Werkgelegenheid en toekomstperspectief in de Techniek Branche?Het kan van belang zijn voor je om de ontwikkelingen in de Technische branche te volgen. Zeker wanneer deze branche je interesse hebt en je een opleiding/beroep wilt kiezen. De hier vermelde ontwikkelingen geven je een toekomstig beeld en eventueel ook een loopbaanperspectief voor de langere termijn.

Actuele ontwikkelingen 

In hun zoektocht naar groei kiezen steeds meer bedrijven ervoor om werk dat zij hadden uitbesteed aan lagelonenlanden terug te halen.

Positie van de machine-industrie binnen het model van de economische kringloop.

 

Bijna tweederde (64,3%) van de Nederlandse bedrijven heeft afgelopen jaar werk terug gehaald naar eigen land. Daarvan behoort 41 % tot de maakbedrijven. (machine-industrie of machinebouw). Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van PwC. (Accountantsbureau; PricewaterhouseCoopers)

Het is nog maar tien jaar geleden dat er reden was voor grote zorg over de toekomst van de maakindustrie in Nederland. Het verplaatsen van productie- en assemblagewerk naar lagelonenlanden nam een hoge vlucht. Daardoor leek de kans reëel dat met de zelfscheppende maakindustrie ook de motor van economische groei en vernieuwing zou worden uitbesteed.

Er zijn veel redenen die de ondervraagde bestuurders opgeven voor deze opmerkelijke trend. Het vaakst worden de oplopende loonkosten per eenheid product in de uitbestedingslanden genoemd. In China stijgt het gemiddelde loon van een fabrieksarbeider op het moment bijvoorbeeld met vijftien procent of meer per jaar. Dat op zich al maakt een heroverweging noodzakelijk. Daarbij komt dat de transportkosten sterk fluctueren en douaneformaliteiten strenger worden.

Bovendien is de Nederlandse maakindustrie opgeschoven naar de productie van meest technologisch hoogwaardige producten. Deze positionering stelt hoge eisen aan de kwaliteit, die niet altijd worden waargemaakt door de producenten in het buitenland. Daarom moet actiever toezicht worden gehouden vanuit Nederland, wat weer een grote druk op de beschikbare managementcapaciteit legt.

Maar de belangrijkste aanjager van deze trend is toch de voortgaande automatisering van het productieproces. Door de verregaande automatisering zijn de omstelkosten en -tijden bijvoorbeeld nog maar een fractie van wat het stilzetten van het proces, het plaatsen van een nieuwe mal en het weer opstarten van het productieproces zo’n tien jaar geleden kostte. Daardoor loont het nu eerder om in eigen huis kleinere productseries te vervaardigen en zo in te spelen op de stijgende marktvraag naar betere marges biedend maatwerk.

Bovendien is de cyclus van ontwerp tot aan productie aanzienlijk te verkorten (belangrijk omdat ook de terugverdientijden steeds korter worden), en is door de introductie van robotica en digitale ontwerp- en productiesystemen in de productieketen al veel efficiency- en kwaliteitswinst behaald. En we staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling.

600 miljoen euro rijksgeld beschikbaar

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft recent nog eens benadrukt dat er een potje van 600 miljoen euro beschikbaar is voor projecten die de werkgelegenheid in Nederland bevorderen. En hij heeft met zoveel woorden gezegd dat het terughalen van werk in aanmerking komt.

De opkomst van domotica technologie

Wat is Domotica?
Domotica betekent eigenlijk huisautomatisering. Domotica integreert technologieën en diensten in huishoudens en organisaties. Vanuit de traditionele gewoonte zijn we gewend alle technische oplossingen in huizen en bedrijven los van elkaar te zien. Door deze, vaak standaard eilandoplossingen, slim met elkaar te verbinden ontstaat domotica. Het is dus eigenlijk niets nieuws, maar gewoon het slimmer toepassen en gebruiken van de beschikbare techniek. Het biedt dus meer functionaliteit voor hetzelfde geld.
Het vraagt wel een andere projectaanpak en benadering dan de bouw vanuit het verleden gewend is. Domotica verhoogt het leefcomfort in uw woning en draagt op een efficiënte wijze bij aan slim wonen en werken. Bij domotica draait het niet alleen om de integratie van techniek in de woning (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.), maar ook om de integratie van diensten en service van buitenaf naar de woning toe (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). Door deze combinatie van techniek en diensten te gebruiken op iedere plek en op ieder tijdstip dat het de bewoner past, wordt de kwaliteit van wonen en leven, m.n. van ouderen en hulpbehoevenden, drastisch verhoogd.

Immotica doet hetzelfde als domotica, maar dan in kantoorgebouwen en fabrieken: automatisch de temperatuur en verlichting regelen, bepaalde ruimtes vergrendelen,…
De bedoeling is ook hier om ons comfort te verhogen en om te besparen op de energiefactuur.

Dit is de techniek van morgen!

 


Keer terug van Techniek werkgelegenheid naar de Techniek Branche
Keer terug naar Talentenbranche