Talent en organisaties

Hernieuwde aandacht voor Human Relations en Human CapitalOp allerlei manieren worden wij er voortdurend van overtuigd dat de ontwikkeling en het benutten van individueel talent allerlei voordelen heeft voor zowel het individu als de organisatie.

Talent en organisaties (zie info) ; twee zijden van dezelfde munt. Beiden hebben elkaar nodig. Het is of een hechte of een zwakke relatie. De komende decennia kunnen organisaties zich geen zwakke relaties meer veroorloven. Ze vallen dan uit elkaar. Talent en organisaties hebben beiden leiderschap nodig. Het goed leiden van een organisatie is voorwaarde om het talent én de ontwikkelingsmogelijkheden in een organisatie te ontsluiten!

Een belangrijke vraag is dan ook; waar zoek je naar als je talent wilt ontsluiten? Oftewel wat is een goede definitie van talent. Om te weten wat je zoekt moet je weten wat het is.

Talent is daar waar er liefde is voor het vak, waar activiteiten worden verricht die het hart raken. We kunnen talent dan ook alleen maar ‘begrijpen’ en ‘zien’ met het hart én het hoofd. Een goede, zinvolle, definitie van talent verbindt dan ook het hart en het hoofd met de liefde voor het vak.

Vandaar mijn definitie:

Een talent is de ontsluiting, door liefde, vanuit het hart, van een unieke, krachtige combinatie van innerlijke verrichtingen en persoonskenmerken dat zich volgens een herhalend patroon van denken, verbeelden en willen uitdrukt in doelgericht gedrag dat op een productieve wijze kan worden ingezet.

 

Zie onderstaande tekening

Een andere kijk op ontwikkeling!
van talent, organisatie en leiderschap

Wat nog onbekend is en dus ook onvoldoende aandacht (leiding) krijgt is het feit dat ook elke organisatie, en elk team, een uniek talent heeft! Een organisatie is een ‘verzameling’ van mensen die met elkaar een doel realiseren. (Elke team in de sport of in een bedrijf is dus een organisatie)

En hoe beter een organisatie in staat is om de haar toevertrouwde talenten ‘op één lijn te krijgen met haar missie, visie en doelstellingen hoe duurzamer haar continuïteit. En hoe groter de impact van haar handelen op haar omgeving (concurrentie, klantenkring/markt)

De definitie van het talent van een organisatie;

Dit is de ontsluiting, door bezieling en vakliefde, vanuit de kern van de organisatie, van unieke, krachtige combinaties van innerlijke verrichtingen en organisatiekenmerken die zich volgens een herhalend patroon van denken, verbeelden en willen uitdrukken in doelgericht (organisatie) gedrag dat op een allerlei wijze kan worden ingezet. 

Toelichting op enkele begrippen;

-ontsluiting-leiderschap

-kern; elk complex adaptief systeem heeft een levend midden; voegt eenvoudig waarde toe aan   (non-)materie, energie en informatie

-unieke, krachtige combinaties: …bijvoorbeeld opvallend innovatieve manieren van het organiseren van talent-ontwikkeling

-innerlijke verrichtingen; …bijvoorbeeld opvallend innovatieve manieren van het bevorderen van het lerend vermogen (adaptie) van een organisatie

-doelgericht; visie, missie, waarden, strategie, doelstellingen, organisatiekenmerken, krachtige combinaties die verbonden zijn met de bezieling, inspiratie en de vakliefde van de organisatieleden. Leiders ontsluiten dit en brengen dit met elkaar in ‘één lijn’.

-allerlei wijze; …productief, innovatief, creatief, methodisch, commercieel, ethisch, sociaal, wijs, etc.

 Zie onderstaand;

Een andere kijk op HRM

Organisaties worden gezien als levende organismen met zowel interne als externe kerntaken, die vragen om een organische en respectvolle benadering gericht op gezonde groei. Intern betekent dat aandacht voor de relaties en verbindingen tussen mensen, afdelingen en niveaus; extern aandacht voor de relaties tussen de organisaties en haar doelgroepen (afnemers, opdrachtgevers, cliënten, belanghebbenden). Meerwaarde ontstaat wanneer mensen en organisatie zich gedragen als delen van een creatief geheel, hun talenten en energie bundelen en daarmee meer bereiken. Zij die de kenmerken van organisaties willen verbeteren ontkomen er niet aan om de kern, de bezieling van alle mensen in de organisatie te raken. Dit gaat verder dan het gebruikelijke HR Management en ook verder dan het ontwikkelen van kernkwaliteiten, het optimaliseren van bewuste en verantwoordelijke werkhoudingen. Dit is de creatie van een ‘totaalproces’, met vertrekpunt het inzicht verkrijgen in het talent van de organisatie. Om dit ‘totaalproces’ te kunnen creëren is een kanteling (transitie) nodig. Wat moet het doel zijn van dit proces? Een organisatie creëren die een ‘hotspot’ is voor klanten én talent.

Keer terug naar de Homepage; ontdek jouw talent en branche

Keer terug van Talentonwikkeling en organisaties naar Talentontwikkeling in alle branches