De Onderwijs Branche en jouw mogelijkheden hierinWat houdt de Onderwijs branche eigenlijk in?

Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing en zelfevaluatie.

Wat zijn de mogelijkheden voor jou in de Onderwijs Branche?

Werken in het onderwijs is een grote uitdaging. Je zet je dagelijks in voor de ontwikkeling van 'jouw' leerlingen. Je stimuleert en inspireert. Je probeert leerlingen te laten geloven in zichzelf en hun capaciteiten. Werken in het onderwijs maak je een persoonlijke en professionele groei door. Je leert om anderen te leren en je leert van de leerlingen, het is het eenrichtingsverkeer. Er zijn verschillende mogelijkheden in het onderwijs als, leraar, leidinggevende of in de ondersteuning. Op deze site vindt je hierover meer informatie.  Onderwijs branche betekenis.

De grote rol van de Onderwijs Branche 

Nederland zakt internationaal weg uit de top-10 als het gaat om onderwijsprestaties. Het onderwijs staat voor de uitdaging om buiten de geëffende paden te gaan kijken. Focus op taal- en rekenonderwijs is niet de oplossing. Er is behoefte aan meervoudige intelligentieprofielen, waarbij voor zowel docent als leerling de juiste talenten komen bovendrijven. Centraal moet komen te  staan de aansluiting van vernieuwende leerlijnen op het bedrijfsleven. Onderwijs met gepassioneerde docenten uit de onderwijstraditie én met mensen van buitenaf, die zich als een vis in het water voelen in het onderwijs. Het onderwijs moet de omslag maken van platte leerfabrieken naar instanties die vanuit bevlogenheid de leiders van de toekomst afleveren. De sleutel daarvoor is zingeving. Er liggen geweldige mogelijkheden voor scholen die de moed hebben zichzelf opnieuw uit te vinden. Het bieden van zin en betekenis is een eenvoudig maar doeltreffend middel om mensen in beweging te zetten, te zorgen dat ze het beste uit zichzelf halen en dat vervolgens in willen zetten voor de medemens en de maatschappij.

Werkzaamheden binnen de Onderwijs Branche

 De werkzaamheden in het onderwijs vallen in de volgende drie categorieën:

Les geven (leerkracht; docent/leraar/ onderwijzer)

Als leerkracht draag je kennis en bekwaamheid over aan leerlingen. Je bent werkzaam in het basisonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of in het hoger beroepsonderwijs. In het kleuter- en basisonderwijs geef je (bijna) alle vakken aan 1 klas. Je organiseert je lessen naar de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die moeten gehaald worden.

In het middelbaar en Hoger beroeps onderwijs geef je als leraar slechts één of enkele vakken aan verschillende klassen. Je bereidt de lessen die je geeft voor, voert ze uit, evalueert ze en stuurt ze bij, in overeenstemming met de leerplannen en het pedagogisch project van de school. Je belangrijkste taken zijn lessen voorbereiden, lesgeven, taken verbeteren en examens opstellen en verbeteren.

Afhankelijk van waar je les (in) wil geven is een ander diploma vereist.

Leiding geven (Schoolmanagement)

Een school leiden is een uitdagende en intensieve managementfunctie. Je geeft leiding aan het personeel, optimaliseert de onderwijskwaliteit en bewaakt de uitstraling van de organisatie. Tegelijkertijd draait je werk om de leerlingen. En juist die combinatie maakt het beroep van een leidinggevende in het onderwijs zo boeiend.

Ondersteuning  (Ondersteunend personeel)

Als onderwijsondersteuner werk je nauw samen met leraren. Je neemt hen veel werk uit handen. Er zijn onderwijsassistenten, klassen-assistenten en lerarenondersteuners. De onderwijsassistent verricht (niet-)didactische taken op school. Klassenassistenten doen hetzelfde maar dan in het speciaal onderwijs.

Wil je meer weten over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs kijk dan op; Onderwijs Branche Werkgelegenheid en toekomstperspectief.

Waarom zou je voor de Onderwijs Branche kiezen?

Jij wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving. Zonder school zou die samenleving zich nauwelijks kunnen ontwikkelen. School is een van de belangrijkste fundamenten voor het functioneren van een samenleving en het beroep van docent is daarom één van de belangrijkste beroepen. Zie Onderwijs beroepen.

Als je in het onderwijs werkt, wordt er meer van je verwacht dan dat je 'alleen maar'  je vak goed beheerst en didactisch onderlegd bent. Je bent niet bezig om een afgerond product te maken of alleen een dienst te verlenen, maar je levert een belangrijke bijdrage aan een optimale ontwikkeling en de persoonsvorming van kinderen. ´Om eruit te halen wat erin zit´, wordt wel gezegd. En daarmee werk je aan een betere samenleving. Als docent kun jij het verschil maken als het om de ontwikkeling van kinderen gaat. Onderwijs staat in het centrum van de belangstelling en is dan ook een boeiende en aantrekkelijke sector om in te werken. Zie Onderwijs organisaties. Omdat het een werkterrein betreft dat voortdurend verandert en dus vraagt om creatieve en ondernemende mensen. In het onderwijs wordt het (digitaal in netwerken) leren van de docent, de organisatie van en relatie  met anderen (bedrijfsleven, leerlingen)steeds belangrijker gevonden. Het Onderwijs beweegt, het is springlevend en spreekt daarom tot de verbeelding.

Wil je meer weten over de benodigde competenties die je nodig hebt, en of jouw talent past bij deze branche, dan kijk je op de pagina Jouw talent en branche.


Keer terug van de Onderwijs Branche naar Talentenbranche