Wat zijn de Natuurbeheer beroepen waar jij voor kunt kiezen?Op deze site zijn verschillende beroepen vanuit de Natuurbeheer weergegeven. Deze zijn verschillend in werkzaamheden en niveau. Het betreffen beroepen uit de Natuur,-  landschap,- en bosbeheer

Deze beroepen worden naar de volgende  niveaus ingedeeld :

 • MBO niveau 2 t/m 4                                                            
 • HBO/universitair (WO)

Van elk niveau benoemen we hier enkele voorbeeldfuncties om je een beeld te geven van de werkzaamheden. En welke opleiding(en) je moet volgen om dit beroep te kunnen verrichten.

In de Natuurbeheer branche heb je voor alle beroepen een (vak)opleiding nodig.

Dit op de niveaus 2 t/m 4. De  Beroeps Begeleidende Leerweg BBL (leren en werken) of de Beroeps Opleidende Leerweg BOL (MBO-onderwijs)  

Enige voorbeelden zijn:

Beroepen in de Natuur,-  landschap,- en bosbeheer

Medewerker buitenruimte (Niveau 2)

Je bent als Medewerker Buitenruimte werkzaam bij arbeidsorganisaties van de overheid, een stichting of werkzaam in de private sector die eigenaar is van bos en/of natuurgebied, groenvoorziening, waterschappen, aannemingsbedrijven of hoveniersbedrijven. Je voert jouw werkzaamheden voornamelijk uit op locatie. Voorbeelden van locaties waar jij je werkzaamheden verricht zijn een bos, natuurgebied, plantsoen, tuin en water(partijen). Je werkt vaak onder wisselende weersomstandigheden en hebt te maken met wisselende toestand van de bodem en seizoenen en moet rekening houden met bijzondere flora en fauna bij zowel het aanleggen als het onderhouden van de leefomgeving. Je werkt uitvoerend, veelal in teamverband en op aanwijzing en begeleiding van de Vakbekwaam Medewerker, Opzichter/Utvoerder of Ondernemer en volgt de instructies op over de uit te voeren werkzaamheden en de bijbehorende handelingen. Je werkzaamheden zijn veelal routinematig of repeterend van aard. Wanneer je denkt dat het nodig is af te wijken van de instructies, overleg je dit met de leidinggevende. Ten opzichte van de klant/opdrachtgever heb je een informerende rol. Bij twijfel over te verschaffen informatie verwijs je door naar een meer ervaren collega of leidinggevende. Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen werk met betrekking tot het correct aanleggen en onderhouden van de leefomgeving, waarbij je rekening houdt met jouw eigen veiligheid en de veiligheid van de omgeving. Je bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de te plaatsen constructies en technische voorzieningen en de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.  Je moet kunnen werken volgens gestelde kwaliteitsnormen met inachtneming van de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en milieu. Daarnaast moet je een adequate inschatting van de situatie maken en op basis hiervan bepalen of je een onvoorziene werkzaamheid zelf kan uitvoeren of de leidinggevende moet inschakelen. Je bent klantgericht en publieksvriendelijk en werkt resultaatgericht, draagt zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu en werkt met respect voor de natuur. Van jou wordt verwacht dat jij je in contact met omwonenden/klanten/opdrachtgevers/publiek en collega’s weet te gedragen conform de maatschappelijk geldende normen en regels. Je werkt samen in een team en bent communicatief vaardig.

Opleidingsinhoud                                           

Medewerker buitenruimte (Natuur en groene ruimte) (2) is een uitstroomrichting binnen de beroepsrichting Natuur en groene ruimte.

In de meeste gevallen kun je binnen een half jaar nog switchen tussen deze uitstroomrichtingen. Vaak is de basis (meestal het eerste half jaar) voor elke uitstroomrichting hetzelfde.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Voor de basisberoepsopleiding (niveau 2) gelden geen toelatingseisen als er geen assistentopleiding is die opleidt voor hetzelfde beroep. Maar als deze er wel is gelden de volgende toelatingseisen:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: Je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg hebt doorlopen;
 • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • een assistentopleiding die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting.


Medewerker recreatiebedrijf (Niveau 2)

Je werkt als Medewerker Recreatiebedrijf bij bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van dagrecreatie, verblijfsrecreatie of watersport. Veelal werk je in dit beroep buiten op het terrein van het recreatiebedrijf of binnen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en voorzieningen of tijdens evenementen. Voorbeelden van werklocaties zijn grasvelden, sportvelden, speelvelden, kampeervelden, speelvijvers, jachthavens en gastenverblijven. Je werkt uitvoerend en op aanwijzing van jouw leidinggevende. Je volgt de instructies op over de uit te voeren werkzaamheden en de bijbehorende handelingen. Wanneer je denkt dat het nodig is af te wijken van de instructies, overleg je dit met jouw leidinggevende. Je werkt samen met collega’s onder aansturing van de vakbekwaam medewerker of de beheerder/eigenaar. Zelf ben je verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de opgedragen onderhoudswerkzaamheden en voor toepassing van de regels met betrekking tot gezondheid, milieu en veiligheid. De meeste werkzaamheden zijn routinematig van aard en vereisen een basisvakkennis. Tevens zijn de onregelmatige werktijden en het werken buiten normale kantoortijden een complicerende factor. Hij werkt vaak onder wisselende weersomstandigheden en heeft te maken met wisselende toestand van de bodem waardoor de werkzaamheden gecompliceerder worden. Het vastleggen van steeds meer gegevens compliceert het werk. 
Je hebt als Medewerker Recreatiebedrijf een op gasten gerichte houding waarbij je een informerende rol hebt. Je voelt je verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het milieu tijdens de uit te voeren werkzaamheden. Je staat voor de opgave prioriteiten te stellen bij de uitvoering van jouw werkzaamheden. Het is jouw taak te kiezen voor optimale kwaliteit zonder dat de voortgang van jouw werkzaamheden in gevaar komt en de overlast voor gasten beperkt blijft. Je staat voor de opgave af te wegen wanneer de leidinggevende ingeschakeld moet worden en wanneer zelfstandig gehandeld kan worden. De veelheid aan onverwachte werkzaamheden vergt een flexibele houding. Verder ben je weerbaar en assertief en heb je een correcte houding naar derden.

Opleidingsinhoud
In de meeste gevallen kun je binnen een half jaar nog switchen tussen deze uitstroomrichtingen. Vaak is de basis (meestal het eerste half jaar) voor elke uitstroomrichting hetzelfde.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Voor de basisberoepsopleiding (niveau 2) gelden geen toelatingseisen als er geen assistentopleiding is die opleidt voor hetzelfde beroep. Maar als deze er wel is gelden de volgende toelatingseisen:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: Je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 •  theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 •  gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 •  je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg hebt doorlopen;
 •  je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 •  een assistentopleiding die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting.

 

Specialist natuur en vormgeving (Niveau 3 en 4)

Als Specialist Natuur en Vormgeving ben je werkzaam bij een tuincentrum, een woonwarenhuis, een bedrijf in de interieurbeplanting, bij andere creatieve en kunstzinnige bedrijven of bij bedrijven die naast andere werkzaamheden zich bezighouden met vormgeven, decoreren en stileren met de natuur als inspiratiebron.  Je verricht werkzaamheden ten aanzien van de styling, vormgeving en het aanbrengen van decoraties, sfeerconcepten en accenten in (verkoop)ruimten. Je vervaardigt daarvoor commercieel verantwoorde decoraties, die soms tijdelijk en soms blijvend van aard zijn, op hoog creatief niveau. Het vormgeven, decoreren en stileren met de natuur als inspiratiebron staat hierin centraal. Daarnaast houd jij je bezig met het ontwerpen van nieuwe producten en het verzorgen van bedrijfspresentaties, vak demonstraties of workshops. Verder behoren de administratieve, aansturende en ondersteunende werkzaamheden, afhankelijk van je functieniveau, tot jouw takenpakket.  Als Specialist Natuur en Vormgeving werk je vooral innovatief en experimenteel en ben je verantwoordelijk voor de inkoop, de logistiek en de planning van een project. Je verwerft en verkoopt zelf de opdrachten en realiseert de bedrijfsvoering. Als beginnend Specialist Natuur en Vormgeving verricht je deze werkzaamheden aanvankelijk onder begeleiding. Op termijn voer je deze werkzaamheden zelfstandig uit. Als Specialist Natuur en Vormgeving kan je, soms na enige tijd, zelfstandig ondernemer worden of stuur je een eigen team aan.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.

 Voor deze niveau 4 (Specialisten/Middenkaderopleiding) heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO /VWO 4 nodig.

 

Vakbekwaam hovenier (Niveau 3)

Als vakbekwaam medewerker hoveniersbedrijf kan je aan de slag bij een hoveniersbedrijf. Je werkt vindt voor een groot deel plaats rondom ‘klein groen’. Dat wil zeggen in tuinen, plantsoenen, parken en zo meer. 

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf werk je in een team of zelfstandig en werk je uitsluitend uitvoerend aan opdrachten van je leidinggevende of ook aansturend. 
Je begint met het voorbereiden van het terrein op aanlegwerkzaamheden. Daarna voer je zelf een deel van die aanlegwerkzaamheden uit. Je legt rioleringen en waterafvoersystemen aan, vijvers en paden. Aan de hand van tekeningen maak en plaats je bouwkundige elementen als bijvoorbeeld een boog, maar legt ook graszoden aan en plant bloemen en planten. Het kan zijn dat omstanders vragen hebben over wat je doet. Je staat hen netjes te woord. Als het allemaal af is, ruim je de gebruikte spullen op en zorgt dat je je werkplek zo net mogelijk achter laat. 
Naderhand ga je over het onderhoud van alles wat je hebt aangelegd. 
Mocht een klant ondanks je inspanningen toch een klacht hebben, dan ga je na hoe ernstig het is en lost het op. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en dat van je team en voert overleg met je leidinggevende. Je gaat over je eigen veiligheid en plant en coördineert de werkzaamheden van je ploeg.

Opleidingsinhoud

Vakbekwaam hovenier (Natuur en groene ruimte) (3) is een uitstroomrichting binnen de beroepsrichting Natuur en groene ruimte 3.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.

Voor deze vakopleiding (niveau 3) gelden de volgende toelatingseisen:

 •  kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg hebt doorlopen.

Beroepen in het Natuurbeheer op HBO niveau

HBO opleiding Bos- en Natuurbeheer 

zie voor meer informatie; Hogeschool VHL  (Hogeschool Van Hall Larenstein)

 In de sector bos- en natuurbeheer gaat het zowel om houtproductieve (houthandel) als recreatieve en landschappelijk esthetische functies. Veel factoren spelen daarbij een rol: de ecologische en milieufactoren - welke invloed hebben ingrepen op de omgeving, de waterhuishouding, de leefbaarheid van een gebied. Daarbij spelen economische en vaak ook politieke factoren een grote rol in de besluitvorming. Financiële kennis en kennis van bodem en vegetatie gaan daarom hand in hand met juridisch-administratieve kennis. 

Je kunt afhankelijk van de afstudeerrichting terecht komen bij de overheid, adviesbureaus, vastgoedbeheer (rentmeester), organisaties op het gebied van natuurbeheer, bureaus voor landschapsarchitectuur of recreatievoorzieningen.

De opleiding Bos- en Natuurbeheer duurt vier jaar. Je leert meer op het gebied van biologie, aardrijkskunde en economie. Maar denk ook aan termen als klimaatverandering, recreatie, landschap, tropen, flora en fauna, hout, natuur en gezondheid, ecologie en handel, maar ook aan duurzaamheid en biodiversiteit.

Het eerste deel van de studie volg je een breed programma waarin je aan je basiskennis en vaardigheden werkt. Via projecten maak je kennis met planvorming, onderzoek, inrichting en beheer. Je schrijft een beheersplan voor een bos- en natuurgebied en leert hierover te communiceren met belanghebbenden. Je onderzoekt de kansen voor het opstarten van een eigen onderneming en schrijft een ondernemingsplan. Je leert kijken met een 'groene' bril. En je leert waar jouw specifieke interesses liggen.

In het tweede deel van je studie krijg je de kans om je te specialiseren. We hebben hieronder een paar voorbeelden opgenomen van onderwerpen waarin je je kunt specialiseren, maar het aanbod kan veranderen. Daarnaast kun je je kennis verbreden met je keuze voor een minor. Je specialisatie breng je in de praktijk met een stage. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht en bent dan helemaal klaar voor een baan.

Specialiseren? Verdiep je in:

 • Bosbouw - Urban Forestry
 • International Timber Trade
 • Natuur- en landschapstechniek
 • Tropical Forestry
 • Vastgoed en grondtransacties

Daarnaast kies je ook voor een minor, dit is een soort keuzevak dat je naast je specialisatie volgt.

Land- en Watermanagement (HBO)

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)

Nederland leeft met water
Dachten we na de bouw van de Deltawerken veilig te zijn, dreigen de rivieren buiten hun oevers te treden! Bovendien stijgt de zeespiegel omdat het klimaat verandert. Het gevolg is dat regenbuien steeds heftiger worden, de winters steeds natter en de zomers steeds droger. Er moet dus meer ruimte voor water komen.

Opleidingsinhoud

De opleiding biedt de volgende majors in voltijd aan:

 • Inrichting en waterbeheer
 • International Water Management (Engelstalig)
 • Grond-, weg- en waterbouw
 • Majors die in deeltijd kunnen worden gevolgd:
 • Inrichting en waterbeheer (engelstalig)
 • Grond-, weg-, en waterbouw

 

Vooropleiding

Havo

NT, NG en EM met sk.

Vwo

NT, NG, EM met sk of nl&t, CM met sk of nl&t.

Mbo
Tot het eerste jaar worden studenten met een diploma mbo-4 kaderfunctionaris toegelaten. Voor een goede kans op succes wordt aanbevolen om de vakken Nederlands, Engels, wis- en scheikunde op C-niveau te volgen.

Opleidingsduur 2 jaar

 

Plattelandsvernieuwing (HBO)

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)

De veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering, het oprukken van de bebouwing, het veranderen van het vrijetijdspatroon maken het noodzakelijk dat planmatig wordt gekeken naar alle facetten van de samenleving die de 'buitenruimte' beïnvloeden. Het gaat hier niet om mooie landschappen of ontwerpen, maar om plannen die getoetst moeten worden aan alle factoren die er op van invloed kunnen zijn: milieu, natuur, recreatie, wonen en werken, stad en platteland, verkeersstromen, gebruik van terreinen en water.
Veel gebeurt daarbij in overleg - met instanties en bedrijven, maar vooral ook met bewoners van het gebied waar het om gaat. Daarbij kunnen allerlei actiegroepen om aandacht vragen, processen gestart worden om procedures te stoppen of vertragen, maar ook om plannen aan te passen en te verbeteren.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen, waarin projectgewijs de kernvakken aan de orde komen. Je kunt hierbij denken aan vakken zoals: landbouw en milieu, natuur en landschapsbeheer, plattelandstoerisme, recreatie, marketing, bestuur en organisatie. Ook krijg je de vakken sociologie, economie, biologie, exacte vakken, talen, techniek en informatica. 

In de hoofdfase (3 jaar) verdiep je eerst de kennis uit het eerste jaar, waarna je kiest voor een afstudeerrichting. Je loopt de nodige stages, gaat veel op 'werkbezoek' en je werkt aan je afstudeerscriptie. De afstudeerrichtingen worden door elke hogeschool op eigen wijze ingevuld - informeer daar dus goed naar bij de hogescholen. Voorbeelden van afstudeerrichtingen:

 • Natuur, recreatie en toerisme,
 • Groen en landschap,
 • Agrarisch natuurbeheer,
 • Agrotoerisme,
 • Water en energie.

 

Vooropleiding:

 • Havo met profiel: NT, NG, EM, CM (met Wiskunde A of B of Economie)
 • Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM
 • Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
 • Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM

Beroepen in het Natuurbeheer op WO niveau

Master Environmental Sciences  (Wageningen) 

Tijdens de master Environmental Sciences leer je om innovatieve methoden te ontwikkelen om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Hierbij maak je gebruik van natuurwetenschappelijke, technologische en sociaalwetenschappelijke inzichten. Zo beschik je over meerdere tools om oplossingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Je kunt bijvoorbeeld een slimme milieutechnologie ontwikkelen om milieuvervuiling te voorkomen of verminderen. Maar je kunt ook via economische instrumenten werken aan het invoeren van duurzame energie. Zo draag je bij aan een beter samengaan van mens en milieu.

Tijdens het studeren van de master Environmental Sciences krijg je de maximale vrijheid om de opleiding naar eigen keuze in te richten. Je kunt je specialiseren in tien verschillende vakgebieden, zoals milieupolitiek, milieutechnologie en toxicologie studie. Je sluit deze WO-opleiding af met een eigen onderzoek.

Environmental Sciences in de praktijk

De opleiding Environmental Sciences biedt goede perspectieven op een gevarieerde loopbaan. Van alle afgestudeerden gaat de helft meteen aan de slag; 91% heeft binnen een half jaar een passende baan gevonden als bijvoorbeeld onderzoeker, adviseur, of beleidsmaker.

Vooropleiding:

·       VWO met profiel: NT, NG, EM, CM (met Wiskunde A of B of Economie)

 


Keer terug van Huisdierenzorg-beroepen naar Huisdierenzorg Branche
Keer terug naar Talentenbranche