Wat betekent de Natuurbeheer Branche en wat valt er onder ?Natuurbeheer heeft het behouden of terugbrengen van een bepaald type landschap tot doel.  Goed natuurbeheer heeft rechtstreeks te maken met het bewaken en/of herstellen van het evenwicht in de natuur. Het weer laten opleven van specifieke fauna (dieren) en flora. (landschap; planten, bomen)

Wat valt er onder de Natuurbeheer branche op deze site ?

Natuurbeheer valt in allerlei sectoren uiteen. Op deze site wordt drie vormen van natuurbeheer onderscheiden. Dit zijn:

  • Agrarisch natuur,- en landschapsbeheer
  • Landschapsbeheer
  • Bosbeheer

Het agrarisch natuurbeheer. Hieronder wordt verstaat men alle maatregelen die agrariërs  nemen op en rond hun bedrijf voor natuur en landschap. Dit beheer van onze natuur is een enorm belangrijke sector, want deze sector bepaalt voor een groot deel hoe onze leefomgeving, onze weilanden en de natuur er uit komt te zien.

Landschapsbeheer is het geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van het landschap te handhaven of te verbeteren. Dit vanuit doelstellingen die binnen het overheidsbeleid voor landschapsplanning, ruimtelijke ordening, natuurbeheer of op een andere manier zijn vastgelegd.

Bosbeheer betreft het omvormen en aanpassen van het bos en het oogsten van hout. Er is veel te doen in en rond ons bos. Het bos is het grootste en goedkoopste type natuur in ons land. (recreatieve waarde) en er is sprake van een economische waarde. Het aanwenden van de houtoogst voor bijvoorbeeld de bio-industrie.  

Het accent bij veel vormen van landschapsbeheer is er sprake van actief menselijk ingrijpen in de ontwikkeling van een landschap en de natuur.

Waarom zou je voor de  branche kiezen?

De natuurbeheer branche wordt gekenmerkt door het werken in en met de natuur. Het betreffen de werkzaamheden die er op gericht zijn om onze natuur en ons milieu zo goed mogelijk te onderhouden.

Als je dus affiniteit hebt met het werken aan ons natuurbehoud en de inrichting er van dan is dit een leuke én zinvolle branche voor jou.


Keer terug van Natuurbeheer Branche betekenis naar de Natuurbeheer Branche
Keer terug naar Talentenbranche