Wat zijn de AGF beroepen waar je voor kunt kiezen?Binnen de AGF branche zijn veel verschillende beroepen. Verschillend in werkzaamheden en niveau. De overeenkomst is dat deze beroepen en de daarin vereiste competenties als doel hebben om natuurproducten te telen en te verwerken.

De AGF beroepen kunnen naar diverse niveaus worden ingedeeld:

  • zonder opleiding
  • mbo niveau 1 t/m 4                   
  • hbo/universitair (WO)

Van elk niveau benoemen we hier enkele voorbeeldfuncties om je een beeld te geven van de werkzaamheden. En welke opleiding(en) je moet volgen om dit beroep te kunnen verrichten.

AGF beroepen die je zonder opleiding kan uitoefenen

In de AGF branche zijn er diverse beroepen die je zonder, of met een minimale opleiding kunt uitoefenen.

Dit kunnen beroepen zijn die passen bij jou omdat je een doener bent die graag met zijn/haar handen werkt. Door een goede instelling én ervaring op te bouwen kun je doorgroeien naar andere functies en grotere  verantwoordelijkheden.

Enige voorbeelden zijn:

Agrarisch seizoenskracht land- en tuinbouw

Als agrarisch seizoenskracht in de land- en tuinbouw word je ingezet bij het oogsten van fruit en groente dat klaar is om te worden verkocht. Daarbij kun je denken aan tomaten, appels, asperges en bloembollen.

Je werkt in een kas of buiten op de 'volle grond'. Het kan ook zo zijn dat je helpt bij de verzorging van bloemen of planten op een kwekerij. Je leidinggevende (meestal de eigenaar van het bedrijf)  bepaalt wat er gebeuren moet en verdeelt de taken. Daarna ga je zelfstandig aan de slag.

Meestal werk je samen met een ploeg seizoenarbeiders.

Rietwerker

Een rietwerker oogst, bewerkt en verlaadt riet voor bijvoorbeeld daken en manden.

Je snijdt machinaal of met handgereedschap in de zomer bladriet en in de winter riet, sorteert riet dat voor het daken (dekriet) bestemd is, bindt het gesneden riet met touw, riet tot bossen samen, zet riet te drogen en laadt het riet vervolgens op vrachtauto's.

Medewerker bloemen- en plantenteelt

Als medewerker bloemen- en plantenteelt zorg jij ervoor dat bloemen en planten zo goed mogelijk groeien.

Je weet alles van verschillende teelttechnieken en je brengt deze kennis in de praktijk. Dit doe je in de open lucht of in (on)verwarmde kassen. Buiten, in de open lucht, ben je afhankelijk van het weer. In kassen bepaal je zelf de temperatuur en de luchtvochtigheid, via een geautomatiseerd systeem.

Je zaait en plant. Je bewerkt grond door het te ploegen, te frezen en te bemesten. Dit doe je met speciale machines en werktuigen. Je verwijdert onkruid en werkt zo nodig met gewasbeschermingsmiddelen.

Na de oogst, met de hand of de oogstmachine, sorteer je de bloemen en je verpakt ze in kisten, voor opslag of vervoer naar de veiling.

AGF Beroepen met opleidingsniveau MBO 1 t/m 4

Met een goede MBO opleiding heb je de mogelijkheden om functies met meer verantwoordelijkheden uit te voeren. Voorbeelden van dergelijke functies zijn:

Medewerker landbouw (MBO 1,2)

Als medewerker landbouw doe je allerlei verschillende werkzaamheden op een gemengd bedrijf (akkerbouw/veehouderij).

Je bewerkt het land (machinaal), verzorgt en voedert vee, bestuurt trekkers, poot en zaait gewassen, bestrijdt onkruid, sorteert akkerbouwproducten zoals aardappelen, (suiker)bieten en granen.

Ook voer je de producten af. Je bedient en onderhoudt machines en installaties. En je zorgt voor schone, ontsmette stallen.

Paddenstoelenkweker (MBO 3,4)

Als paddenstoelenkweker teel je eetbare paddenstoelen, zoals witte champignons, kastanje champignons en bospaddenstoelen.

Dit vereist vakkennis. Champignons bijvoorbeeld worden in speciale aarde gekweekt, het champignonbroed. Door jou en je collega’s moet veel aandacht worden besteed aan de compost en het klimaat binnen de kwekerij, om te komen tot het beste resultaat.

Je zorgt er ook voor dat de paddenstoelen goed worden beschermd, bijvoorbeeld tegen de beruchte champignonvlieg. Je houdt hierbij rekening met de wettelijke voorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen.

Wanneer de paddenstoelen klaar zijn voor consumptie, zorg je ervoor dat ze worden geplukt en zo snel mogelijk worden vervoerd naar de diverse verkooppunten om een dagvers product te kunnen leveren.

Vakbekwaam medewerker teelt (MBO 3,4)

Als vakbekwaam medewerker teelt werk je bij bedrijven die actief zijn in de binnen- of buitenteelt.

Onder binnenteelt valt bijvoorbeeld de glastuinbouw. Het kan naast groenten ook gaan om bloembollen, potplanten, champignons of snijbloemen. In de buitenteelt gaat het om akkerbouw, bloembollenteelt, boom teelt, vollegrondgroentelteelt, fruitteelt en vaste plantenteelt.

In de buitenteelt spelen het weer en de vruchtbaarheid van de bodem een grote rol. In de binnenteelt speelt de teeltoptimalisatie, klimaatbeheersing, waterverbruik en de computersturing een grote rol.

Je bereidt de teelt voor en verzorgt het. Andere taken waarmee je te maken krijgt zijn het verzorgen van de gewasbescherming, het oogsten en het verwerken van de oogst.

Verder maak je machines gebruiksklaar en onderhoud je ze. Als vakbekwaam medewerker teelt werk je meestal zelfstandig en je stuurt medewerkers en seizoen krachten aan.

Bloemen en plantenkweker (MBO 4)

Als bloemen- en plantenkweker bereidt je de teelt van bloemen en planten voor en begeleidt deze.

Je werkt met teeltplannen en werkschema's. Je let zowel op de kwaliteit als op de werkzaamheden. Je bent vaak bezig in de kas, maar je bent ook op het land te vinden. Hier bemest en verzorg je de grond en je geeft het water. Zowel bij het bemesten als bij het bestrijden van ongedierte, onkruid of ziekte houd je rekening met milieuvoorschriften.

Je bent gericht op innovatie en bedrijfstechnische verbeteringen. Je weet hoe je planten binnen en buiten de kas moet verzorgen en weet alles over groeimethoden.

Je kunt met deze kennis en de nodige ervaring als bedrijfsleider in dienst zijn van een tuinbouwbedrijf of je eigen bedrijf hebben. Je hebt dan ook organisatorische en leidinggevende kwaliteiten.

En in een dergelijke functie ben je ook verantwoordelijk voor de administratie, het personeelsbeheer en het naleven van regels. Je hebt contacten met leveranciers, afnemers en veilingmedewerkers.

AGF Beroepen met opleidingsniveau HBO

Wanneer je doorleert in het HBO, opent zich de deur naar beroepen met meer verantwoordelijkheden, of naar meer specialisatie:

Akkerbouwer

Als akkerbouwer plant,  coördineer en voer je landbouwactiviteiten uit om gewassen of groenten te telen.

Je werkt meestal in de buitenlucht. Hier ben je bezig met zaaien, poten en oogsten, met behulp van tractoren al of niet voorzien van automatische GPS-stuursystemen. Je verbouwt aardappelen, granen, uien, zaden, suiker- en voederbieten, maar soms ook spruitjes, peulvruchten en prei.

Behalve producent van voedsel en grondstoffen, ben je beheerder en onderhouder van het landschap. En je hebt zorg voor de machines die je gebruikt.

Je bent een specialist die het niet alleen moet hebben van de techniek maar ook van je verworven kennis en inzicht. Je kunt met deze kennis en de nodige ervaring als bedrijfsleider in dienst zijn van een groot akkerbouwbedrijf of je eigen bedrijf hebben

Om je bedrijf rendabeler te maken ben je voortdurend op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden voor je producten. Commercieel inzicht komt goed van pas bij het verkopen van je producten. Je voert zelf de administratie en de boekhouding van je bedrijf.

Keurmeester van waren

Als keurmeester van waren, namens de Voedsel en Waren Autoriteit, houd jij toezicht op consumentenartikelen, hetzij voedsel of andere waren.

Je keurt de producten om te achterhalen of ze voldoen aan wettelijke voorschriften, zoals vastgelegd in de Warenwet. Je bent gespecialiseerd in bepaalde waren of in een bepaalde wet.

Je werkt zelfstandig, maar bespreekt uit te voeren taken met teamleiders en collega's. In winkels kun jij de houdbaarheid van voedselproducten controleren. Of je ziet toe op de naleving van het verbod op roken in de horeca.

Je bezoekt regelmatig winkels, markten en andere plaatsen waar waren zijn opgeslagen (vriespakhuizen, koelcellen). Je neemt steekproeven, keurt ter plekke of laat een en ander uitzoeken in een laboratorium.

Voedselmonsters laat je onderzoeken op samenstelling en/of bederf. Je let op de wijze van opslag van producten, op hygiëne, conditie van verpakkingen en op uiterste verkoopdata. Je verricht metingen met weegschalen en thermometers.

In een rapport verwerk je resultaten. Je keurt waren af, waarschuwt detaillisten of neemt waren in beslag. In het uiterste geval maak je proces-verbaal op. Verder licht je bedrijven in over een juiste naleving van regelgeving.

Botanisch analist

Als botanisch analist  doe jij onderzoek naar levend of afgestorven plantmateriaal, met het oog op praktische verbeteringen en oplossingen. Je draagt bij aan de verbetering en bescherming van volksgezondheid en milieu, aan plantenveredeling (sterkere, betere plantrassen) of aan een effectieve biologische bestrijding.

Jouw onderzoek, onder leiding en in opdracht van een wetenschappelijk onderzoeker die je methode van werken vaststelt en je werk controleert, kan deel uitmaken van een veel breder onderzoek waar jij samen met collega's aan werkt en over praat.

Analysevoorschriften test je op betrouwbaarheid. Je ontwikkelt zo nodig nieuwe voorschriften/methoden. Je werkt met broedstoven, kweekbuizen en microscopen, doet analyses, voert metingen uit en kweekt bepaalde plantmaterialen. Je maakt de voedingsbodems waarop gewassen worden geteeld.

Of je nu met schimmels of varens werkt, met algen of mossen, bacteriën of landbouwgewassen, in het veld of in het lab, je gebruikt bij de proeven stoffen die gevaarlijk kunnen zijn. Je zorgt dat je hygiënisch en veilig werkt, volgens de voorschriften.

Je registreert de uitkomsten van onderzoek, interpreteert resultaten en rapporteert erover.

Dit werk wordt verricht bij een plantenveredelings- of weefselkweekbedrijf of bij een proefstation waar nieuwe teeltwijzen worden getest.

AGF Beroepen met Universitair (WO) niveau

Met een universitaire opleiding kun je een belangrijke rol spelen in de innovatie binnen de AGF branche. Bijvoorbeeld met deze beroepen:

Tuinbouwkundige

Tuinbouwkundigen bestuderen op wetenschappelijk wijze de teelt en management van tuinbouwgewassen: groenten, fruit en siergewassen die doorgaans een intensieve teelt op kleinere schaal vereisen.

Ook de teelt op volle grond is van groot belang. De glastuinbouw staat bekend om vele baanbrekende innovaties als plukrobots en sproeiteelt. Als tuinbouwkundige ben je nauw betrokken bij deze innovaties en het continue verbeterproces van tuinbouwteelt.

Je ontwikkelt nieuwe teelttechnieken, verbetert bestaande, onderzoekt nieuwe gewassen en bedenkt voortdurend manieren om bijvoorbeeld het bestrijdingsmiddelengebruik terug te dringen en de opbrengst en kwaliteit van het geteelde gewas te verbeteren.

Microbioloog

Als microbioloog onderzoek je hoe micro-organismen (samen)leven. Micro-organismen zijn heel kleine levende wezens, zoals bacteriën, gisten en schimmels.

Je werkt bij een universiteit of een onderzoeksinstituut (bijvoorbeeld TNO of het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek), in de industrie of bij een rijksinstelling.

Meestal werk je als onderdeel van een onderzoeksteam zelfstandig aan een bepaald onderwerp. Je doet dit volgens een vaste onderzoeksmethode, waarvan er in grote lijnen drie zijn: microbiële ecologie, microbiële fysiologie en industriële microbiologie.

Specialist gewasbescherming

Je adviseert klanten over biologische en chemische gewasbescherming.

Voorbeelden van werkzaamheden: je signaleert en herkent plaaginsecten en biologische bestrijders, herkent ziektebeelden in het gewas. Je controleert het resultaat van de gewasbeschermingsproducten en zoekt actief naar nieuwe markten voor gewasbeschermingsproducten


Keer terug van AGF beroepen naar AGF Branche
Keer terug naar Talentenbranche