Wat betekent Techniek en wat valt er onder de Technische Branche?Techniek komt van het Griekse woord technè dat kunst betekent. Een vakman kan een bepaalde techniek 'als methode' beheersen. Dit is dan een, door veelvuldige oefening, verkregen vakkundige, gestructureerde manier van handelen. Dít gestructureerde handelen of het in het werk, sport, spel of in het huishouden is noemen we techniek. Dit kan op een zo hoog niveau dat het kunst is. Tussen de kunstenaar en de technisch vakman zijn dan ook alleen maar uiterlijke verschillen waar te nemen. Ze werken immers beiden aan verschillende projecten. Echter voorafgaand aan, maar ook tijdens, een technisch project kan de vakman niet zonder zijn creativiteit en het gebruik van creatieve methodes.

Waaraan werkt dan de technicus, wat voor projecten zijn dat?

Een project is een geheel van samenhangende activiteiten. Deze hebben een tijdelijk karakter, een duidelijk beginpunt en eindpunt. En er moet voldaan worden aan vooraf gestelde voorwaarden. Bij aanvang van een technisch project, wordt eerst gezocht naar de voorwaarden waaraan het te maken object moet voldoen, dit noemen we specificaties. Voorwaarden kunnen zijn: het beschikbare geld (budget) , de wensen van de toekomstige gebruikers,) de fysieke (materiële vorm) de technische de ethische beperkingen. (Het feit dat iets gemaakt kan worden, betekent niet dat het dus ook gemaakt moet worden)

Aan het eind van het project zal de technicus moeten aantonen dat zijn product aan de specificaties voldoet. Alle stappen (denken en handelen) die een mens, een technicus, doet om tot een eindproduct te komen noemen we in aansluiting op bovenstaande; techniek. Eindproducten zijn er in allerlei soorten en maten.

Eindproducten hebben een constructie; een vorm en een werking een functie omdat ze gemaakt worden voor een bepaald doel. Een constructie wordt bedacht (creatief) en ontworpen. De vorm, de samenstelling en de functies(s) worden berekenen, getekend en geproduceerd.

De betekenis van de techniek in het dagelijks leven is enorm groot.

We komen techniek tegen in:

 • Allerlei voorwerpen, meubels, apparaten; constructies door mensen uitgevonden en gemaakt.
 • Toepassingen en combinaties van (nieuwe) wetenschappelijke kennis (wetten in de natuur) ten behoeve van oplossingen en praktische doeleinden. Dit noemen we technologie.
 • Technici proberen zich voor te stellen (verbeelden) hoe een eindproduct zich zal gedragen als het gebouwd is. Dit is het nabootsen (simuleren) van gedrag én van de werkelijkheid (bijv. onze huiskamer) waarin dit gebruikt wordt.
 • De bouwkunst. Dit is het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken.
 • Als vak in het onderwijs, als wetenschap en als combinatie met andere wetenschappelijke richtingen bijv. Filosofie, Economie En nauw verwant met de natuurwetenschap, de sociale wetenschap.

Wetenschap en techniek liggen in elkaars verlengde: wetenschap is het onderzoeken en nabootsen  van de natuur.  De techniek gebruikt toepassingen en combinaties van (nieuwe) wetenschappelijke kennis (wetten in de natuur) ten behoeve van oplossingen en praktische doeleinden. Dit samengevoegd noemen we wetenschappelijke technologie.

Wetenschappelijk technologie heeft het voor de mens mogelijk gemaakt om nieuwe gebieden te verkennen. Het betreden en toe-eigenen (ontsluiten) van deze gebieden noemen we technologische groei. Deze ontwikkeling gaat veelal gelijk op met economische groei en is nauw verwant met het verloop van de geschiedenis. Ging technologische ontwikkeling in het begin nog langzaam, tegenwoordig gaan de ontwikkelingen razendsnel. De band tussen technologie en de ontwikkeling van de maatschappij is niet alleen innig en wederzijds versterkend, maar ook wederzijds versnellend.

In een proces wat zich zó ontwikkeld wordt de kritische bezinning over het juiste handelen   (de ethiek) steeds belangrijker.

Wat valt onder de technische Branche?

Dit zijn de diverse vormen van techniek

 • Autotechniek
 • Chemische technologie
 • Civiele techniek
 • Computertechniek
 • Elektrotechniek:
 • Geotechniek
 • Grafische techniek
 • Informatietechniek
 • Metaaltechniek
 • Militaire Systemen en Technologie
 • Procestechniek
 • Regeltechniek
 • Ruimtevaarttechniek
 • Revalidatietechniek

Richtingen in de techniek

 • Bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde & geotechniek
 • Elektrotechniek & informatica
 • Industrieel ontwerp & biomedische technologie
 • Transport, maritieme techniek & Lucht- en ruimtevaarttechniek

Wat valt er onder Techniek Branche op deze site

Zoals je hierboven ziet vallen diverse onderdelen in de Techniek Branche ook al onder andere branches.

De Bouw, en allerlei sectoren binnen de techniek hebben allemaal hun eigen specifieke kenmerken. Op deze website behandelde sectoren in de techniek hebben een enorm sterk groeiend aanbod van interessante banen. Dit zijn:

 • de apparaten- en machinefabricage
 • de productieautomatisering
 • de domotica

Keer terug van Techniek betekenis naar Techniek Branche
Keer terug naar Talentenbranche