Wat zijn typische Natuurbeheer bedrijven?Er zijn de agrarische natuurbeheerders, dit zijn de eigenaren van natuurgebieden; de natuur beherende organisaties. (Natuurbeheerders)  Daarnaast zijn er de agrariërs; de landbouwers, de akkerbouwers de beheerder van het boerenbedrijf  Voor wie het natuurbeheer een grote rol speelt. Dit beheer en de kennis hierover verbeteren, behoort tot de kern van het agrarisch beroep. Dit doen agrariërs  graag samen met de natuurbeheerders.

Deze samenwerking biedt de betrokkenen tevens economische kansen om unieke producten voor de markt te produceren. Dit is noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in de agrarische sector. In 2020 zal het aantal agrarische ondernemingen teruglopen tot een 50.000) en met de gemiddelde arbeidsbezetting (niet veel anders dan nu), zal de structuur van deze organisaties niet fundamenteel veranderen. Ontwikkelingen zijn: schaalvergroting, toepassing van nieuwe technologieën, het benutten van kansen om het ondernemerschap te versterken. Dit wordt genoemd het aanbieden van blauw en groene recreatieve diensten. (Zie Leisure branche).

Recreatie­bedrijven zien nieuwe mogelijkheden in ontwikkeling van gebieden en aanbod van arrangementen. Dit zal betekenen dat branches in elkaar ‘over gaan vloeien’ en het beheer en ontwikkelen van onze natuurgebieden belangrijker wordt. Er zal meer en meer ‘privaat’ kapitaal worden aangewend voor de natuur en om natuurgebieden te ontwikkelen en/of aan te trekken.

In Nederland zijn diverse provinciale stichtingen (Landschappen) werkzaam die zich inzetten voor het behoud, bescherming en ontwikkeling van de natuur, landschap en cultureel erfgoed. Het samenwerkingsverband “De12Landschappen” behartigt de belangen van deze twaalf provinciale Landschappen op landelijk niveau.

Er zijn allerlei bedrijven werkzaam in het Bos,- en natuurbeheer. Dit betreft de aanleg van nieuwe gebieden, het waterbeheer en het beheren van recreatieve natuurgebieden.

Wat maakt het leuk om voor Natuurbeheer bedrijven te werken?

Je voelt je thuis en verbonden met de natuur. In een organisatie waar de natuur en het landschap wordt gekoesterd, en de natuur is ook voor jou buiten daar waar je je werk wilt beleven en je kwaliteiten wilt benutten. Dat zit in jouw natuur. Voor jou is mooi werk dan ook het behouden en ontwikkelen van landschap en de natuur. Werk waarin jij je op je plek bent.


Keer terug van Natuurbeheer bedrijven naar de Natuurbeheer branche
Keer terug naar Talentenbranche