere branches.

De techniek, de Bouw, en FMCG hebben allemaal hun eigen specifieke kenmerken. Op deze website vallen die dus niet onder de Logistiek branche.

Op deze website vallen dus alleen die organisaties en beroepen die vallen onder Logistiek.


Keer terug van Logistiek betekenis naar Logistiek Branche
Keer terug naar Talentenbranche