De Natuurbeheer Branche en jouw mogelijkheden hierinDe Natuur branche heeft het behouden of terugbrengen van een bepaald type landschap tot doel. Goed natuurbeheer heeft rechtstreeks te maken met het bewaken en/of herstellen van het evenwicht in de natuur. Het weer laten opleven van specifieke fauna (dieren) en flora. (landschap; planten, bomen)

Een wereld zonder onze prachtige natuur dat is onvoorstelbaar. Maar wat zijn de mogelijkheden voor jouw talenten in deze branche?

Wat zijn de mogelijkheden voor jou in de Natuurbeheer branche?

Naast dat wat jij te bieden hebt is er dat wat deze branche aan mogelijkheden bevat. Dit zal op deze site nader worden beschreven. De natuurbeheer branche wordt gekenmerkt door het werken in en met de natuur. Zie hier voor de Natuurbeheer beroepenHet betreffen de werkzaamheden die er op gericht zijn om onze natuur en ons milieu zo goed mogelijk te onderhouden. Als je dus affiniteit hebt met het werken aan ons natuurbehoud en de inrichting er van dan is dit een leuke én zinvolle branche voor jou.

Wat is de Natuurbranche eigenlijk?

Goed natuurbeheer is bepalend voor de afwisseling, verscheidenheid (diversiteit) van allerlei dier en plantensoorten. Deze verscheidenheid, variatie is noodzakelijk voor de levensvatbaarheid (bio betekent leven) van de natuur. Variatie is dan ook uiterst belangrijk voor het evenwicht in de natuur, omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht. En een natuur in evenwicht zorgt voor onze levensvatbaarheid als mens op deze aarde. Deze biodiversiteit is belangrijker dan je misschien zou denken. Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

Natuurbeheer valt in allerlei sectoren uiteen.  Op deze site wordt diverse vormen van natuurbeheer onderscheiden. Zie voor diverse vormen van natuurbeheer de pagina; Natuurbeheer betekenis.  Beheer van onze natuur is een enorm belangrijke sector, want deze sector bepaalt voor een groot deel hoe onze leefomgeving, onze weilanden en de natuur er uit komt te zien. Zie voor deze toekomstige ontwikkelingen; Natuurbeheer Branche de werkgelegenheid en het toekomstperspectief.

Binnen de natuurbeheer branche vallen alle werkzaamheden die van doen hebben met het beheer en het ontwikkelen van de natuur.  Om dit natuurbeheer zo goed mogelijk uit te voeren zijn er verschillende werkzaamheden nodig.  Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het beheren van allerlei landschapselementen. Hieronder vallen werkzaamheden, gericht op het in stand houden en versterken van de natuur- en landschapswaarden; de leefgebieden voor vogels en fauna. Dit betreffen allerlei werkzaamheden zoals bermbeheer, onderhoud en aanleg van houtwallen, poelen, houtsingels e.d. Daarnaast ook het aanleggen en onderhouden van ecologische verbindingszones. Dit zijn stroken natuur die natuurgebieden met elkaar verbinden. Zo kunnen planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen over ‘groene wegen’. Dieren krijgen zo meer ruimte om voedsel en soortgenoten te vinden. Dit vraagt om het maken van natuurbeleid en de daarbij behorende beheersplannen. Onderdeel van het natuurbeleid vormen ook de inspanningen voor de verbetering van water- en milieukwaliteit en het agrarisch natuurbeheer. Eén van deze doelen is het verhogen van duurzaam gebruik van landbouwgrond. Beheerders van landbouwgrond worden gestimuleerd om hun land zodanig te beheren dat natuur, milieu, landschap en klimaat daar baat bij hebben.

Dit vraag om het afstemmen met allerlei betrokken instanties en partijen; zoals de beheerder van de landbouwgrond, de agrariër, de gemeente  en provincie.

In toenemende mate hebben wij in Nederland  te maken met de noodzaak tot duurzaam en verantwoord natuurbeheer.  Allerlei instanties; overheid, provincie, gemeente en de beheerders in samenwerking met milieuorganisaties spannen zich in om dit beheer op een voor de natuur, de burger, de (recreatie) ondernemer én de boer op een zo verantwoordelijk mogelijke wijze te doen. Natuurbeheer bedrijven

Wil je meer weten over de benodigde competenties die je nodig hebt, en of jouw talent past bij deze branche, dan kijk je op de pagina Jouw talent en branche.


Keer terug van de Natuurbeheer Branche naar Talentenbranche