De Techniek Branche en jouw mogelijkheden hierinDe Techniek branche heeft betrekking op bedenken, samenstellen, maken van apparatuur, installaties en/of machines, (gebruik) voorwerpen. Kijk maar om je heen. Dan zie je allerlei voorwerpen, meubels, apparaten. Ze hebben allemaal één ding gezamenlijk kenmerk: ze zijn allemaal een keer bedacht. Gemaakt vanuit een idee (gedachte). 

De techniek kunnen we niet wegdenken in onze (leef)wereld en is dus een enorm belangrijke sector, want wie kan zich een wereld zonder techniek voorstellen? Maar wat zijn de mogelijkheden voor jouw talenten in deze branche?

Wat is Techniek eigenlijk?

Techniek komt van het Griekse woord technè dat kunst betekent. Techniek heeft alles te maken met ontwerpen, maken en gebruiken van producten. Het gaat hier om de 'kunst' van het bedenken, samenstellen en maken van apparatuur, installaties en/of machines, (gebruiks) voorwerpen. 

Voor het bedenken en maken en gebruiken van allerlei producten zijn allerlei werkzaamheden vereist, ook beroepen die eigenlijk al onder een andere branche vallen.

Voor de afbakening van de Techniek branche met de andere branches lees je meer op de pagina Techniek Betekenis.

Nederland draait door de Techniek

De techniek speelt een belangrijke rol in ons leven, in de wetenschap (technologie) en in Nederland. Techniek is noodzakelijk om onze levensstandaard te waarborgen. Er is in onze de dagelijkse dingen die we doen altijd techniek aanwezig. Van ons mobieltje overdag tot aan de wekker die s'ochtends gaat. 

Zonder techniek kunnen we niet (meer). Deze sector is dus heel belangrijk.

Werkzaamheden binnen de Techniek Branche

Binnen de Techniek branche vallen alle werkzaamheden die van doen hebben met het ontwerpen, maken en gebruiken van producten en (gebruiks) voorwerpen.

Voor de groei van deze branche zijn ook allerlei soorten innovaties van groot belang. Een continue ontwikkeling die voor de toekomst ook veel mogelijkheden schept. Lees daar meer over op de pagina Techniek werkgelegenheid en toekomstperspectief.

Waarom zou je voor de Techniek Branche kiezen?

Er wordt geschat dat er de komende jaren een toenemend tekort aan technisch vakmanschap ontstaat. Met een piek in 2020 . De voornaamste reden is de vergrijzing. De monteur, de lasser, de constructeur, de hoofd uitvoerder etc. etc. zij allen gaan de komende jaren met pensioen. En dat terwijl alle mensen in Nederland afhankelijk zijn van allerlei vormen van techniek.

Technische werkzaamheden worden verricht in kleine en grote bedrijven en zijn heel verschillend van inhoud. Kijk maar eens naar de grote verscheidenheid (diversiteit) in Techniek Bedrijven. De Technische branche wordt ook gekenmerkt door een enorme diversiteit in beroepen. Dit juist omdat er zoveel verschillende vormen van techniek zijn en er door nieuwe combinaties nieuwe beroepen ontstaan. Zie de pagina Techniek-beroepenBeroepen waarin je zowel met je handen als met je hoofd aan de slag kunt. Een branche waarin creativiteit; ‘kunst-zinnig-werk’ zoals verbeelden, ontwerpen en tekenen steeds belangrijker wordt!  

                                   Had jij dat achter ‘techniek’ gezocht?

Wil je meer weten over de benodigde competenties die je nodig hebt, en of jouw talent past bij deze branche, dan kijk je op de pagina Jouw talent en branche.

Keer terug van Techniek Branche naar Talentenbranche