Wat betekent Gezondheidszorg en wat valt er onder de Gezondheidszorg Branche?

Wat houdt de gezondheidszorg branche over het algemeen in?Gezondheidszorg is het proces van zorgverlening. Het zorgstelsel het omvat naast zorgverlening ook activiteiten van partijen die meer op afstand staan van de zorgverlening. Voorbeelden van aspecten die tot  het zorgstelsel worden gerekend zijn: de ziektekostenverzekering, premieheffing en vergoedingen, de organisatie van de kwaliteit- en veiligheidsbewaking door beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheid en opleiding en kennisontwikkeling van de zorgverleners.

Gezondheidszorg kent verschillende indelingen

De gezondheidszorg kent grofweg vier indelingen die veelvuldig worden gebruikt, te weten:

  • zorg naar zorgbehoefte
  • zorg naar plaats van behandeling
  • zorg naar behandelingsniveau
  • zorg naar doelgroep 


Deze zijn hieronder achtereenvolgens beschreven.

Zorg naar zorgbehoefte

Er zijn verschillende soorten zorgbehoeften:

  • zorg rond de geboorte
  • gezond blijven
  • beter worden
  • leven met een ziekte of een handicap
  • zorg aan het eind van het leven

De laatste vier worden in ons land al langere tijd gebruikt om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en het zorgstelsel te beschrijven. De zorg rond de geboorte is toegevoegd omdat het een tegenhanger is van zorg aan het eind van het leven, goede zorg rond de geboorte in belangrijke mate bijdraagt aan de gezondheid van moeder en kind. Deze behoeften zijn gekoppeld aan verschillende vormen van zorg. Zo er genezende (curatieve) activiteiten die vooral gericht zijn op beter worden, preventieve activiteiten op gezond blijven, verzorgende activiteiten op het leven met een ziekte of een handicap en verzachtende of verlichting (palliatieve) gevende activiteiten die gericht zijn op kwaliteit van leven en sterven.

Zorg naar plaats van behandeling

De gezondheidszorg kent drie plaatsen van behandeling: intramuraal, extramuraal en semimuraal. Bij intramurale zorg wordt zorg verleend aan mensen die zijn opgenomen in een instelling en daar langer dan 24 uur verblijven. Intramurale voorzieningen zijn verpleeg- of verzorgingshuizen, ziekenhuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap. Extramuraal betekent zorg zonder opname, die vaak verleend wordt in de directe omgeving van de patiënt. De huisartsenpraktijk en polikliniek zijn bijvoorbeeld extramurale voorzieningen. Van semimuraal is sprake als er zorg wordt verleend die verder gaat dan het extramurale aanbod, maar er onvoldoende aanleiding is voor opname. Voorbeelden hiervan zijn deeltijdbehandeling in een ziekenhuis of instelling voor geestelijke gezondheidszorg en dagverpleging in een verpleeghuis. In de curatieve zorg wordt ook het begrippenpaar klinisch en ambulant gehanteerd. Klinische zorg valt onder intramurale medische zorg en ambulante zorg omvat de extramurale zorg. De grenzen tussen waar extramuraal eindigt en intramuraal begint, zijn echter niet altijd helemaal duidelijk. 

Instellingen overschrijdende zorg

Apart behandelen we de transmurale zorg, die eveneens onder de indeling naar plaats van behandeling valt. Transmurale zorg is zorg die niet in één bepaalde instelling verleend wordt, maar door verschillende zorgverleners uit zowel extramurale als intramurale instellingen om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de behoeften van de patiënt. Daarbij zijn over de zorgverlening en bijbehorende (deel)verantwoordelijkheden afspraken gemaakt tussen de zorgverleners.

Wat valt er onder de Gezondheidszorg branche op deze site?

Zoals je hierboven ziet vallen diverse onderdelen in gezondheidszorg ook al onder andere branches.

De technologie voor alle apparatuur en het vervoer van apparatuur en goederen; de logistiek en hebben allemaal hun eigen specifieke kenmerken. Op deze website vallen die dus niet onder de Gezondheidzorg branche.

Op deze website vallen dus alleen de onderdelen die met verzorging  te maken hebben onder de Gezondheidszorg branche.


Keer terug van Gezondheidszorg betekenis naar Gezondheidszorg Branche
Keer terug naar Talentenbranche