Wat betekent de Onderwijs Branche en wat valt er onder ?Wat is de betekenis van Onderwijs?

Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een (jong) mens én van een samenleving.  Ongeacht de leeftijd, een (jong)mens die goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die het kan doorgeven aan volgende generaties. In de betekenis die het  onderwijs heeft zijn twee kenmerken te onderscheiden: Goed onderwijs is onderwijs dat zich aanpast aan de wensen van de samenleving en dat kinderen en jongeren aanpast aan deze wensen. Een tweede kenmerk is dat de samenleving steeds sneller verandert, onderwijs zich niet meer zou moeten richten op de overdracht van kennis, maar kinderen en jongeren vooral zou moeten helpen met het verwerven van vaardigheden, met inbegrip van de vaardigheid om een leven lang te leren. Beide kenmerken beschrijven onderwijs dat kinderen en jongeren aanpasbaar maakt en flexibel houdt. Deze aanpasbaarheid en flexibiliteit grijpt in op de persoonlijke vrijheid. De school heeft echter ook de plicht om maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te bevragen en mogelijkheden te scheppen voor kinderen en jongeren om hun identiteit (geestelijke vrijheid) te ontwikkelen. En hun zó helpen om zich te ontwikkelen zodat zij als een kritisch zelfstandig mensen deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Wat valt er onder de onderwijs branche op deze site ?

Voor de economie en de welvaart van een land is investeren in kennis erg belangrijk. Een goede scholing zorgt voor hoger opgeleid personeel. en dat zorgt uiteindelijk voor een verbetering van de welvaart. De wil om van Nederland een kennisland te maken, zorgt ervoor dat er goede docenten nodig zijn op alle niveaus binnen het onderwijs.  Binnen de onderwijsbranche wordt er verschil gemaakt tussen basis-, middelbaar en hoger onderwijs. In het onderwijs zijn drie soorten werkzaamheden te onderkennen die op deze site (zie; beroepen) worden behandeld

·       Les geven (leerkracht; docent/leraar/ onderwijzer)

·       Leiding geven (Schoolmanagement)

·       Ondersteuning  (Ondersteunend personeel)


Keer terug van Onderwijs Branche betekenis naar de Onderwijs Branche
Keer terug naar Talentenbranche